Skip to content

Lina naturreservat Våtmarksstigen Multi-Cache

This cache has been archived.

LadyBC: Det har växt igen lite och träd har fallit på stigar så det är inte riktigt framkomligt på samma sätt som när jag la ut den. Fungerar inte som multi längre.

More
Hidden : 11/19/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Platsen ligger utmed ”Våtmarksstigen” i Lina naturreservat. Våtmarksstigen är en 2.5 km led och går längs Linabäcken och delvis på gamla banvallen som går mellan Lina Tegelbruk och lertäkterna där nu Linasjön är.

En multi i tre steg.
Våtmarksstigen delar sig och man kan välja vilken sida av bäcken man ska gå på.

På platsen för koordinaterna syns en nedfallen bro. Hur många stockar på bredden består bron av ? XX

XX*82+8=AAA
XX*63-1=BBB

Nästa steg
N 59 12.AAA
E 017 35.BBB

På platsen ligger håltegel. Hur många hål finns i teglet ? YY Bara hela hål räknas.
YY*2-3=CCC
YY*65+1=DDD

Nästa steg och burken
N 59 13.CCC
E 017 35.DDD

Enjoy!

Tre koordinater som är ingångar till våtmarksstigen är tillagda. Nära I2 kan man parkera.

Om hålteglet inte ligger på sin plats kan man vända på den trä bänk som finns på platsen och räkna antalet hål. Det finns två håltegel på plasten som båda, var och en ger samma svar.

Additional Hints (No hints available.)