Skip to content

Logistika - aneb Vlk, koza a zeli Mystery Cache

This cache has been archived.

ladislavappl: Stařík si pustil televizi a když tam viděl ty hrůzy, které zas tropí naši politici, tak vyskočil z okna a zmizel. Koza toho využila a sežrala zelí, vlk zas sežral kozu a jako moučník si dal krabku (tubu od multivitaminu) s logbookem a tužkou uvnitř. Ta mu zaskočila a vlk se udusil. Takže zazvonil zvonec a pohádky je konec.

[xx(] [xx(] [xx(]

More
Hidden : 01/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Logistika – aneb Vlk, koza a zelí

Změna souřadnic od dubna 2015

Privoz-2

Úvod

Vítám vás všechny na dalším semináři večerního geokačerského gymnázia. Jako obvykle začneme odborným tématem a pak si trochu procvičíme své mozky malým testem.

Logistika a operační výzkum

Logistika (z franc. logis, ubytování) znamenala původně přechodné ubytování a zásobování vojska. Souvislost se slovem logika je tedy pouze zdánlivá.
Potřeba organizovat zásobování a jeho toky se nejprve objevila v armádě. První náznaky se objevily již ve starověkém Řecku, Římě a Byzanci. Existovali důstojníci, kteří byli zodpovědní právě za ubytování a zásobování. V moderním válečnictví se důležitost logistiky ukázala naplno. Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, potravinami, lidmi i zbraněmi.
Do byznysu přešla logistika v 50. letech; stalo se tak v USA ve snaze ještě více snížit náklady. Systém byl vytvořen analogicky podle vojenského modelu, který se ukázal jako úspěšný a rozhodl mnoho bitev i válečných tažení.

„Dnes se termín logistika užívá v několika významech:

  • Logistika jako nauka, která se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli (zákazníkovi) a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě.
  • Logistika jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.

Logistika se tedy zabývá toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady. Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný“ (převzato z Wikipedie).

Již v době před 2. světovou válkou byly rozpracovány matematické metody, které pomáhají řešit tyto a další problémy často se vyskytující v hospodářské praxi. Je to hlavně lineární programování, které spolu s plánováním projektů metodami CPM nebo PERT, teorií hromadné obsluhy (teorie front) a dalšími metodami zahrnujeme pod pojem operační výzkum. Příkladem může být:

Dopravní problém (z r. 1941): Možné zadání úlohy: Z M skladů se rozváží určitá surovina do N podniků. Má se navrhnout, jak velké mají být dodávky z jednotlivých skladů do jednotlivých podniků tak, aby celkový počet ujetých kilometrů byl minimální. Viz příklad.

Problém obchodního cestujícího (z r. 1930):  Obchodní zástupce určité firmy má postupně objet několik měst a vrátit se domů. Úkolem je stanovit takový plán cesty, aby ujel co nejméně km a přitom navštívil všechna města. Podobnou úlohou je Problém čínského listonoše (z r. 1962): Má postupně roznést poštu do všech ulic po celém městečku (tedy projít všemi ulicemi) a přitom ujít co nejmenší vzdálenost. Ale některou ulicí může jít i víckrát, bude-li to výhodnější. Stejný problém se řeší i např. při úklidu ve městě, při zimní údržbě silnic a ulic atd. Dále bych sem zařadil nám všem důvěrně známý Problém českého geokačera: Jak odlovit za určitou dobu (den, víkend, ev. dovolenou...) na určitém území co nejvíc keší. 

Chceme-li na to jít vědecky, tak se bez použití matematiky neobejdeme, protože třeba při pouhých 10 navštívených městech existuje celkem přes 3,6 milionů možností, v  jakém pořadí (většinou ale nesmyslném) je objet. A 20 keší legendárního košťanského „kosočtverce“ bylo možno projít 2,4 miliardami miliard (20! = 2,4. 1018) různými způsoby! Jsou to trochu komplikované počty, protože úlohy tohoto typu vedou k soustavám lineárních rovnic o větším počtu neznámých než je počet rovnic. Dostáváme tak většinou nekonečně mnoho řešení, z nichž pomocí vhodného optimalizačního algoritmu (např. simplexovou metodou z r. 1947) vybereme to nejlepší (optimální) řešení, které minimalizuje náklady nebo maximalizuje zisk, samozřejmě za cenu určitého zjednodušení použitého modelu oproti skutečnosti. 

Jak najít keš

K tomu je třeba vyřešit tuto jednoduchou logistickou (vlastně i logickou) úlohu:

Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Na trhu  vyhandloval kozu, vlka a hlávku zelí. Z dobré koupě měl radost a tak si vesele pískal. Když však přišel k řece, radost jej přešla. Uvědomil si totiž, že do malé loďky se všechno nevejde a on je schopný převézt vždy pouze jednu věc. Zároveň mu bylo jasné, že pokud nechá na břehu kozu s vlkem, vlk kozu sní. A nechá-li na břehu kozu a zelí, koza zase sní zelí.

Otázka: v jakém pořadí  převážel  vlka, kozu a zelí, aby nepřišel o kozu a/nebo zelí? Mohl je vozit tam i zpět a také mohl jet jen s prázdnou loďkou.

Podotýkám, že jsem tuto lehoučkou úlohu nevymyslel, ale zařadil jsem ji sem, protože hezky ilustruje zaměření této keše. Doporučuji ji ale řešit vlastní hlavou, m.j. i proto, že pan Alzheimer nás má dávno všechny ve své databázi a zaměstnáváním svých mozkových buněk můžeme jeho návštěvu ještě trochu oddálit. 
Určitým problémem bylo nalézt převod mezi výsledkem této úlohy a souřadnicemi keše. Vyřešil jsem to touto tabulkou a vzorci:

          Plavba         Vlk    Koza     Zelí      Nic

              1                77       66         49        39
              2                62       33         29        43
              3                97       73         51        62
              4                56       37         33        83
              5                80       71         34        17
              6                66       93         18        88
              7                91       72         85        37
              8                27       89         53        74

Tabulka má 8 řádků a 1+4 sloupce. Řádky představují jednotlivé cesty loďkou (je jedno, jestli tam nebo zpět) a hodnoty ve sloupcích budete sčítat podle toho, kdo nebo co se v loďce zrovna poveze. Pokud bude stačit třeba 6 převozů, tak skončete u 6. řádku a další už nepočítejte. Např. 1. vlk tam (77), 2. nic zpět (43), 3. zelí tam (51) – (jenže chyba! – to tam už není, protože ho mezitím sežrala koza, takže musíme úlohu řešit znovu...) atd.  Nehledejte v tom žádnou „vyšší“  matematiku, pouze sčítejte bodové hodnoty v tabulce podle toho, co se zrovna veze, tedy např.: 77 + 43 + 51 + ... + atd. = ABC (jako byste vyplňovali nějaký test, kde se vybírají odpovědi ohodnocené body a podle jejich součtu nakonec vyhledali výsledek testu).
Vyjde vám trojmístné číslo ABC, jehož číslice dosaďte do vzorců a počítejte:

N 50° 38.(ABC+98)´      E 13° 43.(ACB+15)´

(Bude-li  ABC např. 523, pak bude výsledek N 50° 38.621´; podobně souřadnice E)

To ACB u souřadnice E myslím vážně, to není překlep!!!
Než mi zas budete někdo psát, že vám to pořád nevychází, tak si to zkontrolujte! Kočka není pes a ani ACB není ABC!!!

Ještě kontrola...


... a je to!

Poznámky

  • Keš na základních souřadnicích není a není tam ani loďka.
  • Pozor na mudly!!!
  • Na jaře 2015 byla keš ukradena. Nyní je jinde. Teď to je pouze krabička od šumivého Calcia, tužka tam je.
  • Trochu se omlouvám za zveřejnění takto jednoduché mysterky i za nenápaditý úkryt, ale i owneři někdy mají své dny...
  • Literatura: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Logistika [online]. c2013 [citováno 15. 02. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Logistika&oldid=9708823> 
  • Fotografie owner (na první fotce je nejméně 5 míst, kde je keš; poznáte je?)    

   

Koza

Konec textu

GC2KCF2 – verze 1.5 z 13. 6. 2015

(B) Beerware ladislavappl 2011

Document made with KompoZer

Additional Hints (Decrypt)

(Mzran!) Frqvil zrmv qirzn ovylzv, h wrub WM xberar, nfv 1 zrge ilpubqar bq prfgl. Sbgxn wr i TrbPurpxh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)