Skip to content

Jeziorko Imielinskie Traditional Geocache

Hidden : 01/09/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[pl] Skrzynka nad jeziorkiem [en] Cache on the lake

[pl] O Jeziorku

Jeziorko Imielinskie, nazywane niegdys równiez Ptasim, ze wzgledu na liczne stada ptaków, które odwiedzaly ten zbiornik wodny, to unikatowy polodowcowy zbiorniki wodny na terenie Warszawy. Jego wiek szacuje sie na okolo 200 tys. lat. Jeszcze 15-20 lat temu, jeziorko obfitowalo w liczne gatunki flory i fauny. Niestety trwajaca od drugiej polowy lat 90-tych intensywna zabudowa otaczajacych go terenów, sprawila ze zbiornik z roku na rok ulega coraz wiekszej degradacji i stopniowo zaczyna zarastac i wysychac.
[en] About the lake

Imielinskie lake, was once also known as Bird, because of the many flocks of birds that visited the reservoir, is a unique post-glacial water tank in Warsaw. Its age is estimated at around 200 thousand. years. Even 15-20 years ago, a lake rich in numerous species of flora and fauna. Unfortunately, ongoing since the mid 1990's, intensive building of the surrounding areas, caused the container from year to year becomes more and more degraded and gradually begins to overgrow and dry.

 

Additional Hints (Decrypt)

Avfxb, cbzvrqml / Ybj, orgjrra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)