Skip to Content

<

Jyllands Kirker - Nr. Løgum Kirke

A cache by Jones Damm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/16/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DK: Cachen ligger inde i kirken og er kun tilgængelig i kirkens åbningstid dog ikke hvis der foregår en kirkelighandling. Normalt er kirken ca. åben fra 9-16. Er kirken mod forventning lås, er man velkommen til at besøge præsten på modsatte side af vejen, måske har han tid til at lukke jer ind.


D: Der Catch ist in der Kirche und ist nur in der Öffnungszeit zugänglich, jedoch nicht wenn kirchliche Handlungen betrieben werden. Normalerweise ist die Kirche zw. 9-16 Uhr geöffnet. Wenn die Kirche, gegen Erwartung, abgeschlossen ist, darf man den Pfarrer, der wohnt auf der anderen Seite der Strasse besuchen, vielleicht hat er Zeit die Tür zu öffnen.

DK: Dette er en letterbox cache er du i tvivl om hvordan man logger den så læs venligst i cachen.

Følg punkterne her under:

 • Du står nu ved kirkens info tavle. Før du går videre skal du sikre dig at der ikke sker noget i kirken nu. (bemærk også om der er mange biler på P). Hvis der er fri bane er du velkommen til at besøge cachen

 • Fortæt mod øst til kirkens hovedindgang og gå ind.

 • Du står nu i "Våbenhuset". Lyt en ekstra gang om der er nogen i kirken.

 • Bemærk døren med glasmosaikken (læs mere om den i teksten nedenfor) gå ind i kirkerummet

 • Der skal ikke pilles eller rykkes i noget!

 • Led under første bænk på højre hånd.

 • Efterlad alt som det var da du kom.

 


D: Dies ist ein Letterbox Catch. Im Zweifel beim loggen, lese im Catch.

Folge diese Punkte:

 • Du stehstcan der Infotafel. Bevor du weiter machst gucke nach ob nicht gerade eine Handlund in der kirche stattfindet. ( gucke auch nach vielen Autos auf den Parkplatz. ) Wenn du freie Bahn hast, kannst du den Catch besuchen.

 • Gehe nach Westen zum Haubteingang und gehe hinein.

 • Du bist nun im Vorraum. Lausche kurz ob wirklich niemand in der Kirche ist.

 • Siehe die Tür mit dem Glasmosaik. Gehe in die Kirche.

 • Es darf nix angefasst werden!

 • Suche unter der ersten Bank zu deiner Rechten.

 • Hinterlasse alles wie es war, als du gekommen bist.

 


DK:Kirken den er et gammelt hus.
Sådan skriver Grundtvig det i en salme.

Nr. Løgum kirke er sognets suverænt ældste bygning. Den er fra slutningen

af 1100 tallet og har således i mere end 800 år har den dannet rammen om en
stor del af den kristne forkyndelse i sognet.

Her er sognets beboere gennem generationer blevet døbt og konfirmeret, gift og begravet. Kirken har på den måde altid haft en central plads i sognets bevisthed. Og sådan er det stadig. Kirkens Gudstjenester er velbesøgte idet der gennemsnitligt deltager mere end 100 kirkegængere. Nørre Løgum Kirke har været sognekirke for både flækken Løgumkloster og Nr. Løgum sogn op til 1739. Den er spændende ved at være bygget før klostrets kirke, og regnes for én af de ældste teglstenskirker i Jylland. Under restaureringen fandt man en munkesten med runeindskriften: “Tihlsten” (teglsten), som nu er indmuret i det gamle våbenhus som tidligere var indgangsrum til den egentlige kirke.
I vor tid kommer man ind i kirken gennem tårnrummet. I døren mellem tårnrummet og selve kirkerummet ses en glasmosaik. I en lang årrække var dørens fyldninger erstattet af simple krydsfinerplader men i 2004 blev døren nymalet og de 4 fyldninger blev igen forsynet med blyindfattede glasmosaikker. Mosaikkerne der er udført af Glarmesterfirmaet C.A. Nielsens eftf. Odense, efter lokal ide. Motiverne symboliserer menigheden der samles under det kristne evangelium. Øverst ses en gul bue som symboliserer lyset fra oven. Under denne bue ses en fisk Fisken er kendt som samlingssymbol fra Rom´s katakomber under kristendomsforfølgelserne under kejser Nero (Kejser i Rom år 54-68). Her tegnede man en fisk i de underjordiske gange for at vise at her samledes de kristne. Fisken var en slags kode. På græsk hedder fisk IKTYS. Det hemmelige tegn IKTYS er samlet af forbogstaverne til ordene Jesus Kristus, Guds søn, frelser. I=Jesus. K=Kristus. T=Guds. Y=Søn. S=Frelser. Fisken symboliserer altså den allerældste kristne trosbekendelse: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds søn og min frelser. Dette er stadigvæk budskabet for den kristne menighed.
Det middelalderlige inventar omfatter en romansk døbefond af granit, en alterbordsforside af eg, rester af et sengotisk maleri fra omkring 1475 og altertavlen er fra samme periode. Desuden er der kalkmalerier med årstallet 1518.

Kirkebladet udsendes ca. 6 gange årligt til alle hjem. Her kan man følge med i, hvornår der er gudstjenester og møder arrangeret af menighedsrådet.

Desuden har kirken en hjemmeside www.nrloegumkirke.dk

D: ”Die Kirche ist ein altes Haus“
So schreib Grundtvig in einem Psalm.

Nr. Løgum Kirche ist unbedingt die älteste Gebäude der Gemeinde. Die Kirche ist von Ende der 12. Jahrhundert und hat mehr als 800 Jahre die Rahmen eines großen Teils der christlichen Verkündigung in der Gemeinde versorgt.

Hier sind die Einwohner der Gemeinde durch Generationen getauft und konfirmiert, verheiratet und begrabt worden. Die Kirche hat auf dieses Weise immer einen zentralen Platz in der Bewusstsein der Gemeine gehabt. Und so ist es immer noch. Die Gottesdienste der Kirche sind gut besucht, durchschnittlich ungefähr 100 am Sonntag. Nørre Løgum Kirke war früher sowohl Gemeindekirche des Dorfs Løgumkloster und die Gemeine Nørre Løgum bis 1739. Es ist also vor die Kirche der Klosters in Løgumkloster gebaut worden, und ist gedacht ein der ältesten Ziegelstein-Kirchen in Jylland zu sein. Während der Restaurierung der Kirche hat man einen Mönchenstein mit der Runen-Reinschrift „Tihlsten“ (Ziegelstein), dieses Stein ist jetzt ein dem Taufenzimmer eingemauert worden. Das mittelalterliche Inventar hält unter anderen ein romanisches Taufenbecken von Granit, ein Altertisch- vorseite gemacht von Resten von einer spät-gotischen Gemälde (ungefähr 1475) und der Alter-tafel ist von derselben Periode. Darüberhinaus gibt es Kelch-Gemälden aus dem Jahr 1518.

Das Kirchen-Magazin wird ungefähr sechs Mal des Jahres an allen Adressen der Gemeinde zugeschickt. Hier kann man lesen wann es Gottesdienste und andere Veranstaltungen in der Kirche gibt.

Sie sind immer Willkommen die Kirche zu besuchen.Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Yæf grxfgra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

306 Logged Visits

Found it 287     Didn't find it 5     Write note 10     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 55 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.