Skip to Content

Wherigo Cache

Wher-I-Fly Stranik

A cache by MirecXP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/25/2011
In Žilinský kraj, Slovakia
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge cache!
SK:Pre najdenie logbooku musis zletiet zo Stranika zo zony START a pristat na poli pod kopcom v zone CIEL.Vyska je pocas letu skontrolovana a let musi skoncit do 15 minut (normalne trva ~5 minut).
EN:You have to fly using the glider from the top of hill(takeoff zone START) to the landing zone(CIEL).Your flight altitude is checked during flight.If you achieve the flight in 15 minutes(normally takes ~5 minutes).

Challenge cache: Wher-I-Fly? Straník!

Straník (769 m.n.m.) je kopec vyhľadávaný paraglidermi a hangglidermi zo širokého okolia vďaka ľahkému prístupu a výborným podmienkam na štart a lietanie. Na kopci sú dve štartovačky, vďaka čomu je tu možné štartovať až na 3 smery - juhozápadná (možnosť štartu na JV,J,JZ,Z) a severná (možnosť štartu na S, obmedzene aj pri SZ vetre). Pre začínajúcich pilotov je najvhodnejší štart priamo na juh. Samotný tvar kopca je veľmi vhodný na svahové lietanie aj počas dní bez Slnka. Všade na okolí sú zas tmavé lesy, ktoré podporujú vznik vhodných termických podmienok na úvodné vystúpanie do nadmorskej výšky umožňujúcej začatie dlhšieho preletu. Pristávačka je veľké pole južne od Stránika (prevýšenie oproti štartu je ~400m), príp. je možné pristáť v sedle medzi Stránikom a Malým Stránikom (prevýšenie voči štartu je ~150m) alebo na južnom štarte.

Prístup na štart je cez obec Zástranie, buď cez obec Zádubnie, alebo z Tepličky nad Váhom. Parkovanie je možné pri kostole, ďalej je vjazd zakázaný. Je možné si dohodnúť vývoz alebo vjazd na kopec s jeho momentálnym správcom povereným urbariátom.

Pre začiatočníkov je najvhodnejší štart na juh, a týmto smerom je orientovaný aj tento WhereIFly cartridge, sťahujte tu: Where-I-Fly Stranik.

Predpoveď počasia orientovanú na športové lietanie (profil vetra alebo plachtársky meteogram pre Straník) nájdeš na stránkach SHMÚ.

Štart zo Straniku je spoplatnený správcom (~3€).

Čo ma čaká? - Jednoduchý, asi 5 minútový zlet zo Straníka na pole pri Tepličke nad Váhom.

Čo k tomu potrebujem? - Výbavu na paragliding alebo hanggliding, kurz lietania pre začiatočníkov, alebo skúseného pilota, ktorý ťa zoberie do tandemu. Nezabudni na kamaráta, ktorý ti urobí fotky alebo video.

A čo to vlastne mám urobiť? - Spusti cartridge a zaparkuj na východzích súradniciach. Prejdi do zóny START pri vrchole kopca. Prečítaj si ešte raz inštrukcie, skontroluj si stav svojej výbavy, nezabudni si zobrať aj GPS a ak sú dobré podmienky na let odštartuj smerom na juh. Počas letu vôbec nemusíš sledovať GPS, nie je to ani bezpečné ani potrebné. Po pristátisa uisti, že si v zóne CIEL a objavila sa zóna GEOCACHE. Vyber GPS, zbal si veci a pokračuj do poslednej zóny GEOCACHE. V zóne sa v časti YOU SEE objaví predmet logbook s popisom - naviguj sa k nemu, nájdi ho a zapíš sa.

Ešte niečo? - Po vyletení zo zóny START máš 15 minút na pristátie v CIELi. Medzitým sa nachádza jedna skrytá a dostatočne veľká zóna na vrstevnici 550m, v ktorej sa kontroluje tvoja nadmorská výška - neboj sa, signál je vo vzduchu dosť presný. Ak budeš moc nízko, hra bohužiaľ skončí a musíš to skúsiť znova - zrejme by si z takej výšky do cieľa ani nedoletel.

Iba 15 minút? Čo ak som krásne nastúpal a chcem lietať dlhšie? - Preleť nad kontrolnou vrstevnicou južne od Straníka vo výške viac ako 750 m.n.m. a časomiera sa ukončí.

Upozornenie:

  • Ako pri každej T5 keške, aj tu musíš vedieť do čoho sa púšťaš. Zlet absolvuješ na vlastnú zodpovednosť a v súlade s letovými predpismi.

  • Venuj potrebný čas príprave a nepodceňuj nepriaznivé podmienky. Všetko má svoj čas.

  • Ide o zábavu, tak neriskuj!

Ak si sa rozhodol, prajem ti dobrý let a mäkké pristátie, veľmi potešia tvoje fotky príp. video z letu, ktoré samozrejme pridám do listingu. Veľmi ocením poslanie GWL alebo GPX logu.

                 Veľa šťastia ti praje MirecXP.

Nemôžem nikomu zabrániť zalogovať sa, ak krabičku nájde "náhodou". Ale ak sa k nej dostanete iným spôsobom ako zletom, na zalogovanie použi log typu WRITE NOTE. Vyhradzujem si právo zmazať nekorektné FOUND IT logy aj napriek zápisu v logbooku. Viac info v popise "Challenge caches".


Straník (769 m / 2,523 ft ASL) is popular hill for many paragliders and hanggliders. It is easily accessible and have good takeoff and flying conditions. There are two takeoffs on the top, so it is possible to start in 3 directions - takeoff at southwest (offers possibility to start to directions SE, S, SW, W) and northern takeoff (possible to start to N, with some restrictions even when the wind is from NW). The most suitable takeoff for beginner pilots is to South and this WherIFly cartridge is oriented the same direction. During the days without a sunshine the hill shape is suitable for slope soaring too. Dark woods all around form good conditions for starting ascends and thermic flights in the summer. Landing area is the large field south from Stránik (~ 400m / 1,300 ft below takeoff), or it is possible to land in the saddle in between Straník and Malý Straník (~ 150 m / 500 ft below the takeoff) or even again on the southwest takeoff.

Takeoff can be accessed from the village Zástranie. Parking place is available in front of the church. It is possible to arrange a car lift with the current land owner manager.

The cartridge can be downloaded here: Where-I-Fly Stranik.

The weather forecast for sport flying can be found here: (wind profile or meteogram for gliders for Stranik) or check the webpage of SHMÚ.

You might be asked by the land manager for a small fee for the start at the takeoff (~3€).

What can I expect? - Simple and short (about 5 minutes) flight from hill Straník to the field nearby the village Teplička nad Váhom.

What do I need? - Paragliding or hanggliding equipment, beginner pilot course, or an experienced pilot who will fly with you in tandem. Do not forget for a friend, who will make a photo or video for you.

What shall I do? - Run the cartridge and park at the given coordinates. Move to the takeoff zone START nearby the top of the hill. Read the instruction once again, check your equipment, do not forget to take a GPS with you and if the weather is OK take off to south direction. You do not need to watch or interact with GPS during the flight, it is not safe and not necessary. After the landing make sure you are already in the landing zone CIEL and the GEOCACHE zone have appeared. Pack your equipment and enter the last zone GEOCACHE. Check the part YOU SEE and you will find the item logbook with the description - navigate to it and find it.

Something more? - After flying out of zone START the 15 minutes timer will start. You need to land in zone CIEL in this time. There is the hidden check zone (red area on situation map) between takeoff and landing zones to check your altitude - do not worry the signal is very good while flying. In case you are too low, the cartridge will unfortunatelly stop and you need to try again - i'm sure you would not even fly to the landing zone with such low altitude.

Only 15 minutes? Isn't it a pity to land in case I have ascended high? - Fly over the check zone in the altitude at least 750 m ASL (2.460 ft) and the timer will be automatically disabled.

Warning and disclaimer:

  • You must understand what you will do. You are under no obligation to hunt this cache. You do so at your own risk.

  • You are licensed pilot or you are flying with licensed pilot in tandem flight, children may not fly.

  • Take necessary time for the preparation and use your best judgement with the environment and conditions and remain within your personal abilities and limitations.

  • It has to be fun, not a hazard!

If you are decided, I wish you good flight and nice landing. I will enjoy your pictures or video, I will attach it to the listing. I will appreciate sending your GWL or GPX log.

                 I wish you good luck and enjoy your flight.

I can't limit someone to sign the logbook in case the cache is found by a "luck". With respect to the players who have accepted this challenge, please, if you have found it in a different way as by flying, please use WRITE NOTE log type. I reserve the right to delete unfair FOUND IT logs although the logbook is signed. Read more here "Challenge caches".

Although this cartridge is very easy to handle, I recommend to get familiar with WHERIGO platform before flying. Start reading something here. You can use builtin support in GARMIN devices or alternatives: OpenWIG for Java enabled phones, Groundspeak Wherigo Player for PocketPC devices(old Windows Mobile), WhereYouGo for Android enabled devices, PiGo for iPhone. Download the English version of the cartridge here. Do not hesitate to contact me in case of some questions.


Galéria úspešných letcov (T5 hráčov)
Gallery of real T5 players

-bunker-
FTF 26.august.2011

Rizmani
STF 27.apríl 2012

NORTHLANDfamily
STF 27.apríl 2012

xandrej
STF 27.apríl 2012

zbojnik
STF 27.apríl 2012

Ciklo
TTF 30.apríl 2012

Dorca
4. júl 2012

tehlicka
18.apríl 2013

toudy
18.apríl 2013

bilulah
18. apríl 2013

Filip Pecha
15. jún 2013

Gelda
15. jún 2013

Frenkonix
15. jún 2013

Nick:

Nick:

Situácia / Situation map:

Mapka bola vytvorená z dát projektu OpenStreetMap (freemap.sk), ktoré sú šírené pod licenciou ODbL.
Samotná mapka je pod licenciou CC-BY-SA.

Ako hrať?
1.
Založ si účet na www.wherigo.com (použi rovnaký login ako na geocaching.com)
2. Nainštaluj si poslednú verziu WHERIGO prehrávača: OpenWIG pre Java telefóny, Groundspeak Wherigo Player pre PocketPC (zariadenia s Windows Mobile), WhereYouGo pre telefóny Android, PiGo pre iPhone
3. Ak si ešte WHERIGO nikdy nehral, vyskúšaj si niektorý cartridge hrateľný kdekoľvek, napr. Wherigo Player Tutorial alebo O slepicce a kohoutkovi a zahraj si niekde pred domom.
4. Stiahni si poslednú verziu cartridge WhereIFly Stranik a začni na zverejnených súradniciach.
5. Stiahnutý cartridge obsahuje tvoje meno a na konci hry získaš svoj jedinečný odomykací kód (Completion code), ktorý zadáš na stránke tohto cartridge cez tlačítko "Unlock". V prípade problémov zadávaj kód bez posledného znaku. Ak si hral spolu s niekým iným jeho cartridge, zadáš jeho meno a jeho odomykací kód. Druhá možnosť je poslať *.GWS súbor uložený vo WHERIGO prehrávači po skončení. Potom zaloguj na wherigo listingu cez linku "Post a log entry" a nález kešky zaloguješ klasicky na tejto stránke. Budem rád, ak mi po zalogovaní nahráte z GPS zariadenia na wherigo.com aj *.GWL log cez odkaz "Upload a Log file".

Počas hry vidíš v hlavnej obrazovke prehrávača 4 časti:

1.
MIESTA / LOCATIONS - zoznam práve aktívnych zón (miest), ktoré by si mal navštíviť.
Otvor zónu a zobrazí sa aj navigácia na hranicu zóny.
Začínaš v zóne START, odkiaľ po štarte preletíš do zóny CIEL. Počas letu prejdeš skrytú zónu, v ktorej sa skontroluje tvoja nadmorská výška. Po doletení do zóny CIEL sa zobrazí zóna GEOCACHE, v ktorej nájdeš logbook. Dávajte si pozor, ak je GPS už raz v zóne START, aby zbytočne neopúšťalo túto zónu pred samotným štartom.

2. VIDÍTE / YOU SEE - predmety v zóne, zobrazia sa po vstupe do zóny.
Až v zóne GEOCACHE uvidíš predmet LogBook umiestnený na konkrétnych súradniciach, naviguj sa k nemu. V prípade potreby použi jeho akciu "Hint" alebo aj "Fotohint".

3. INVENTÁR / INVENTORY - predmety, ktoré máš so sebou.
V tomto cartridge tu je iba predmet "Informácie" s akciou "Zobraz" - zopakuje úvodné informácie.
Po vstupe do zóny GEOCACHE sa objaví predmet "Odomykací kód", ktorý ostane v inventári po uložení a skončení cartridge. Je viditeľný po opätovnom otvorení sprievodcu a obnovení predchádzajúcej uloženej hry - poznač si ho pre zalogovanie na www.wherigo.com.

4. ÚLOHY / TASKS - len pre informáciu o stave, obsahuje 2 úlohy so stavom plnenia:
1. "Zlet zo Straníka"
2. "Najdi GeoCache"

Created by / Tento cartridge bol vytvorený pomocou alternatívneho nástroja URWIGO.
Inspired by / Inšpirované WherIFly v Nemecku od @spirou.

Additional Hints (Decrypt)

ormcrpabfg / fnsrgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

65 Logged Visits

Found it 26     Didn't find it 4     Write note 28     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 35 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 10/15/2017 7:14:16 AM Pacific Daylight Time (2:14 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page