Skip to content

<

TT 4700: Stormwater

A cache by Team LO Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kätkö Biolaakson tuntumassa, osa Aikavaellus-kätkösarjaa Tuorlan tähtitornilta Turun yliopistolle. Oma kynä mukaan. Huom! Kätkö ei sijaitse enää viemärissä./ A cache near Bio Valley, part of Time Trek cache series from Tuorla Observatory to University of Turku. BYOP. Attributes and D/T-ratings are based on the original cache location. Click here for English description

Aikavaellus

Aikavaellus on 13,7 kilometriä pitkä vaellus- ja ulkoilureitti, joka alkaa Tuorlan observatoriolta ja päättyy Turun yliopistolle. Kaarinan ja Turun kaupunkien läpi mutkitteleva reitti on suunnattu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille.

Reitin pituus on kytketty läheisesti universumin 13,7 miljardin vuoden ikään. Näin ollen yksi kilometri maastossa vastaa miljardia vuotta maailmankaikkeuden historiassa. Tärkeitä tapahtumia maailmankaikkeuden historiassa on maastossa merkitty rapakivilohkareilla, joihin on kiinnitetty messinkilaatta. Messinkilaatta kertoo sen hetkisen iän suhteutettuna reitin pituuteen (esimerkiksi 4,6 kilometrin kohdalla ikä on 4,6 miljardia vuotta) sekä keskeiset tapahtumat asiasanoin tiivistettynä.

Aikavaellus on suunniteltu siten, ettei koko reittiä tarvitse kiertää kerralla. Esimerkiksi Turun itäisen keskustan alueella voi tutustua maapallon kehityshistorian viimeiseen 1800 miljoonaan vuoteen.

Aikavaellus-reitti kuuluu Turku 2011 -ohjelmaan ja se avataan virallisesti 19.5.2011.

Hulevesi

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana.Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Sekajärjestelmässä hulevedet johdetaan samassa putkessa yhdessä muiden jätevesien, kuten talousjätevesien kanssa. Sekaviemäröinnin suurimpia ongelmia ovat verkostojen kapasiteetin riittämättömyys suurien tulvatapahtumien aikana, jolloin puhdistamatonta jätevettä joudutaan juoksuttamaan puhdistamon ohi suoraan vesistöihin. Kylmät lumensulamisvedet puolestaan heikentävät jätevesien puhdistusprosesseja. (Wikipedia)

Turussa on ollut kovaa vääntöä vanhempien kiinteistöjen liittymisestä erillisviemäröintiin niillä alueilla, jossa se on mahdollista. Tälläkin hetkellä kaupungin sivuilta löytyy ukaasi:

"Korotettu jätevesimaksu koskee kiinteistöjä, jotka johtavat hulevedet jätevesiviemäriin, vaikka liittymismahdollisuus hulevesiviemäriin on olemassa. Korotus on suuruudeltaan kaksi kertaa taksan mukainen jätevesimaksu. Kiinteistölle, jolta aiotaan periä korotettua jätevesimaksua, ilmoitetaan asiasta vähintään kuusi kuukautta ennen maksun käyttöönottoa."

Allekirjoittaneenkin taloyhtiön hallitus on saanut asian tiimoilta lisää harmaita hiuksia. Maksuperuste kun on maallikon mielestä varsin epäoikeudenmukainen, onneksi korotetun taksan käyttöönottoa on lykätty hamaan tulevaisuuteen...

Kätkö

Kätkön nimessä TT viittaa reitin englanninkieliseen nimeen Time Trek ja 4700 miljooniin vuosiin (Ma). Maailmankaikkeus syntyi nykykäsityksen mukaan Alkuräjähdyksessä 13700 Ma. Samoin Aikavaellus-reitti alkaa 13700 metriä Turun yliopistolta Tuorlan kallioon louhitun tunnelin suuaukon läheltä. Tämä kätkö siis sijaitsee noin 4700 metrin päässä Turun yliopistolta reittiä pitkin mitattuna.

Kätkö sijaitsee melkein aiheeseen liittyvässä paikassa. Ole varovainen! HUOM! Kätkön avaamiseen tarvitaan apuvälineitä, 19 ja 22mm kiintoavaimet, ota mukaan myös oma kynä ja kumisaappaitakin tarvitaan. Huom. Kätkö ei sijaitse enää viemärissä, attribuutteja ja D/T-luokituksia ei ole kuitenkaan päivitetty ettei kenenkään tilastot hajoa. (Hyppää englanninkielisen kuvauksen loppuun)

 
 

Time Trek

The Time Trek is a 13,7 km long trekking route from Tuorla Observatory to University of Turku. The route goes through cities of Kaarina and Turku and is aimed for all people interested in natural sciences.

The length of the route is closely linked to the age of our universe - 13,7 billion years. That means that one kilometer along the route corresponds to 1 billion years in the history of our universe. Important events in the history are marked along the route with granite boulders. Boulders have brass plates describing the corresponding age of the universe and the main events of the history.

The Time Trek is designed so that you don't have to walk all 13.7 kilometers at once. You can familiarize yourself with the latest 1800 million years of history just in Turku.

Time Trek is part of Turku 2011 program and the route was opened officially 19.5.2011.

Stormwater

Stormwater is a water that originates during precipitation events. It may also be used to apply to water that originates with snowmelt or runoff water from overwatering that enters the stormwater system. Stormwater that does not soak into the ground becomes surface runoff, which either flows directly into surface waterways or is channeled into storm sewers, which eventually discharge to surface waters. (Wikipedia)

The cache

TT in the cache name refers to the name Time Trek of the route and 13700 refers to million years (Ma). According to the current understanding the universe was born in the Big Bang about 13700 Ma. In the same way Time Trek route begins 13700 meters from University of Turku - nearby the entrance to the optical tunnel. This cache locates about 4700 metres from University.

The cache box is located in a quite obvious place. Be careful! NOTE! You need 19 and 22mm open-end wrenches to open the cache box, BYOP, and rubber boots :). The cache is not in the sewer anymore. Attributes and D/T-ratings are based on the original cache location.

 

Additional Hints (Decrypt)

[FI] Bxfnyyn
[EN] Ba n oenapu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.