Skip to content

<

TT 9300: Viipurintie

A cache by Katsukka, Veke68 & wernerih Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/08/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aikavaellus

Aikavaellus on 13,7 kilometriä pitkä vaellus- ja ulkoilureitti, joka alkaa Tuorlan observatoriolta ja päättyy Turun yliopistolle. Kaarinan ja Turun kaupunkien läpi mutkitteleva reitti on suunnattu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille. Kokonaisuudet on rakennettu siten, että kaikenikäiset kävijät löytävät kiinnostavia asioita vaelluksen varrelta. Maisemat vaihtelevat metsästä aina puistomaisemaan ja urbaaniin asutukseen asti.

Reitin pituus on kytketty läheisesti universumin 13,7 miljardin vuoden ikään. Näin ollen yksi kilometri maastossa vastaa miljardia vuotta maailmankaikkeuden historiassa. Tärkeitä tapahtumia maailmankaikkeuden historiassa on maastossa merkitty Rapakivilohkareilla, joihin on kiinnitetty messinkilaatta. Messinkilaatta kertoo sen hetkisen iän suhteutettuna reitin pituuteen (esimerkiksi 4,6 kilometrin kohdalla ikä on 4,6 miljardia vuotta) sekä keskeiset tapahtumat asiasanoin tiivistettynä. Tämän vuoksi reitille kannattaa ottaa mukaan ilmaiseksi jaettava karttaesite, joka sisältää sanaston.

Aikavaellus on suunniteltu siten, ettei koko reittiä tarvitse kiertää kerralla. Esimerkiksi Turun keskustan alueella voi tutustua maapallon kehityshistorian viimeiseen 1800 miljoonaan vuoteen. Reitin varrella on myös levähdyspaikkoja ja kahviloita.

Aikavaellus-reitti kuuluu Turku 2011 -ohjelmaan ja se avataan virallisesti 20.5.2011. Kevään mittaan sekä reittiä, weppisivuja että tätä kätkösarjaa kehitellään niin, että avajaispäivänä kaikki olisi valmista.

Viipurintie

Suuri Rantatie tai Alinen Viipurintie, jota nyttemmin on ryhdytty kutsumaan myös nimellä Kuninkaantie, on Turusta Viipuriin johtanut historiallinen maantie joka muodostui 1340- tai 1350-luvulla. Liikenteellisesti sen tärkein käyttöjakso ajoittuu 1700-luvulle, jolloin se oli osa Tukholman ja Pietarin välistä postitietä.

Keskiaikainen Turun ja Viipurin välinen rantatie oli aluksi pelkkä ratsupolku, jota käyttivät pääasiassa Ruotsin kuninkaan edustajat. 1400-luvun kuluessa tielinja vakiintui kulkemaan Turusta Kaarinan, Piikkiön, Paimion ja Halikon kautta Salon keskiaikaiselle kauppapaikalle. Sen jälkeen tie jatkui Perniön ja Tenholan kautta rannikolle, sitten Pohjan kautta Karjaalle, jossa saattoi valita eteläisen tai pohjoisen reitin. Eteläinen tie kulki Raaseporin ja Inkoon kautta Pikkalaan, johon myös yhtyi pohjoinen Lohjan Virkkalan ja Siuntion kautta kulkenut reitti. Pikkalasta se jatkui Kirkkonummen ja Espoon halki Helsingin pitäjän kirkonkylään. Ennen Helsingin kaupungin perustamista 1550 tie kulki Sipoon kautta Porvooseen, josta oli tullut kaupunki noin 1380. Sen jälkeen seurasivat Pernaja ja Degerby, josta kehittyi 1752 Loviisan kaupunki. Lopulta tie jatkui Pyhtään, Vehkalahden, Virolahden, Virojoen ja Säkkijärven kautta Viipuriin.

Matka kesti viikon verran sen jälkeen kun 1633 voimaan tullut kestikievariasetus takasi parin peninkulman välein levänneet kyytihevoset.

Yhteys Viipuriin katkesi 1721 Suuren Pohjan sodan seurauksena. Tie johti enää Vehkalahden paikalle perustettuun Haminaan saakka. Turun rauhan 1743 jälkeen liikenne aloitettiin uudelleen, mutta nyt Kymijoen Ahvenkosken raja-asemalta lähtien kuljettiin Venäjän alueella. Samalla tie kuitenkin piteni Pietariin asti.

Tielaitoksen museotoiminta inventoi yhteistyössä tienvarren seutukaavaliittojen kanssa Rantatien linjauksen kesällä 1991. Nykyisen valtakunnan rajan sisäpuolella olevan Suuren Rantatien pituus on n. 510 km, josta n. 70 % on yleistä tietä. Se on jakautunut noin 50 erilliseksi osuudeksi. Tie viitoitettiin kesällä 1997 Turusta Vaalimaalle matkailutietä osoittavin ruskeavalkoisin kyltein. Matkailutien viitoitus ei vastaa kaikilta osin tien alkuperäistä reittiä, sillä liikennettä ei voida ohjata yksityisteille tai käytöstä poistuneille tieosuuksille.

Tien varrelle syntyi kartanoita, maatiloja, majataloja, krouveja ja kestikievareita, jotka majoittivat ja kestitsivät Kuninkaantien kulkijoita.

Lähteenä on käytetty eri internet- sivustoja, jotka kertovat Kunikaantiestä.

Kätkö

Kätkön nimessä TT viittaa reitin englanninkieliseen nimeen Time Trek ja 9300 miljooniin vuosiin. Viipurintie kätkölle poiketaan Aikavaellusreitillä n. 9300 metrin kohdalla.

Tämä kätkö sijaitsee metsikössä Viipurintien varrella Kaarinassa. Vanha Viipurintie lienee kulkenut juuri näitä reittejä. .

 
 

Time Trek

Time Trek is a 13,7 km long trekking route from Tuorla Observatory to University of Turku. The route goes through cities of Kaarina and Turku and is aimed for all people interested in natural sciences. The route has been built such that people of all age should find something interesting along the route. Sceneries vary from forest to parks and urban suburbs.

The length of the route is closely linked to the age of our universe - 13,7 billion years. That means that one kilometer along the route corresponds to 1 billion years in the history of our universe. Important events in the history are marked along the route with granite boulders. Boulders have brass plates describing the corresponding age of the universe and the main events of the history. One may find a free map brochure with a glossary useful along the route.

You do not have to go through the whole route at once. You may explore e.g. only the last 1800 million years when our globe has developed - these steps can be found from Turku centrum. Along the route you may find cafes and other rest stops.

Time Trek is part of Turku 2011 program and the route is opened officially 20.5.2011. During the spring the route, the web pages and this cache series will be constructed to be ready on the opening day.

.

Viipurintie

The Great Coast Road (Suuri Rantatie) or the Lower Vyborg Road (Alinen Viipurintie), nowadays also called the King's Road (Kuninkaantie), is a historic country road formed in the 1340's or 1350's that ran from Turku to Vyborg. It's significance for traffic peaked in the 18th century when it formed part of the post road between Stockholm and St Petersburg.

The medieval coastal road connecting Turku and Vyborg started off as a pathway just wide enough for horse-back riding, mainly used by the delegates of the Swedish king.

In the course of the 15th century the route was settled to run from Turku through Kaarina, Piikkiö, Paimio and Halikko to the medieval market place of Salo. From there the road continued via Perniö and Tenho to the coast, then through Pohja to Karjaa where you could choose to go on either along the Northern or the Southern route. The Southern road ran through Raasepori and Inkoo to Pikkala where it rejoined with the Northern route that ran via Virkkala (in Lohja) and Siuntio. From Pikkala the road went on through Kirkkonummi and Espoo to the Helsinki Parish Village. Before the town of Helsinki was established in 1550 the road ran via Sipoo to Porvoo, which had become a town in 1380. Porvoo was followed by Pernaja and Degerby, a village that evolved into the town of Loviisa in 1752. The final stretch ran through Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti, Virojoki and Säkkijärvi to Vyborg.

Since the statute on inns stepped into force in 1633, guaranteeing well-rested horses every 20 km or so, it took one week to travel the road.

The connection to Vyborg was cut off in 1721 as a consequence of the Great Nordic War (Suuri Pohjan sota). The road then only led as far as Hamina that had been established where Vehkalahti used to be. After signing the Treaty of Turku in 1743 the route was reopened for traffic but now the road from the border station of Ahvenkoski (in Kymijok)i ran in Russian territory. At the same time the road was stretched all the way to St Petersburg.

The Road Museum of the Finnish Road Administration, in cooperation with the Regional Councils along the roadsides took an inventory of the line of the Coast Road in the summer of 1991. The length of the Great Coast Road inside the current borders of Finland is approximately 510 km out of which about 70% is public road. It consists of appr. 50 separate stretches. In the summer of 1997 the road from Turku to Vaalimaa was marked with brown-and-white signs indicating a scenic route. The currently marked scenic route doesn't reflect the original route to a 100% as traffic cannot be led to private roads or road stretches that don't exist any more.

Manors, inns, public houses etc. were established along the route providing the travelers of the King's Road with accomodation, food and drink.

Several (Finnish) web pages on the King's Road have served as a source for this description.

The cache

TT in the cache name refers to the name Time Trek of the route and 9300 refers to million years. Viipurintie cache is located about 9.300 meters from the University of Turku.

This cache is located in a small woods along Viipurintie (Vyborg Road) in Kaarina. The old route to Vyborg propably ran along these tracks.
 

Additional Hints (Decrypt)

[FI] Unyxrnznffn
[EN] Va n perivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.