Skip to Content

<

Cartographia

A cache by thestormer Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/09/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SVE]
Ett tredelat mysterium i kartornas värld.
[FIN]
Kolmiosainen mysteeri karttojen maailmassa.
[ENG]
A three part mystery in the world of maps.

[SVE]
Den första tryckta kartan över norden är "Tabula Moderna Prussie Livonie Norbegie et Gottie" från 1482. Även om kartan i dag ger en skrattretande dålig bild av området, var det ändå en utvidgning av de då kända områdena och visade att här finns hav, berg och insjöar. 1539 utkom Olaus Magnus karta "CARTA MARINA ET DESCRIPTIO SEPTEMTRIONALIVM ERRARVM AC MIRABILIVM RERVM IN EIS CONTENTARVM DILIGENTISSIME ELABORATA ANNO DNI 1939", också känd med den kortare titeln "Carta Marina". På denhär kartan hade norden fått ett mycket mera naturtroget utseende. Kartan blev också den viktigaste kartan över norden i hundra år. Mer exakta kartor kom först på 1600-talet. De första kartorna uppgjordes mest av sjöfarare och handelsresande, men också kungar och andra ledare beställde kartor för att till exempel kunna bestämma skatter och planera för krig.

[FIN]
Pohjoismaiden ensimmäinen painettu kartta on "Tabula Moderna Prussie Livonie Norbegie et Gottie" vuodelta 1482. Vaikka kartta nykymitalla antaa naurettavan huono kuva alueelta, se oli kuitenkin siihen aikaan laajennettu kuva tunnetuista alueista ja näytti että täältä löytyy meriä, vuoria ja järviä. Vuonna 1539 julkaistiin Olaus Magnuksen kartta "CARTA MARINA ET DESCRIPTIO SEPTEMTRIONALIVM ERRARVM AC MIRABILIVM RERVM IN EIS CONTENTARVM DILIGENTISSIME ELABORATA ANNO DNI 1939", myös tunnettu nimellä "Carta Marina". Tällä kartalla kuva pohjoismaista oli paljon tarkempi. Kartasta tuli pohjoismaiden tärkein kartta sadaksi vuodeksi. Tarkempia karttoja tuli vasta 1600-luvulla. Ensimmäiset kartat piirsi merimiehet ja kauppamatkustajat, mutta myös kuninkaat ja muut johtajat tilasivat kartat esimerkiksi verosuunnittelun avuksi tai sotia varten.

[ENG]
The first printed map Scandinavia is "Tabula Moderna Prussie Livonie Norbegie et Gottie" from the year 1482. Even if the map today gives a ridiculously bad picture of the are, it still was an extension of the known areas and showed that here are seas, mountains and lakes. In 1539 Olaus Magnus map "CARTA MARINA ET DESCRIPTIO SEPTEMTRIONALIVM ERRARVM AC MIRABILIVM RERVM IN EIS CONTENTARVM DILIGENTISSIME ELABORATA ANNO DNI 1939", also known as "Carta Marina", was published. In this map Scandinavia had a much more correct look. This map became the most important map over Scandinavia for 100 years. More exact maps arrived in the 1600s. The first maps were made by sailors and tradesmen, but also kings and other leaders ordered maps, for example to determine taxes or plan for war.

[SVE]
Mysterium del 1:
Lantmäteriverket i Sverige grundades år 1628 och några år senare anlände den första lantmätaren också till Finland. Nedan ser du två kartor och några lantmätares individuella kompassrosor. Para ihop båda kartorna med varsin rätt lantmätare (kompassros) och ta med dig de uppgifterna till nästa del av mysteriet!

[FIN]
Mysteerin osa 1:
Maanmittauslaitois Ruotsissa perustettiin vuonna 1628 ja muutama vuosi myöhemmin ensimmäinen maanmittaja saapui Suomeen. Alla näet kaksi karttaa ja muutaman maanmittaajan henkilökohtainen kompassiruusu. Yhdistä molemmat kartat omaan oikeaan maanmittaajaan (kompassiruusu) ja ota vastaukset mukaan seuraavaan osaan!

[ENG]
Mystery part 1:
The National Land Survey of Sweden was founded in 1628 and some years later the first surveyor arrived to Finland. Below you see two maps and some surveyors individual compass roses. Pair the two maps with a correct surveyor (compass rose) each and take the information with you to part two!

K1 K2
A B C D E F
A B C D E F

 

[SVE]
Mysterium del 2:
Triangelmätning är ett sätt att få fram fasta stödpunkter för kartframställning. För denna mätning byggdes torn varifrån man kunde rikta in sig på närliggande torn och mäta upp vinklarna mellan dem. Tornen tappade sin betydelse efter 1986 när man tog GPS i bruk för positionsmätning. De flesta triangeltornen är numera förstörda av tidens tand.
Här ser du koordinaterna för 6 av tornen i Närpes.
Välj de två torn med motsvarande bokstav som du hittade i del 1. Vad är avståndet (X) mellan tornen avrundat till närmaste 1000 meter?

[FIN]
Mysteerin osa 2:
Kolmiomittaus on tapa saada vankkia tukipisteitä kartoitusta varten. Mittausta varten on rakennettu torneja missä voi tehdä mittauksia lähitorniin. Tornit menetti merkityksensä vuonna 1986 kun GPS otettiin käyttöön mittauksissa. Ajan hammas on tuhonnut useimmat kolmiomittaustornit.
Tässä on kuuden kolmiomittaustornin koordinaatit. Valitse ne kaksi tornia millä on samat aakkoset mitkä löysit osasta yksi. Mikä on näiden kahden tornien välimatka (X) pyöristetty lähimpään 1000 metriin?

[ENG]
Mystery part 2:
Triangulation is a way to get solid points for mapping. For these measurements towers were built from where you could target nearby towers and measure the angles between them. The towers lost their importance after 1986 when GPS was taken into use for positioning. Most triangular towers are now destroyed by the ravages of time.
Here are the coordinates of six of the towers in Närpes.
Select the two towers with the same letter that you found in part 1. What is the distance (X) between the towers rounded to the nearest 1000 meters?

A) N62 24.812 E21 26.558
B) N62 30.174 E21 34.566
C) N62 35.731 E21 32.586
D) N62 30.144 E21 27.560
E) N62 34.583 E21 12.529
F) N62 29.980 E21 14.379

[SVE]
Mysterium del 3:
GPS, Global Positioning System, är ett system för att navigera med hjälp av satelliter. GPS används också av lantmätare, eftersom det är enkelt och snabbt att få en exakt position oavsett väder- och ljusförhållanden.
Dina uppgifter är att för det första ta reda på när den första GPS satelliten sköts upp i rymden, D1=dag, M1=månad, Y1=år och för det andra när den första uppskjutningen av en GPS satellit misslyckades, D2=dag, M2=månad, Y2=år.

[FIN]
Mysteerin osa 3:
GPS, Global Positioning System, on satelliittipaikannusjärjestelmä. Myös maanmittaajat käyttävät GPS, koska sillä saa helposti ja nopeasti oikea sijainti, sää- ja valoolosuihteista riippumatta.
Tehtäväsi on tietää milloin ensimmäinen GPS satelliitti laukaistiin avaruuten, D1=päivämäärä, M1=kuukausi, Y1=vuosi ja myös milloin ensimmäinen GPS satelliitin laukaisu epäonnistui, D2=päivämäärä, M2=kuukausi, Y2=vuosi.

[ENG]
Mystery part 3:
GPS, Global Positioning System, is a system for navigating with the help of satellites. GPS is also used by surveyors, since it is simple and quick to get an exact location regardless of weather and lighting conditions.
Your mission is to first find out when the first GPS satellite was launched into space, D1 = day, M1 = month, Y1 = year and second, when the first launch of a GPS satellite failed, D2 = day, M2 = month, Y2 = year.


[SVE]
Slutkoordinaterna för denna gömma är N62 29.lat E21 15.0lon
lat = (X - D1) / (D1 + M2)
lon = ((X / M2) - D1) / (D1 - M1 + M2)

Anordningen för gömman är rätt skör, så var försiktig! Jag är tveksam till om den håller över vintern, så besök den medan den finns!

[FIN]
Loppukoortinaatit purkille ovat N62 29.lat E21 15.0lon
lat = (X - D1) / (D1 + M2)
lon = ((X / M2) - D1) / (D1 - M1 + M2)

Kätkö on aika hauras, joten ole varovainen! Epäilen että kätkö ei kestä talven yli, joten käy hakemassa kun se vielä löytyy!

[ENG]
The final coordinates for this cache is N62 29.lat E21 15.0lon
lat = (X - D1) / (D1 + M2)
lon = ((X / M2) - D1) / (D1 - M1 + M2)

The cache is quite fragile, so be careful! I doubt if it will hold up over the winter, so visit it while it still exists!


Testa din lösning/Testaa ratkaisusi/Test your solution


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

106 Logged Visits

Found it 97     Write note 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.