Skip to content

<

Challenge #059S - How far can we reach?

A cache by PappaD Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Koordinaterna som angivits ÄR den plats där cachen ligger. 'How far can we reach?' är mystery eftersom det ställer ett speciellt krav på dig för att du ska få logga den. De speciella kraven är cachingrelaterade, varför detta räknas som en Challengecache.

Denna cache ingår i en rikstäckande challenge-serie som påbörjades i juli 2009. Serien är tänkt att innehålla 100 utmaningar av varierande svårighetsgrad och ska locka till att prova lite nya cacher och utmaningar. Du finner resten av cacherna i serien i bookmarklistan till höger.

För att få logga 'How far can we reach?' krävs att du innan du hittar 'How far can we reach?' har besökt en cache inom det avstånd från 'How far can we reach?' som anges på FÖRSTA lediga rad. Om ni är flera som loggar samtidigt loggar varje alias på egen rad.
Det är första tomma ruta i själva loggboken i 'How far can we reach?'s behållare som gäller – det är ju inte säkert att den som hittat 'How far can we reach?' innan dig hunnit logga ännu. Kartan nedanför måste därför ses som en indikation. Jämför gärna de senaste loggarna här på sidan också, ifall jag inte hunnit uppdatera tabellen.

När du loggar 'How far can we reach?' här på sidan, ange namn och GC-kod (viktigt!) på den cache du hittat innan och exakt hur långt ifrån 'How far can we reach?' den är placerad. Enklaste sättet att räkna ut avståndet från samtliga svenska och en del utländska cacher är här eller med boulter.com.

Två hjälpmedel finns nu tillgängliga för er som letar efter lämpliga cacher: Dels kartan nedan, om ni klickar på den kommer en karta med nästa tillgängliga cacher, sen en lista med tillgängliga cacher i respektive intervall.

Den tidigare loggen eller placeringen får vara gjord när som helst, dvs det finns inget krav på ”samma kalenderdygn” eller liknande. Om den första cachen är arkiverad måste du dock (på lämpligt sätt) visa att du hittat den och var.

Cachestorleken "other" betyder just "other" och inte nano. Ta med egen penna och lämna inga bytessaker i cachen!

Lycka till!
The coordinates given ARE at the place where the cache is placed. 'How far can we reach?' is a mystery cache because there is a certain requirement for you to log it. Since the additional requiremens are cachingrelated, this is a Challenge-cache.

This cache is part in a series of challenge-caches placed all over Sweden starting in July 2009. The series is planned to contain 100 caches of various difficulty with the intention to stimulate cachers maybe trying some different caches in order to achieve a pre-set goal. You will find the rest of the caches in this series in the bookmark list to the right.

To log 'How far can we reach?' you must, before you find 'How far can we reach?' have visited a cache within the distance from 'How far can we reach?' stated in the FIRST empty row. If several cachers log at the same time, each cacher use their own row.
It is the first empty box in the physical logbook in the 'How far can we reach?' container that is deciding – you can't be sure the previous finder of 'How far can we reach?' have logged their visit yet, can you? The map below should therefore only be considered an indication. Please also compare the logs on this page, in case I have not yet updated the map.

When you log 'How far can we reach?' on this page, please write the name and GC-code (important!) of the cache you have found before and the exact distance to 'How far can we reach?'. The easiest way of measuring the distance to Swedish caches do you find here, or use boulter.com which covers foreign caches as well.

There are two tools available for you who search for a cache in a valid range: If you click the map below you get a map with the nearest available caches, and there is also a list list with available caches in the different intervals.

The previous log or placing may be done at any time; there are no requirements like ”during the same day” or similar. If the previous cache is archived you have to (in an approproate way) show that you have found it and where.

Cache size "other" means just other, not nano. Bring your own pen, and please leave no trade items.

Happy caching!

How far can we reach? So far, this far:
Besök gärna systercacherna i Göteborg, Malmö och Linköping också, eller titta här om du vill se hur det går för allihopa. Feel free to visit our sister caches in Göteborg, Malmö and Linköping as well or look here to see the progress of them all.
Tack till Luels för alla fina kartor och bilder!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.