Skip to content

Strmilovske bunkry #bonus Mystery Cache

This cache has been archived.

AUTO s r.o.: Archivace série z důvodu jejího celkového úpadku (redukce počtu keší, jejich přemisťování, ztráta rozmanitosti krabiček) a nedostatku času na údržbu.

More
Hidden : 05/13/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souradnicích keš nehledejte. Jsou zde pouze zbytky bunkru 168/13/A-140Z.Stavební úsek 168 StrmilovMesto Strmilov svírá z jižní strany pulkruh ROP bunkru. Jedná se o opevnení, které bylo budováno jako tretí obranná linie v roce 1938. Od svého vzniku 20. brezna 1935 rídilo výstavbu opevnení Reditelství opevnovacích prací (odtud zkratka ROP - ropík). V roce 1937 byla kvuli politické tendenci zmenena strategie tohoto budování a místo kulometných stanovišt se zacal budovat nový typ pevnosti lehký objekt, kterými je až na jednu výjimku opevnení kolem Strmilova tvoreno. Po dokoncení první linie, která byla vystavena 2-8 km od Rakouských hranic se v letních mesících roku 1938 zacala budovat druhá a tretí linie. Na Strmilovsku se s její výstavbou zapocalo velmi pozde a nepodarilo se jí dokoncit. V nejvýchodnejším úseku císlo 168 Strmilov se stacilo vybetonovat pouze 24 bunkru, protože další budování zastavilo uzavrení Mnichovské smlouvy a povestný diplomatický výkon tehdejšího prezidenta E. Beneše.
Ustanovením Protektorátu Cechy a Moravy dostala všechny pevnosti pod kontrolu Velkonemecká Ríše. Zanedlouho bylo samotným vudcem rozkázáno, aby všechny objekty ležící v protektorátu byly zniceny. To se týkalo práve predevším pevností druhé a tretí linie, protože se nacházely dále ve vnitrozemí. V léte 1939 došla rada i na strmilovské bunkry. Zdi bunkru byly velmi masivní, proto byla pro odstrel zvolena nejrazantnejší technologie (naplnit bunkr zcela vodou a poté v nem odpálit nálož). Nekteré stavby presto alespon cástecne odolaly. Napríklad pevnost u hrbitova byla takto odpalována nadvakrát a výsledek presto nebyl valný. Zdi bunkru stojí totiž dodnes.

Stavební firma: Josef Pán, Jindrichuv Hradec
Zadáno: 26.7.1938
Pocet objektu: zadáno 57, vybetonováno 24, zapocato 4

Vysvetlivky:


Armádní sbor je vetší vojenská jednotka, která je ve vetšine armád tvorena dvema ci více divizemi. Sboru obvykle velí generálporucík. Sbory se dále spojují v armády.

Stavební úsek je úsek, ve kterém byl bunkr postaven. Znací se císlem a názvem místa, kde byl postaven.

Císlování ROP je císlo pridelené Reditelstvím Opevnovacích Prací v daném stavebním úseku.

Typ je typ bunkru. V strmilovském úseku se nachází typy A, B a D (viz. galerie).

Odolnost je odolnost bunkru.

Datum betonáže je datum, kdy se zacal bunkr betonovat.

Krychelná pevnost je pevnost betonu v tlaku. Ke zkoušce se používá krychle o hrane 150 mm. Podle potreby a s ohledem na velikost nejvetšího zrna kameniva se muže použít i rozmer 100, 200 nebo 300 mm. Zkušební krychle se vloží mezi tlacné desky lisu výškou ve smeru kolmém na smer hutnení betonu.

Stav objektu je stav, ve kterém je objekt.

Azimut strílen ve stupních, orientace (levý / pravý) jsou uvádeny ve smyslu pohledu z týlu objektu k nepríteli.


Keška


K odlovu budete potrebovat všechna bonusová císla. Ta dosadíte za písmena do vzorce uvedeného níže. Terén a obtížnost jsou parametry celé série (bonusovka: terén 2,5 obtížnost 1,5), ale atributy patrí bonusovce. Doufám, že se vám série líbila.

N 49°09.ABC'
E 015°1D.EFG'

A + B + C + D + E + F + G = 23


Informace pro celou sérii byly cerpány na www.ropiky.net a ubytovani.strmilov.cz .

Additional Hints (Decrypt)

cbq orgbarz, anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)