Skip to content

Zide ve Svihove Multi-cache

Hidden : 04/07/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Poblíz komunálního hrbitova se na okraji obce nacházejí i dva hrbitovy zidovské - starý (pred viaduktem) a nový (z druhé strany).

Starý hrbitov byl zalozen jiz v roce 1644 a predstavuje velmi cenný soubor náhrobníku renesancního, barokního a klasicistního typu. Nový hrbitov vznikl po r. 1878. Náhrobky jsou jen na malé cásti, vetsina plochy hrbitova je volná.

zidovské osídlení je ve Svihove dolozeno jiz k roku 1570, ghetto vsak bylo zalozeno az v souvislosti s restrikcními zákony v roce 1736. Doslo tehdy dokonce k nucené výmene domu mezi zidovským a krestanským obyvatelstvem. zidé byli soustredeni do prostoru dnesní Vrchlického ulice. Na konci 18. století ulice vyhorela a domy byly postupne prestavovány. zidé vsak jiz v té dome nemuseli bydlet oddelene, takze ghetto zaniklo. První synagoga byla znicena pri pozáru, druhá - nová byla zborena po r. 1960. Puvodní tvrz, dolozená jiz ve 12. století, byla zrejme vybudována na vyvýsenine nad rekou Úhlavou, v místech dnesního hrbitovního kostela sv. Jiljí. Pozdeji byla prenesena do míst blíze k rece, kde na jejím míste dnes stojí mohutný vodní hrad. Místo je spjato s historií jednoho z nejvýznamnejsích stredovekých rodu Svihovských z Rýzemberku. Ti zde meli rodové sídlo az do roku 1554 a pricinili se i o povýsení zdejsí vsi na mesto v roce 1549. Hrad byl pak jeste za nových majitelu ve 2. polovine 16. století prestaven, ale na konci 18. století byl vyuzíván jiz jen jako hospodárský areál. Ve 2. polovine 20. století byly podstatné cásti objektu restaurovány a zprístupneny verejnosti. Hrad patrí k nejdochovalejsím typum vodní pevnosti u nás. Na obdélném námestí se nachází farní kostel sv. Václava, puvodne gotický, prestaven barokne. Barokizace kostela je dílem významného barokního architekta Frantiska Maxmiliána Kanky. Z hlediska vývoje architektury je zajímavejsí kostel sv. Jiljí, který byl soucástí nejstarsí zdejsí tvrze a byl ve 12. století postaven jako tribunový. Kazdé dalsí století se zde vsak prestavovalo, takze soucasná podoba kostela je výsledkem cetných úprav. Dnes slouzí jako hrbitovní.


Na uvodnich souradnicich kes nehledejte.Najdete zde starý zid.hrbitov a tabuli, ze ktere je dulezite vycist tyto informace:

A= mesic narozeni Sabath Karel
B= mesic narozeni Sabathova Emma
C= mesic narození Wachtlova Berta
D= poslední císlo roku narozeni Leo Kraus
E= mesic narození Sabathova Anna

Dostanete tyto finální souradnice:
N 49° 28. ABC E013° 17.ADE

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xhebh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)