Skip to content

<

Äleklinta Earthcache

A cache by uetp Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkommen till Äleklinta och Bruddesta fiskeläge!

Här finns en mycket välutvecklad klint där man med blotta ögat kan se ett tvärsnitt av Ölands berggrund. Berggrunden berättar om jordens utveckling långt före den tid då människan fanns till.
Här följer en kort genomgång av de olika skikten man kan se i klinten:


 

 

 

Kalksten
För 490 miljoner år sedan började kalkslam avsättas ovanpå den havsbotten som skulle bli alunskiffer. Kalkbildningen skedde i grunda och varma hav med ett rikt djurliv. Kalkstenen är idag det översta lagret i Ölands bergrund och har brutits på ön så länge det har funnits människor här.

Alunskiffer
För 520 miljoner år sedan ändrades vattendjupet radikalt över det blivande Öland och djurlivet mångdubblades. När dessa djur och organismer dog sjönk de till bottnen och ruttnade. Dessa organiska rester avsattes tillsammans med dy, lera och gyttja och kom att avlagras som alunskiffer.

Lerskiffer och Siltsten
För ca 545 miljoner år sedan ökade havsdjupet över landområdet och partiklarna som avsattes på havsbottnen blev mindre och bestod av silt och lera. Siltkornen som sedimenterade på havsbottnen blev till siltsten och leran blev lerskiffer. Eftersom havsdjupet växlade mycket under den här perioden kan man se växlande lager av lerskiffer och siltsten i berggrunden.

Sandtsen
För många hundratals miljoner år sedan befann sig den landmassa som idag utgör Öland i Stilla Havet. Landmassan översvämmades med tiden av havsvatten som medförde sand och grus som sjönk ner över landet och bildade en grund havsbotten. Denna sand kom att bli den sandsten som idag är den äldsta sedimentära bergarten på Öland.


De geologiska förutsättningarna utgör grunden för allt liv. På Öland, men även på Gotland är kalkberggrunden den viktigaste orsaken till att öarna i så många avseenden skiljer sig från resten av landet. Den har gett förutsättningar för den rika floran av orkidéer och andra kalkgynnade arter, alvar och raukområden.


För att logga:

Svara på följande frågor och maila svaren till cacheägaren:

1. Kalksten bildas med en hastighet av ungefär en millimeter på 1000 år. Uppskatta hur tjockt kalkstenslagret är vid cachecoordinaterna (vid trädet). Räkna sedan ut ungefär hur lång tid det har tagit att bilda detta lager.

2. Alunskiffern är rik på ett radioaktivt grundämne, vilket?.

Du får gärna ta en bild av dig själv framför klinten. Maila svaren på frågorna till cacheägaren.
Du behöver inte vänta på godkännande av cacheägaren för att få logga som found. Om jag behöver kompletterande uppgifter hör jag av mig. Kom ihåg att inte skriva svaren i din logg, men bifoga gärna en bild!


Lycka Till!


English version will be available here soon


 q The most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth. To find out more click HERE.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.