Skip to content

<

Orvelterzand

A cache by Oklof Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Orvelterzand Wandeling van ongeveer 4 km Op het bovenstaan coördinaat kunt u parkeren. Let op: Niet toegankelijk voor Honden

Het noordelijk deel van dit schitterende boomheidegebied bestaat uit een overwegend vlak en vochtig heideterrein met een ven en wat venige laagten. Meer naar het zuiden toe wordt het gebied aanmerkelijk droger. Plaatselijk komt ook nog 'levend' stuifzand voor. Geschiedenis Ooit maakte het Orvelterzand deel uit van het uitgestrekte heidegebied Orvelterveld. In de loop van de tijd werd dit veld grotendeels ontgonnen, waardoor er een grootschalig landbouwgebied ontstond. De voor de landbouw minder aantrekkelijke delen werden ingeplant met bos, waardoor er uitgestrekte boscomplexen ontstonden. Omstreeks 1950 is het Orvelterzand in zijn huidige vorm ontstaan. In de periode daarna veranderde het gebied geleidelijk in een heideveld met veel bosopslag; boomheide dus. Plantenwereld In een groot deel van het Orvelterzand kunnen de verschillende stadia van vastlegging van het stuifzand bewonderd worden. Op plekken waar het zand al wat langer stil ligt, zien minuscule plantjes kans om tot ontwikkeling te komen. Op dergelijke plekken gaat een grijsgroene waas van algen het zand bedekken. Na verloop van tijd zien korstmossen kans om zich te vestigen. Ligt het zand goed vast dan komen er steeds meer mossen en taaie grassoorten, spoedig gevolgd door een eerste heideplantje. Door het passeren van een Schotse Hooglander of enkele wandelaars kan het zand weer los worden getrapt, waardoor dit boeiende proces van voren af aan begint. Dierenleven Door de ligging van het gebied aan een uitloper van de uitgestrekte Staatsbossen en op de overgang naar het cultuurlandschap vervult het een belangrijke rol voor veel diersoorten die zich in deze verschillende landschappen thuis voelen. Zo wordt het gebied door meerdere roofvogelsoorten, zoals Havik, Buizerd, Ransuil en Wespendief als jachtgebied benut. Deze vogels broeden in de nabijgelegen bossen. Een andere karakteristieke verschijning voor dergelijke overgangslandschappen is de Das. Van dit grootste Nederlandse landroofdier zijn dan ook af en toe sporen te vinden in het Orvelterzand. Op zijn, soms kilometerslange, voedseltochten bezoekt dit dier het Orvelterzand een enkele keer, waarbij hij het vooral op de mestkevers gemunt lijkt te hebben. Deze mestkevers gedijen op hun beurt op de uitwerpselen van de Schotse Hooglanders. Beheer Omdat er voor het Orvelterzand gekozen is voor een beheer gericht op het in stand houden en ontwikkelen van een parklandschap wordt het terrein vanaf 1987 door Schotse Hooglanders begraasd. Deze winterharde runderen laten in tegenstelling tot heideschapen de bomen meestal ongemoeid, zodat het parkachtige karakter, gekenmerkt door verspreid staande bomen, behouden blijft. Plaatselijk zal spontane bosvorming mogelijk blijven. Toegankelijkheid Het Orvelterzand ligt ter hoogte van Orvelte aan de noordzijde van het Oranjekanaal. Het gebied leent zich, zeker in combinatie met de aangrenzende bossen, uitstekend voor zowel korte als lange wandelingen. Door het Orvelterzand is een korte wandelroute uitgezet. Met het oog op de aanwezigheid van vee is het terrein niet toegankelijk voor honden. Voor meer informatie over Het Drentse Landschap: www.drentslandschap.nl De Cache. ________________________________________ Vlakbij de parkeerplaats staat een informatiebord met regels van Stichting Het Drentse Landschap. Noteer het 3e cijfer van het jaartal dat de Boomheide is ontstaan. Dit is A …. Ga naar WP 01: N 52° 51.220 / E 006° 40.746 Opdracht bij WP 01: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is B ….. Ga naar WP 02: N 52° 51.225 / E 006° 40.581 Opdracht bij WP 02: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is C ….. Ga naar WP 03: N 52° 51.308 / E 006° 40.694 Opdracht bij WP 03: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is D ….. Ga naar WP 04: N 52° 51.339 / E 006° 41.091 Opdracht bij WP 04: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is E ….. Als u naar het volgende Waypoint nr. 5 loopt komt u langs twee stenen. Noteer van de linker steen het totaal van de cijfers. Dit is F .... (U kunt tussen dit punt (na 200M) en WP5, rechts in het Bos een dassen burcht zien, wel voorzichtig zijn AUB) Ga naar WP 05: N 52° 51.469 / E 006° 41.385 Opdracht bij WP 05: Hoeveel eiken staan er in het drijfhok. (hier worden de dieren in gedreven voor eventuele onderzoeken of verplaatsen naar een ander gebied) Dit aantal = G ….. Ga naar WP 06: N 52° 51.527 / E 006° 41.658 Opdracht bij WP 06: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is M…….. Ga naar WP 07: N 52° 51.406 / E 006° 41.750 Opdracht bij WP 07: Hier vindt u een steen. Neem het middelste getal en trek daar 3 vanaf. Dit is H ….. Ga naar WP 08: N 52° 51.290 / E 006° 41.395 Opdracht bij WP 08: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is J…….. Ga naar WP 09: N 52° 51.200 / E 006° 41.259 Opdracht bij WP 09: Noteer het getal dat u op dit coördinaat vindt. Dit is K…….. Als u alle opdrachten hebt uitgevoerd, dan kunt u de cache vinden op de volgende coördinaten: N 52° AE.B(G-M)H E 006° KJ.DFC

Additional Hints (Decrypt)

Cevxfgbx vf unaqvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.