Skip to content

Nicas baznica Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 04/24/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache is micro film canister.In front of cache are few rocks its 1 meeter above ground.Please be very careful,there are many mugglers and other people who don't know about geocaching.

Baznicas vesture

Pirmas zinas par Nicas draudzi nak no 16. gadsimta. Kadreizeja Nicas baznicas macitaja un valodnieka Gustava Bražes pieraksti vesta, ka 1560. gada Prusijas hercoga Albrehta uzdevuma magistrs Johans Funks no Kenigsbergas tiek nosutits veikt baznicu vizitaciju Grobinas pravesta iecirkni. J. Funka atskaite ir dokuments, kura rodama pirma norade par Nicas baznicu. Diemžel nekas daudz par šo laiku nav zinams, tapat nav zinamas ari agrak celto Nicas baznicu atrašanas vietas. Nav zinu ari par pašiem pirmajiem Nicas macitajiem.

Gadsimtu gaita Nica bijušas vairakas baznicas - tagadeja (pec skaita piekta) mura baznica tikusi celta no 1849.-1851. gadam un 1876. gada pamatigi atjaunota un ari pagarinata. Dievnams celts klasiska stila ar torni kupola veida. Pec ta laika macitaja atstatajam zinam 1876. gada baznica esot bijušas 900 sedvietas un tikpat daudz stavvietu.

1945. gada aprili, 2. Pasaules kara pedejas dienas, vacu artilerija uzspridzina baznicas torni. Tornim grustot, tiek sagrauta ari dievnama galeja siena un treša dala korpusa. Peckara gados, macitaja Nikolaja Plates kalpošanas laika, notiek aktiva baznicas atjaunošana, un 1959. gada 17. maija pravesta V. Miglas vadiba tiek svineta Nicas baznicas telpu iesvetišana.

Tomer padomju varas gados baznica tiek slegta. Ar 1961. gada 21. maiju tiek partraukta gan dievkalpojumu noturešana Nicas draudze, gan draudzes darbiba. Baznica tiek ierikota noliktava, telpas tiek izmantotas ari ka sporta zale.

Additional Hints (Decrypt)

Vs lbh fgnaq ba pbeare, tb srj fgrcf gb ragenapr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)