Skip to content

<

Pohoda u rybnicka

A cache by xuttuch Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pohoda u rybnicka

Tato lehká cca 0,7 km dlouhá s prevýšením asi 50 m multicache vás zavede ke trem zajímavým místum v Nové Vsi v Horách.


Památník obetem I. a II. Svetové války

Po I. Svetové válce stával témer v každé obci památník obetem války. V Nové Vsi byl z iniciativy faráre Herknera založen „Výbor pro stavbu pomníku“ v roce 1925. Operná zed památníku je postavena z kamenu, které byly posbírány z okolních polí. Tri metry vysoký žulový valoun, tvorící strední cást pomníku, pochází z lesa Antona Thiela z Nové Vsi. Na nem se nacházel symbol Železného kríže a nemecký nápis „DEN GEFALLENEN DES WELTKRIEGES 1914-1918 – DIE HEIMAT“ (Padlým ve svetové válce 1914-1918 – Vlast). Na dvou postranních bronzových deskách byla jména 78 zdejších vojáku, kterí padli na frontách I. Svetové války. V pulkruhu památníku vyverala fontána jako symbol stále se obnovujícího života. Za velké úcasti obyvatel a místních spolku byl 6. zárí 1925 památník odhalen a církevne vysvecen. V kvetnu 1945 byly všechny desky z památníku odstraneny vcetne nápisu, pametní místo zustalo zachováno. 28. ríjna ???? došlo pri oslavách 90. výrocí vyhlášení samostatnosti CSR ke slavnostnímu odhalení zrekonstruovaného Památníku obetem I.a II. Svetové války u kostela sv. Michaela Archandela. Po prestrižení pásky, krátkém proslovu starosty obce, položení vencu a poslechu státní hymny zaznela cestná salva. Po celou dobu pietního aktu drželi clenové klubu prátel ceskoslovenského odboje v historických uniformách u památníku cestnou stráž. Zrestaurování památníku provedl akademický sochar Borivoj Rak. Celé pietní místo bylo upraveno a vyzdobeno. Uprostred pomníku je puvodní (zrestaurovaný) nápis v nemeckém jazyce. Po stranách jsou vsazeny dve pametní desky, jedna pripomíná obeti I. Svetové války, druhá obeti II. Svetové války.
Zdroj: Kronika Nové Vsi v Horách

Sportovne relaxacní areál „U rybnícka“

V prostoru nad rybníckem, v místech kde do roku 1942 stával novoveský starý hrbitov, vyrostl v roce ???? sportovne relaxacní areál. Celý areál by mel sloužit nejen jako místo k aktivnímu odpocinku (jednoduché posilovací náciní), ale i k sportovnímu rybarení, k posezení v hezkém prostredí ci poznávání místní flóry a fauny na informacních tabulích. Práce na budování areálu zacaly koncem dubna a veškeré zemní a zednické práce provedli pracovníci obce. Puvodní svah bylo nutné zajistit kamennými zdmi, vydláždit kamenné chodníky a osadit zábradlí. Drevené doplnky (altán a posezení s prístrešky) dodala firma z Brandova. Konecnou úpravu doplnily pekné informacní tabule (místní flóra a fauna), odpadkové koše a cvicební náciní. Celý areál byl dokoncen do 15. ríjna.
Zdroj: Kronika Nové Vsi v Horách

Socha sv. Jana Nepomuckého

Historie sochy sv. Jana Nepomuckého sahá až do roku ????, kdy ji v tomto roce nechal zhotovit „k pocte svého patrona a jmenovce“ tehdejší farár Joham Nepomuk Schupp. Socha byla zaplacena ze sbírky mezi verícími a stávala v dolní cásti obce naproti domu cp. 49. Soucástí sochy byl podstavec, na kterém krome vlastní sochy byly ješte po stranách stojící dva andelé. Každorocne se k této soše, 16. kvetna na Svatodušní pondelí, konalo procesí. Bohužel, po roce 1950 byla socha svetce povalena a po pádu došlo k odlomení hlavy, která se již nikdy nenašla. Po roce 1980 bylo torzo sochy (bez andelu a hlavy) premísteno do parcíku za hotelem Sebastian, pri bývalé mníšecké ceste. V letech ???????? byla socha akademickým socharem a restaurátorem p. Borivojem Rakem opravena. Restaurování sochy bylo uhrazeno z cásti z dotace Ministerstva pro místní rozvoj a z cásti se podílela obec z vlastního rozpoctu.
Zdroj: Kronika Nové Vsi v Horách

K samotné kešuli

Keška zacíná u kostela sv. Michaela Archandela a má i s finálkou 4 zastávky :). Celková délka trasy je asi 0,7 km a prevýšení je od výchozích souradnic k umístení finální kešky približne 50 m. Vetšina trasy vede po asfaltovém povrchu, posledních cca 50 metru je upravená lesní cesticka. Celou trasu mužete absolvovat i s kocárkem. V zime se k ní mužete vydat i na bežkách.

STAGE 1

N 50°35.915, E 013°28.440
Zjistete pocet betonových sloupku kolem památníku A.
Ve kterém roce (uveden na informacni desce vedle pamatniku) probehlo restaurování památníku B (provedte ciferaci; napríklad zjistíte rok 2018, tak sectete 2+0+1+8=11 -> 1+1=2).

STAGE 2

N 50°35.942, E 013°28.292
Na provozním rádu Sportovne relaxacního centra jsou v cerveném obdélníku uvedena duležitá telefonní císla C (provedte ciferaci).
Rok, vyrytý na konci chodníku u cvicebních prvku, je D (provedte ciferaci).

STAGE 3

N 50°36.013, E 013°28.326
Z jakého roku je skulptura sv. Jana Nepomuckého E (provedte ciferaci).
V jakých letech se provedli restaurátorské práce na soše F (provedte ciferaci).
Odpovedi najdete na informacni ceduli u sochy.

Kontrolní soucet všech císlic (A+B+C+D+E+F) = 27

FINÁLNÍ SOURADNICE

N 50°3F.0DC
E 013°28.EB(A-5)Free counters!

Additional Hints (Decrypt)

CfYzBeGx, 1z anq mrzv, 312 wr ivqrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.