Skip to Content

<

DKS - Kalna Roztoka

A cache by Pažuriky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


    DREVENE KOSTOLIKY SLOVENSKA - Kalna Roztoka
Greckokatolicky dreveny chram svateho Jana Krstitela, 1750, Narodna kulturna pamiatka

 

Dreveny greckokatolicky chram v Kalnej Roztoke bol postaveny koncom 18. stor., v roku 1750. Je zasvateny sv. Janovi Krstitelovi. Drevena cerkov je v sucasnosti "v kozuchu", tzn. je omietnuta a obielena vapnom v snahe uchranit chram pred nepriaznivym pocasim.

Napriek tomu, ze vdaka omietke vytvara dojem jednoliatej murovanej stavby je to trojdielny, trojpriestorovy, jednovezovy chram s dvoma krizmi. Konstrukcia je klasicka, zrubova, u veze stlpova. Cela strecha chramu ako aj samotna veza je pokryta sindlami. Na cibuli veze ako aj nad svatynou je trojramenny kriz. Vchod do chramu je zo zapadnej casti do predsiene.
Bohato vyrezavany ikonostas predeluje jednotlive casti chramu. Ma patradovu architekturu, s ikonami rozmiestnenymi na piatich poschodiach. Pochadza z konca 17. a 18. stor. Prvy, hlavny rad tvoria ikony sv. biskupa Mikulasa, Bohorodicky Hodigitrie, Krista Ucitela a ikona sv. Jana Krstitela, patrona chramu. Diakonske dvere nie su osadene kridlami. Carske dvojkridlove dvere su osadene siestimi medailonmi, styrmi evanjelistami dole a Zvestovanim hore. Nasleduje druhy rad sviatkov, kde je uprostred ikona Poslednej vecere s dvanastimi apostolmi. Treti, apostolsky rad obsahuje ikony apostolov, uprostred je ikona Krista Velknaza s Bohorodickou a sv. Janom. Stvrty rad prorokov pozostava zo siestich medailonov s dvojicami postav. Vrch ikonostasu chyba. Piaty rad, t. j. ikony hlavnym radom su tieto: Kristus sa zjavuje sv. biskupovi Mikulasovi, sv. Peter a Pavol, sv. Peter a Pavol. Chram bol prvykrat obnoveny v roku 1839.
Pri chrame je drevena zvonica, v ktorej su zavesene dva zvony, jeden z roku 1908 a druhy z roku 1933. Objekt zvonice je polozeny na nizkom kamennom zaklade s velmi jednoduchou konstrukciou. Vrch veze je oblozeny sindlom a je zakonceny trojramennym krizom.

Restaurovanie zvonice prebehlo v rokoch 1988-1989. Posledne kompletne restaurovanie chramu a zvonice sa uskutocnilo v rokoch 2002-2004.

    SLOVAK WOODEN CHURCHES - Kalna Roztoka
The wooden Greek Catholic church of St. John the Baptist, 1750, National cultural monument

 

Wooden Greek Catholic Church in Kalna Roztoka (an 18th century church) was built a in the year 1750. It is dedicated to St. John the Baptist. Wooden church is currently “in a fur coat”, as it is plastered and bleached with lime in order to protect the church before bad weather.
Even despite the fact that plaster forms the impression of compact bricked building, this is a church with three parts, three spaces, one tower and two crosses. Structure is classic, rustic, the tower has columned structure. The entire roof of the church as well as the tower are covered with shingles. On the onion dome of the tower is three-barred cross. The entrance to the church is on the western part, leading through the narthex.

An ornamentally carved iconostasis divides the individual parts of the church. It has architecture of five rows, displayed on five levels, and is dated to the end of the 17th century; some of the icons being from the 18th century. First, main row consists of the icons of St. Nicholas, Theotokos (Hodigitria), Christ the Teacher and icon of St. John the Baptist, patron of the church. Deaconal doors have no leaves. Royal doors with two leaves are adorned with six medallions, four Evangelists in the bottom part, and the Annunciation in the upper part. Following is the second row, row of feasts, in the middle with the icon of the Last (Mystical) Supper with twelve apostles. Third, apostolic row contains the icons of apostles; in the middle is the icon of Christ the High Priest with the Theotokos and St. John. Fourth row of prophets consists of six medallions with pairs of figures. The top of the iconostasis is missing. Fifth row, i.e. icons under the main row contains the icons of: Christ appearing to St. Nicholas, Ss. Peter and Paul. The church was renovated for the first time in 1839.
Belfry (National cultural monument) – Near the church is wooden belfry with two bells, one being from 1908, the other one from 1933. The building of the belfry stands in low stone foundation with very simple structure. The upper part is covered with shingles and is finished with three-barred cross.
Renovation of the belfry took place in 1988 - 1989. Last complete renovations of the church and belfry were done in 2002 - 2004.


Zdroj: http://www.drevenechramy.sk/

 free counters

Drevené kostolíky Slovenska

Jedna z tychto unikatnych stavieb sa stala aj nametom novej slovenskej mince "Slovak Geocoin 2017". V pripade zaujmu viac v rovnomennej skupine na FB, alebo info v sukromnej sprave.

Additional Hints (Decrypt)

cubgb fcbvyre / ynil qbyal ebu mibavpr / ybjre yrsg pbeare bs gur oryy gbjre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.