Skip to content

Tiltinš par Kikanu Traditional Geocache

Hidden : 05/04/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sliteres nacionalo parku (ka rezervats dibinats 1923. g.) pamatoti deve par Baltijas juras iepriekšejo attistibas stadiju „brivdabas muzeju”.Lai iepazitos ar šo unikalo ”muzeju” turistu vajadzibam izveidotas cetras dabas takas, velomaršruti, skatu tornis, apmeklejama Šliteres baka.
Viena no takam ved no Mazirbes uz Sikragu pa bijuša šaursliežu dzelzcela stigu, jeb ka vietejie saka –mazbaniša stigu. Dzelzcela buvnieciba sakta 1916. gada un tas kalpoja lidz pat 1963. gadam. Šaursliežu dzelzcela linija savienoja ostas pilsetu Ventspili ar piekrastes zvejniekciemiem, Dundagu un lielo dzelzcela mezglu Stende, tadejadi veicinot regiona ekonomisko un kulturas uzplaukumu laika starp Pirmo un Otro pasaules karu.
Velomaršruta bijušo mazbaniša sliežu vieta par Mazirbi un Kikanu uzbuveti divi jauni koka tilti.
Slepnis ir lock-lock tipa karbina ar logbuku,zimuli un asinamo, un atrodas tilta par Kikanu

Additional Hints (Decrypt)

U-2.5z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)