Skip to content

<

Tri orisky pro Kacerku / La Cacherella - GPO

A cache by Bohusz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/14/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Pohádkový príbeh, který vás dovede k malé geopoštovne.
[EN] Fairy tale which shows you the way to a little Geo Post Office.


[CZ] Bylo, nebylo. Pred dávnými casy žil nedaleko dnešního Orechova rod svobodných sedláku. Jak to tehdy chodilo, poslední z rodu se brzy oženil a po rádné dobe cekali detátko. Žena ale brzy po narození malé Kacenky umrela a mladík se pak o ni staral sám. Když ale jeho otec zestárl a predal mu statek, už na všechno sám nestacil. Našel si statnou vdovu po kupci a vzal si ji za ženu.

Nová žena se sice starala o statek, ale muže honila do obchodu. A tak doma moc nepobyl, tu jel do Brna, tu do Vídne, tu ješte dál. Žena byla parádivá a dve dcery, které privedla, jakbysmet - penez bylo treba víc a víc. Macecha a její deti Kacenku nemely rády. Spala v malé komurce, vstávala s deveckami, o drubež se starala, všechen úklid v dome byl na ní a ješte kucharce musela pomáhat. Nevlastní sestry se jí posmívaly, jak je od težké práce špinavá a volaly na ni "Kaceno, šeredo!". Nakonec si to zkrátily na "Kacera".

Jednou k podzimu se Kacercin otec vracel z trhu v Brne. Vecer se blížil a tak jel kratší cestou pres Nebovidy. Prejel Bobravu a cekalo jej poslední stoupání pred domovem. Projel kolem dlouhého a práve minul krátké zábradlí, která postavil nájemce Anenského mlýna, aby kupecké vozy neklouzaly do potoka a on jim nemusel porád pomáhat zpet na cestu. Mohl ujet tak patnáct sáhu, když ve vetvích nad jeho hlavou cosi kruplo a bim, bum, bác, dostal tri porádné šlupky do hlavy. Pred ocima se mu zatmelo a když se po chvíli probral, stál vuz sto sáhu od toho místa. Odbocovala tu doprava lesní cesta kdysi prehrazená retezem nataženým mezi dvěma hranatými bloky a kone nevedely kudy dál. Zabrzdil vuz a šel se podívat, co to na nej spadlo. Na ceste ležely tri orechy vetší než husí vejce. Jeden byl prasklý a když jej otevrel, držel v ruce krásné šaty. "No teda," pomyslel si. Prinesl z vozu prázdnou bedýnku a oríšky do ní schoval. Na východní strane tu sráz trochu odstupoval od cesty a pod jednou skalou uvidel díru s navátým listím. Tam skrínku zahrabal, aby ji z cesty nikdo nevidel.

Když prijel domu, vzal si opatrne dcerku stranou a povídá jí: "Mám pro Tebe, Kacenko, dárek. Ale schoval jsem jej v lese, aby o nem ty hrozný ženský nevedely." A popsal jí cestu: "Bež po silnici dolu k Bobrave a až mineš koryto vyschlého potucku, tak kousek za ním, po pravé strane pod skalou to je." Vecer, až všichni usnuli, si Kacerka vzala lucernicku a šla se na dárek podívat. V prvním oríšku našla krásné šaty z drahé látky. Když rozlouskla druhý, vypadly z nej nádherné strevíce. Oboje si prohlédla a vyzkoušela. Oblecení bylo krásné, ale co s ním? Macecha ji nikam nepouštela. Pak otevrela tretí oríšek - v nem byla pekná tašticka. Chvíli si ji prohlížela, znovu se podívala na šaty a botky, pak ješte jednou do tašticky a to co bylo v ní jí navedlo, co s prvními dvěma. A za chvíli už vedela, kam má jít. Neváhala a hned se tam vydala. Dorazila na místo, kde místní princ zrovna porádal zahradní slavnost. A dál to znáte - nakonec z toho byla svatba.

Dnes už by se na tom míste zahradní slavnosti porádat nedaly. Je tam ale pekný rozhled a malá geopoštovna. Nedalekou vesnici pozdeji podle tohoto príbehu nazvali Orechov. Je opravdu blízko, tak pozor na mudly - v jejich prítomnosti keš neotvírejte. A pri hledání oríšku pozor na povozy.

[EN] Unce upon a time a family of free farmers lived nearby the nowadays Orechov. As was usual at these times, the last of the lineage married early and after the proper time they expected a child. His wife died soon after she had delivered little Kattie and the chap then brought her up alone. But, when his father got old and handed him the estate over, he could not manage all it single. He found a stout merchant widow and married her.

His new wife cared about the estate, indeed, but forced her husband into trade. He spent only little time at home, went to Brno once, to Vienna then, to farther places other time. The wife liked fashion dress and two daughters, she brought, liked it too - they needed more and more money. The stepmother and her children disliked Kattie. She slept in a little closet, woke up with maids, the poultry was only her duty, and she was cook's handmaiden, too. Stepsisters taunted her for her dirt of the hard work and called her "Cathleen - charreeed!" which soon became "Cachareline" and then just "Cacherell".

It was an early autumn when Cacherell's father went home from the market in Brno. The evening was coming, so he chose the shorter way through Nebovidy. He crossed Bobrava and there was just the last rising between him and his home. He just passed the long and then the short safety rail - Ann's Mill tenant had built them to avoid never ending pulling up of merchant waggons slipping regurlarly the uneven edge of the road. When he made just about another fifteen Vienna fathoms, a crack sounded above him and - bing-bang-bong! - something hit his head. When he came to life again, the waggon stood still another hundred fathoms further. Once a chain barred a way branching off to the right here, but know only two blocks remained here. The horses stopped unable to decide where to go. The merchant braked the waggon and returned to learn what had knocked him down. Three nuts, each bigger than a goose egg, lay on the road. One of them had broken and when the man opened it a beautiful dress dropped into his hands. "Whoa!" whistled in his mind. He brought an empty box from the waggon then and put the nuts in it. On the east side of the road slope receded a little and there was a hole beneath one of crags, filled with drifted leaves. Here he stashed the box to keep it off sight the people travelling the road.

Once he arrived home, he took his daughter aside secretly and told her: "I've got a gift for you, Kattie. Though I've hidden it in the woods to keep it off of these shrews." And then he described her the way: "Take the road down to Bobrava. When you pass by the dry brooklet, you're there. On the right hand side, beneath a crag." At night, after everyone fell asleep, Cacherell took a lamp and sneaked out for the gift. There was a pretty dress in the first nut. When she cracked open the second one, she found superb shoes inside. She inspected both and tried them. The garment was beautiful, but what about it? The stepmother wouldn't allow her to go out. Then she opened the third nut - it contained a cute handbag. For a while she examined it, then took a look at the dress and shoes, then again into the bag, and what she saw hinted her, what to do with the first two. After little while she knew where to go. She didn't hesitate and set off immediately. She came to a venue of garden party held by local prince. You know the rest - they married eventually.

Today you can't throw a garden party here, already. Yet there is a nice outlook there and a small Geo Post Office. A village nearby has been later named Orechov, "The village of nuts" in Czech, to commemorate this story. It's really close, so watch the muggles - do not open the cache, where there are some nearby. And looking for the nuts beware of waggons.


Co je to geopoštovna? What is a Geo Post Office? http://geopostoffice.wz.cz/home.html

Additional Hints (Decrypt)

zlfgrel: pgrgr cbmbear n zngr gb - enm, qin, gev, ... (pnebir xbql) / ernq pnershyyl naq lbh'er qbar - bar, gjb, guerr, ... (onepbqrf)
pnpur: mrmnqh icenib / sebz oruvaq ba gur evtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)