Skip to content

<

TT 10600: Rauhalinna

A cache by Veke68,wernerih,Katsukka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aikavaellus

Aikavaellus on 13,7 kilometriä pitkä vaellus- ja ulkoilureitti, joka alkaa Tuorlan observatoriolta ja päättyy Turun yliopistolle. Kaarinan ja Turun kaupunkien läpi mutkitteleva reitti on suunnattu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille. Kokonaisuudet on rakennettu siten, että kaikenikäiset kävijät löytävät kiinnostavia asioita vaelluksen varrelta. Maisemat vaihtelevat metsästä aina puistomaisemaan ja urbaaniin asutukseen asti.

Reitin pituus on kytketty läheisesti universumin 13,7 miljardin vuoden ikään. Näin ollen yksi kilometri maastossa vastaa miljardia vuotta maailmankaikkeuden historiassa. Tärkeitä tapahtumia maailmankaikkeuden historiassa on maastossa merkitty Rapakivilohkareilla, joihin on kiinnitetty messinkilaatta. Messinkilaatta kertoo sen hetkisen iän suhteutettuna reitin pituuteen (esimerkiksi 4,6 kilometrin kohdalla ikä on 4,6 miljardia vuotta) sekä keskeiset tapahtumat asiasanoin tiivistettynä. Tämän vuoksi reitille kannattaa ottaa mukaan ilmaiseksi jaettava karttaesite, joka sisältää sanaston.

Aikavaellus on suunniteltu siten, ettei koko reittiä tarvitse kiertää kerralla. Esimerkiksi Turun keskustan alueella voi tutustua maapallon kehityshistorian viimeiseen 1800 miljoonaan vuoteen. Reitin varrella on myös levähdyspaikkoja ja kahviloita.

Aikavaellus-reitti kuuluu Turku 2011 -ohjelmaan ja se avataan virallisesti 20.5.2011. Kevään mittaan sekä reittiä, weppisivuja että tätä kätkösarjaa kehitellään niin, että avajaispäivänä kaikki olisi valmista.

Kätkö

Kätkön nimessä TT viittaa reitin englanninkieliseen nimeen Time Trek ja 10600 miljooniin vuosiin. Kätkö sijoittuu reitille n. 10600 metrin kohdalle matkalla Tuorlan observatoriolta Turun yliopistolle.

Rauhalinna

Kuusistonsalmen pohjoisrannalla sijaitseva Rauhalinnan kartanoympäristö liittyy laajempaan Piikkiönlahden kulttuurimaisemaan. Alueella on edustavia tammilehtoja. Rauhalinnan kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on 1840-luvulta. Talousrakennuksia edustaa mm. tiilinen, sveitsiläistyylinen viljamakasiini viime vuosisadan jälkipuolelta. Kartanopihaan johtaa vanha lehmuskuja.

Rauhanlinnan historia liittyy Armfeltien sukuun 1800 luvun puolivälistä 1900 luvun puoliväliin. Kuvernööri Johan August von Essenin osti Rauhalinnan Armfelt-suvulle vuonna 1848. Hän oli Kustaa Mauri Armfeltin ja Sagan prinsessa Vilhelmina av Sagan tyttären Adelaine Gustava Aspasian (Vava) Armfeltin toinen aviomies. Kuvernööri Johan von Essenin kuoleman jälkeen Rauhalinna siirtyi Vava Armfeltin pojalle Carl M.M. Armfeltille vuosiksi 1873–1890 ja hänen jälkeensä Vava Armfeltin lapsille. Heistä kreivitär Auda Armfelt tuli vuonna 1938 Rauhalinnan omistajaksi. Kreivitär oli lapseton, mutta halusi jatkaa isänsä ja isoisänsä maanviljelijä-perintöä, joten vuonna 1952 kreivitär myi tilansa keinosiemenyhdistykselle. Elo S. Durchmanin vakuutti kreivittärelle, että tilaa tullaan viljelemään voimaperäisesti ja se tulee palvelemaan koko maakuntaa ja eritoten sen ruotsinkielistä viljelijöitä.

Vuoden 2009 keväällä karjuaseman toiminta Rauhalinnassa loppui. Nykyään Rauhalinnan alueet omistaa Faba ja se on tehnyt selvitystyötä Rauhalinnan alueiden ja rakennusten tulevasta käytöstä ja hallinnoinnista.

Rauhalinnan puisto:

Rauhalinnan puisto sijaitsee Kartanomäen länsi-lounaispuolella, työntyen osin kartanomäen pihapiiriin. Puisto on maisemallisesti ja erityisesti kasvillisuudeltaan ainutlaatuinen kokonaisuus. Puisto on kasvanut topografialtaan miellyttävän mäenkohouman rinteille. Mäkialueen keskellä oleva kallioharjanne tuo omalta osaltaan lisäarvoa alueelle. Puistossa kasvaa kookkaita ja osin hyvin järeitä tammia, metsälehmuksia ja istutettuina lajeina punatammea, pyökkiä, valkopyökkiä, makedonian mäntyä ja douglaskuusta. Metsän aluskasvillisuus on lehtomaisen runsas ja erityisesti silmiä hivelee laajat sinivuokkojen ja valkovuokkojen kattamat rinteet keväisin. Rauhalinna puisto on luonnonsuojelullisesti hyvin arvokas ja se tullaan säilyttämään/ suojelemaan.

 
 

Time Trek

The Time Trek is a 13.7 kilometer long trekking and outdoor route that starts at the Tuorla Observatory and ends at the University of Turku. The Trek passes through the cities of Kaarina and Turku and is designed for all those who are interested in the history of the Universe, Earth and Life. The Trek is designed for people of all ages, and should be interesting for the whole family. The scenery along the Trek is diverse ranging from forests, fields and parks to urban environments.

The length of the Trek, 13.7 km, is intended to reflect the Universe's age, 13.7 billion years. This can be seen along the Trek as one kilometer equals to a billion years in the age of the Universe. There are rapakivi granite boulders with brass plaques along the route marking out significant points in the history of the Universe. The plaques will briefly explain the events marking a certain period. Some of the words used on the plaque might be difficult to understand, so we recommend you take with you the free brochure, that is available on Time Trek website, that includes the map and glossary.

The Time Trek is designed so that you don't have to walk all 13.7 kilometers at once. You can familiarize yourself with the latest 1800 million years of history just in Turku. There are also places to sit down and rest, as well as cafés and restaurants along the route. These are, for your convenience, also marked on the map.

Time Trek is part of Turku 2011 program and the route is opened officially 19.5.2011. During the spring the route, the web pages and this cache series will be constructed to be ready on the opening day.

.

Cache

TT in the cache name refers to the name Time Trek of the route and 10600 refers to million years. The Cito will start at about 10600 meters from the University of Turku.

Rauhalinna

Rauhalinna mansion and its surroundings on the northern shore of Kuusisto Sound (Kuusistonsalmi) is a part of the cultural landscape in the Bay of Piikkiö (Piikkiönlahti) area. An old alley lined by linden-trees leads to the courtyard of the mansion. The wooden, two-storey main building stems from the 1840’s.

The history of Rauhalinna mansion is closely connected to that of the Armfelt family from the 1840’s to 1950’s. The Governor Johan August von Essenin bought the mansion for the Armfelts in 1848. After the death of the governor Rauhalinna was passed on to the son of Vava Armfelt, Carl M.M. Armfelt and in 1938 countess Auda Armfelt became th Rauhalinnan owner of the mansion. The countess had no children but wanted to continue with her father’s and grandfather’s agricultural heritage and in 1952 she sold the estate to the artificial insemination association. .

In the spring of 2009 the hog breeding station in Rauhalinna was laid down. Nowadays the estate belongs to Faba.

Rauhalinna park:

Rauhalinna park is located to the South-West of the mansion. The landscape and especially the vegetation of the park form a unique entity. Robust oaks and forest linden-trees grow in the park naturally, and as planted species you can find red oak, beech, white beech, macedonian pine and douglas spruce there. Rauhalinna park is a valuable nature reserve.
 


Additional Hints (Decrypt)

Xbybffn, va n ubyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.