Skip to Content

<

De fossiele duinen van D´Heye

A cache by Ruessel98 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/21/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De fossiele duinen van D´Heye


Overview

BelgischDe fossiele duinen van D´Heye

D’Heye maakt deel uit van de fossiele duinen van Bredene en De Haan. Het is een relict van stokoude duinmassieven die 1 000 tot 2 600 jaar geleden ontstonden als zandige strandwallen aan de zeezijde van het toenmalig waddenlandschap van slikken, schorren en kreken. Dit waddengebied werd tijdens de middeleeuwen stevig ingepolderd. De duinen van toen zien er vandaag uit als zandige bulten in een laag, vlak en kleiig polderlandschap. Fossiele duinen als deze tref je elders langs de kust alleen nog aan in Frankrijk (Cabourduinen) en tussen Lombardsijde en Westende (Schuddebeurze), telkens op enkele kilometers afstand van de huidige kustlijn.

In tegenstelling tot jonge kustduinen, die bestaan uit kalkrijk zand boordevol fijngemalen schelpgruis, zijn de zandbodems van fossiele duinen meestal sterk ontkalkt. Door het eeuwenlang insijpelen van neerslag werd de kalk immers beetje bij beetje opgelost uit de bovenste bodemlagen en uitgespoeld. Het resultaat is een inmiddels kalkarme, zure zandbodem met een plantengroei die zichtbaar afwijkt van die van andere kustduinen. Ook in reliëf merk je een opvallend verschil tussen de lage, slechts lichtjes golvende fossiele duinen en de hogere, reliëfrijkere jonge duinen.

Vanaf de kusttram of de Kustbaan is D’Heye makkelijk to bereiken door in Bredene, ter hoogte van de tramhalte Renbaan, de Kapellestraat landinwaarts over te steken naar de Koerslaan. Automolisten kunnen hun voertuig kwijt op de parking van het Park Blutsyde, dat grenst aan het natuurreservaat.

Om deze Earthcache te loggen, stuur me dan een email met de antwoorden op de volgende vragen:

1. Waar in Frankrijk vindt je ook nog zo´n oude duinmassieven?
2. Noem naast de stuikheide twee planten die zich aangetrokken voelen tot de kalkarme bodem.

U kunt loggen onmiddelijk na de overbrenging van de antwoorden. Als er iets niet aan de stemming, dan meld ik me. Veel plezier!

Deutsch Die alten Dünen von D´Heye

D'Heye ist Teil der fossilen Dünen zwischen Bredene und De Haan. Es ist ein Relikt der alten Dünen, ca. 1 000-2 600 Jahre alt. Sie entstanden aus sandigen Strandwällen, die an der Meeresseite aus Wattlandschaften entstanden. Diese Gezeitenregion wurde im Mittelalter eingepoldert. Die Dünen von heute entstanden und gleichzeitig überdeckt eine Schicht aus Sand und Lehm die älteren Dünen. Fossile Dünen wie Sie andernorts entlang der Küste nur in Frankreich (Cabourduinen) und zwischen Lombardsijde und Westende (Schudde Beurze) zu finden sind, sind jeweils ein paar Kilometer entfernt von der heutigen Küstenlinie.

Im Gegensatz zu jungen Dünen, die größtenteils aus kalkhaltigem Sand bestehen, sind die meist sandigen Böden der fossilen Dünen stark entkalkt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Kalk durch das Eindringen von Wasser (z. B. Niederschlag) allmählich aus den oberen Bodenschichten gelöst und ausgespült. Das Ergebnis ist nun ein kalkarmer, saurer Sandboden mit einem sichtbaren Bewuchs, der sich von dem anderer Küstendünen unterscheidet. Auffällig ist auch das Relief der fossilen Dünen: sie wellen sich nur seicht gegenüber der Landschaft. Die jungen Dünen sind dagegen hart und hoch aufgetürmt.

Von der Straßenbahn oder der Küstenstraße ist D'Heye leicht von Bredene aus zu erreichen, z. B. von der Straßenbahnhaltestelle Renbaan, dann die Kapellestraat landeinwärts. Autofahrer können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Blutsyde Park, angrenzend an das Naturreservat, abstellen.

Aus diesem Earthcache zu loggen, sende mir eine E-Mail mit den Antworten auf folgende Fragen:

1. Wo in Frankreich findet man weitere fossile Dünen?
2. Nenne neben der Stuikheide zwei Pflanzen, die vom kalkarmen Boden angezogen werden.

Ihr könnt sofort nach der Übertragung der Antworten loggen. Wenn etwas nicht stimmen sollte, dann werde ich mich direkt melden. Viel Spaß!

GB The fossile Dunes of D'Heye

D'Heye is part of the fossil dunes between Bredene De Haan. It is a relic of the old dunes, about 1000-2600 years old. They emerged from the sandy beach ridges that were created on the seaward side of Watt landscapes. This tidal region was dryed out in the Middle Ages. The dunes from today were formed while the old ones were covered with a layer of sand and clay. Fossil dunes are elsewhere found along the coast only in France (Cabourduinen) and between Lombardsijde and West End (Schudde beurzen), each a few miles away from today's coastline.

Unlike young dunes, which consist mainly of calcareous sand, the mostly sandy soils of the fossil dunes are strong decalcified. Over the centuries, the limestone by the penetration of water (eg rainfall) gradually released from the upper soil layers and rinsed. The result is now a deficient, acidic sandy soil with a growth, which is different from that of other coastal dunes. Also striking is the relief of the fossil dunes: they curl shallow only to the landscape. The young dunes are piled up, however hard and high.

From the tram or the coast road D'Heye is easily accessible from Bredene, from the tram stop Renbaan go inlands to the Kapellestraat. Motorists can park their vehicles in the parking lot of the Blutsyde Park, adjacent to the Nature Reserve.

To log off the cache, send me an e-mail with the answers to these questions:

1. Where in France to find more fossil dunes?
2. Tell me two plants (not Stuikheide) which are attracted by this type of soil.

You can log in immediately after the transfer of the answers. If something does not agree, then I will contact you directly. Have fun!


Info is van de Agentschap voor Natur en Bos en natuurpunt.be
free counters

Additional Hints (Decrypt)

Vasbezngvrobbeq
Vasbezngvbafgnsry
Vasbezngvba cnary

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,024 Logged Visits

Found it 1,016     Didn't find it 2     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 288 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.