Skip to content

This cache has been archived.

nolada: "Pěkná drajvka. Díky za boda :-)"

A dost!
Pro takovéhle (a podobné) krasoduchy se už namáhat nebudu.

More
<

Pamatnik SOS u Nove Vsi

A cache by nolada Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/24/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Památník príslušníku SOS Jaroslava Laudy a Vojtecha Reta v údolí pod Novou Vsí.

V roce 1930 mela Nová Ves 318 obyvatel, z toho pouze 9 se hlásilo k nemecké národnosti, což bylo možno v této oblasti pohranicí považovat za raritu. Tato specifická národnostní situace vedla v období pred 2. svetovou válkou k otevreným stretum mezi nemeckými nacionalisty a ceskoslovenskými jednotkami SOS.

Ve vecerních hodinách 8.10.1938, když ve smíšené peší hlídce vykonával strážní službu na silnicní komunikaci mezi Novou Vsí a Hyršovem, byl desátník Ret spolecne se štábním strážmistrem Sklípkou napaden na nové demarkacní linii palbou, zranen do nohy a odvlecen z našeho území na samotu „Na Spáleném“. Zde byl vyslýchán a umucen k smrti. K pátraní po nem byla vyslána další hlídka SOS, která byla rovnež napadena strelbou a musela ustoupit, pricemž zahynul štábní strážmistr Jaroslav Lauda (nar. 5.8.1907). Zohavená mrtvola des. Reta byla cs. orgánum predána 9.10.1938 ve 13.00 na demarkacní cáre u Nové Vsi za prítomnosti clena britské pozorovací mise. Vojtech Ret byl 11.10.1938 pohrben ve Kdyni a Jaroslav Lauda v Klatovech. Na míste tragické smrti des. v zál. Reta byl pozdeji postaven kamenný pomník.


V z p o m í n k y . . .

Muj ded Vojtech Ret, narozený 25.2.1900, bydlel se svou rodinou – manželkou a dvema malými detmi ve stárí osm let a ctrnáct mesícu – ve Kdyni, kde byl zamestnán na berním úrade. Byl clenem Stráže obrany státu a ješte s ostatními muži byl jako desátník v záloze nasazen o obrane našich státních hranic. Jejich úkolem bylo strežit oblast u Všerubského prusmyku u obcí Nová Ves, Hyršov a Všeruby. Dne 7. ríjna 1938 dostala cetnická stanice Kdyne, kde bylo príslušné velitelství SOS, rozkaz k vyklizení stávajících stanovišt na základe mnichovské dohody o postoupení našeho území Nemecku a k zaujetí nových pozic. Naši se stáhli do Nové Vsi, nemecké stanovište bylo v Hyršove, vzdáleném asi 4 km.

8. ríjna vecer nastoupila do služby hlídka složená ze štábního strážmistra Slípky a mého dedecka. Když hlídkovali na silnici asi 400 m za Novou Vsí smerem k Tyršovu, byla na ne z Nemci obsazeného území zahájena prudká palba. Hlídka se dala na ústup do Nové Vsi. Tam však štábní strážmistr Slípka zjistil, že se s ním nevrátil muj dedecek. Ihned po nem pod vedením štábního strážmistra Laudy zahájili pátrání. Když prišli na místo, kde byla predtím naše hlídka napadena palbou, došlo k opetnému prudkému palebnému prepadu z nemecké strany a pritom byl štábní strážmistr Lauda zastrelen. Hlídka se tedy musela stáhnout do Nové Vsi, aniž zjistila, co se mým dedeckem stalo.

Pozdejším vyšetrováním vyšlo najevo, že byl pri nemecké strelbe zasažen do nohy, pri ústupu dostižen Nemci a odvlecen z našeho území na samotu „Na spáleném“ k výslechu a tam ho doslova ubili k smrti. Ješte nedávno v této chalupe žila žena, která slyšela, jak s ním zacházejí. Slyšela, jak týraný volá “Prosím vás, nezabijejte mne, mám doma dve malé deti!“ Mrtvého pak odtáhli na kraj lesa nad Novou Vsí smerem k Hyršovu a prikryli chvojím. V techto místech má rodina postavila drevený kríž.

Ráno 9. ríjna zajel náš stycný dustojník na nemecké velitelství do Všerub k vyjasnení celého konfliktu. Bylo mu receno, že desátník Ret je mrtev a jeho telo bude ve 13.00 predáno na demarkacní cáre u Nové Vsi. To se také stalo. Paradoxem je, že vuz, na kterém Nemci preváželi mého umuceného dedecka, doprovázela cestná jednotka SS a pri predání tela našim vojákum vzdali Nemci na rozkaz svého dustojníka cest zbraní.

Zohavené telo mého dedy pak protokolárne prohlédl za úcasti anglického pozorovatele, našeho stycného dustojníka a starosty mesta místní lékar a vydal pitevní nález. Bylo konstatováno roztríštení spodiny lebecní, bodné a rezné rány do levé cásti hrudi, zlomení a rozdrcení 5. až 10. žebra, strelná rána do nohy, pravá ruka uchycena jen na kousku kuže.
Anglický pozorovatel byl tímto bestiálním cinem na raneném bezbranném vojákovi zdrcen. Bylo totiž zjišteno, že ze zbrane, kterou Nemci spolu s telem vrátili, nebylo vubec vystreleno. Slíbil také, že vznese okamžitý protest na príslušném nemeckém velitelství.

Muj dedecek byl pohrben ve Kdyni a štábní strážmistr Lauda v Klatovech. Babicce bylo tehdy 39 let a ta osmiletá holcicka byla moje matka. Blízko místa, kde byl umucen v roce 1938 muj dedecek, desátník v záloze Vojtech Ret, stojí dnes kamenný památník.

Marie Ružková, tehdy Kdyne

Zdroj: www.ceskenarodnilisty.cz


S t r á ž   o b r a n y   s t á t u

Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základe vládního narízení c. 270/1936 sb. (schváleno 23. ríjna 1936). Existovala a pusobila v letech 1936–1939. Celkem padlo 312 príslušníku SOS.
SOS mela plnit následující úkoly:

  • ochrana neporušitelnosti státní hranice a nedotknutelnosti státního území
  • spolupusobení pri ochrane verejného porádku, klidu a bezpecnosti
  • spolupusobení pri provádení úkonu celní správy

Pred zrízením stráže chránila hranice financní stráž rízená ministerstvem financí, ovšem její hlavní cinností byla celní služba a zbylé oblasti pokrývala jen okrajove, pokud vubec.

Zpocátku tvorilo SOS výhradne cetnictvo, financní stráž a státní policie. Posléze k ní byli prirazováni i další spolehliví obcané a clenové vhodných organizací. V prípade hrozících nepokoju existovala možnost posílit oddíly SOS príslušníky pravidelného vojska. Podle puvodních plánu melo vzniknout 38 praporu SOS, nakonec jich však bylo pouze 31, z toho jeden vnitrozemský, dislokovaný v Praze. Predpokládalo se, že v prípade náhlé bezprostrední neprátelské hrozby budou prapory SOS schopny v nekolika hodinách obsadit hranice a poskytnou armáde urcitý cas na prípravu. Výzbroj oddílu SOS tvorily pistole, pušky, lehké kulomety a granáty. K plánovanému dozbrojení težkými kulomety již nedošlo, navíc mnoho oddílu dostalo jen cást patricného vybavení.

Pocet príslušníku SOS postupne rostl. V zárí 1938 cinil 29 611 mužu, z toho 6 438 financníku a 16 582 vojenských posil a aktivních vojáku. Príslušníci SOS byli v rámci mimorádných opatrení rozmísteni v bojových a strážních pozicích na hranicích v kvetnu 1938 a s výjimkou vojenských posil tam zustali až do zárí. V zárí došlo k ostrým stretum ozbrojených složek s nemeckými záškodníky organizovanými Sudetonemeckou stranou Konráda Henleina a patrne i s príslušníky ozbrojených sboru nemecké ríše.

Po odstoupení pohranicí strážily SOS za již klidnejší situace nové hranice, byt i zde se objevilo nekolik incidentu. V breznu 1939 vedly oddíly SOS na Podkarpatské Rusi ústupové boje s ukrajinskými nacionalisty a zejména Madary. 26. listopadu byla pohotovost pro príslušníky SOS zrušena a ti se vrátili ke své policejní a celní cinnosti. 21. prosince 1939 pak protektorátní vláda Stráž obrany státu rozpustila. V rámci Slovenského štátu byla tato organizace zrušena pozdeji.

Zdroj: Wikipedia


Additional Hints (Decrypt)

[CZ] xebií, araí an mrzv
[DE] Troüfpu, avpug nz Obqra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.