Skip to content

Kaple na Kaminku Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Obnovená kaple Čtrnácti svatých pomocníku na začátku Martinské stěny na vrchu Kamínku.
EN: Restored chapel of Fourteen Holy Helpers at the beginning of Martinska stena on the hill Kaminek.

Kaple ze staré cesty

Keš vás zavede na kraj města Dobřany, do lokality zvané Martinská stěna, která tvoří jihovýchodní svah jinak plochého vrchu Kamínek. V roce 1705 bylo Dobřanům uděleno hrdelní právo, pročež byla na Kamínku vystavěna šibenice. Na první popravu si však počkala více než 20 let a dočkala se celkem jen 4 poprav – v letech 1721, 1731, 1740 a 1752. Avšak Marie Terezie v roce 1765 většinu hrdelních trestů zrušila a Dobřany o hrdelní právo přišly zcela. Dnes nedalekou šibenici připomíná už jen čtveřice lip v kruhu.

Kaple Čtrnácti svatých pomocníků

V době zrušení šibenice již však v těchto místech stála drobná barokní kaple Čtrnácti svatých pomocníků, kterou nad pivovarem roku 1763 nechal z pískovcových bloků vybudovat měšťan Josef Rupprecht. Odkázal též sousední pole, aby z jeho výtěžku byla hrazena údržba a provoz kaple. Dnes nepříliš známou skupinu 14 svatých pomocníků můžete lépe poznat díky stručnému představení na informační ceduli, ve stručnosti jde o světce Akácia, Barboru, Blažeje, Cyriaka, Diviše, Erasma, Eustacha, Jiljího, Jiřího, Kateřinu Alexandrijskou, Kryštofa, Markétu Antiochijskou, Pantaleona a Víta.

Poválečné vyhnání německých obyvatel se podepsalo i na celém lesoparku Martinská stěna, který přestal být užíván a udržován. Kaple chátrala spolu s ním, ale definitivní ortel nad ní vynesl místní zloděj, který ukradl materiál ze střechy pro vlastní chatku. Krádež zůstala zřejmě bez povšimnutí příslušných orgánů a zbylé pískovcové bloky zdiva údajně později posloužily do základů rekreačních chatek. Kaple zmizela a rumiště se základy následně zarostlo travou.

Až v roce 2008 se začal osud kaple měnit k lepšímu. Díky aktivitě místních obyvatel pod vedením Jaroslava Šedivého, P. Krákory a J. Dlouhé se rozběhl proces, během kterého byly opatřeny dobové fotografie kaple a sebrány vzpomínky pamětníků, zajištěna projektová dokumentace, financování ze strany Plzeňského kraje a samotného Města Dobřany a také byly dobrovolníky odpracovány stovky brigádnických hodin. Stavbu kaple provedla odborná firma ve dvou etapách podle projektu známého plzeňského architekta Jana Soukupa.

Svěcení biskupem Radkovským v roce 2010

Na konci tohoto procesu byla obnovená kaple: na půdorysu přibližného čtverce o hraně dlouhé 4 metry stojí 6 metrů vysoká stavba se sedlovou střechou a stříškovou římsou nad oble zakončeným závěrem. V čelní stěně jsou osazeny dveře, boční stěny prolamují drobná okénka. Náklady na obnovu dosáhly půl miliónu korun, přičemž kraj přispěl třetinou této částky. Dne 10. 10. 2010 ve 14 hodin byla kaple vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

Obnova kaple spolu s přístupovou cestou je počátkem k proměně pískovcové Martinské stěny v lesopark určený k reakci obyvatel Dobřan. Od kaple je hezký rozhled na město Dobřany a blízké okolí. Za výjimečně jasných dnů lze spatřit na jihu siluetu šumavského Ostrého a Velkého Javoru. Zimní výhled bývá hezčí, neboť stromy již nejsou obaleny hustým listím.

Kudy ke krabičce

Kaple a město Dobřany

Své vozidlo můžete zaparkovat na počátku staré cesty (waypoint PA, streetview), kde se také dočtete o historii této zajímavě zdvojené cesty, která byla nedávno vyčištěna a obnovena. Cesta vás mírným stoupáním dovede až před kapli ukryté pod dvojicí jírovců.

Než ale dojdete ke kapli, potkáte ve svahu odbočku (waypoint TN), kde se dáte doprava. Po lesní cestě dojděte až k velkému komínu od zaniklého pivovaru. Pak se dejte opět doprava, dolů ke staré zdi.

Terén je až ke komínu na úrovni 2, pouze pro posledních 15 metrů se obtížnost zvedá na 3.

Počítejte s tím, že se můžete ušpinit.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] an qibhfgebzr, arxyrcrw n bgriíerw qbcenin [EN] ba gjvaf-gerr, bcra gb gur evtug fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)