Skip to content

<

The Temple in the Woods

A cache by kosunde Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen er plassert ved det særpregede Strømsoddbygda kapell nord for Sokna i Ringerike kommune.

[ENG] This cache is placed by the distinctive Strømsoddbygda chapel north of Sokna in Ringerike municipality.Strømsoddbygda kapell

[NOR] Om stedet:
Strømsoddbygda kapell er en langkirke fra 1953/1957 som ligger i Strømsoddbygda, ca. 15 km nord for tettstedet Sokna. Kapellet er også kjent som «Templet i skogen», et navn det fikk av ringeriksdikteren Elling M. Solheim. Det er ei langkirke i laftet tømmer reist i 1953, men innviet først den 6. oktober i 1957. Bygget har 110 plasser. Kirken har egen leggplass, men denne ble ikke tatt i bruk før i 1994. Strømsoddbygda kapell er annekskirke til Lunder kirke på Sokna, og ligger i Lunder menighet.

De første planene om et kirkebygg i Strømsoddbygda stammer fra 1903 og ble framsatt av daværende residerende kapellan Jacob v.d. Lippe Frost. Han fikk også laget tegninger, men det ble ingen ting av prosjektet hans. Senere ble det lansert flere løsninger for et kapell, blant annet å oppføre et tilbygg til daværende Strømsodd skole, men også disse planene ble skrinlagt. I budsjettet i Lunder kirkesogn for 1939 ble oppført 200 kroner til arbeidene med «kapell i Strømsoddbygda».

I 1942 ble planene om et kirkebygg tatt opp igjen, da en kommunal byggekomite ble oppnevnt. Skogeierne ga tømmer til bygget og et tomt ble avstått fra gården Aure like ved. Etter hvert ble arkitekt O. E. Slaato engasjert for å tegne bygget, som byggmester Anders Aure og hans medhjelpere satte opp i løpet av 1953. Økonomisk rot ved prestekontoret førte imidlertid til at det tok ytterligere noen år før kirken ble tatt i bruk.

Kapellet er laftet av grantømmer og står på en grunnmur av bruddstein. Det er rektangulært i formen og har et forholdsvis lavt saltak tekket med røde takpanner (tiler) gjort av bygdas innbyggere (som også signerte tilene). Østdelen av kirkerommet er skilt ut som et smalere kor, gjennom å lage et sakristi på den ene siden og et rom for dåpsbarn på den andre siden. Over koret står det en kvadratisk klokketårn, som stikker noe ut fra østveggen i skipet. Over taket er tårnet tekket med spon, og det har et lavt pyramideformet tak tekket med metallplater. Langveggene består av fem like felt med laft, der de tre midtre feltene på hver vegg er forsynt med kvadratiske vinduer med 3 x 3 ruter innfattet med bly. Vestportalen sitter i vestgavlen og har doble fyllingsdører som er flankert av to dekorerte felt (tiler) som er ca. 50 cm. bredde og har samme høyde som dørbladene.

Kilde: Wikipedia

Om cachen/About the cache
[NOR] For å komme seg til Strømsoddbygda kapell, ta av Riksvei 7 i Sokna sentrum og følg videre Fylkesvei 178 14 kilometer nordover frem til Strømsoddbygda. Herfra er det skiltet den siste biten frem til kapellet. Cachen er plassert utenfor gjerdet som omkranser kapellet og gravplassen slik at geocachingsbesøk ikke forstyrrer freden her. Cachen er en tupperware boks kamuflert med svart tape og som initielt inneholder cachedokument, loggbok, en blyant og noen få bytteting.

[ENG] To get to Strømsoddbygda chapel, leave Highway 7 in Sokna center and follow the county road 178 14 km northwards to Strømsoddbygda. From here there follow signs the last meters to the chapel. The cache is located outside the fence surrounding the chapel and the cemetery so that geocaching visits are not disturbing the peace here. The cache is a tupperware box camouflaged with black tape that initially contains a cache document, a logbook, a pencil and a few items for trade.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.