Skip to content

<

Rundhäll / Slab

A cache by Lundgren_ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/26/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rundhäll / Slab

[Svenska]
Den senaste istiden, Weichsel, började för cirka 100 000 år sedan och hela
Sverige var då täckt av ett flera kilometer tjockt istäcke. Det sista av denna
is smälte bort för cirka 8 500 år sedan. Inlandsisen har medfört stora förändringar
på jordytan. Spår som än idag är lätta att se och finns överallt bland oss,
bl.a. rullstensåsar, moränryggar, klapperstensfält och Rundhällar.

En rundhäll är en liten bergknalle som slipats av inlandsisen. Det enorma tryck
isen presterar genom sin vikt i kombination med infruset grus och sten blir att
fungera som en stor slipmaskin. Uppströmssidan (eller stötsidan) blev slät och
avrundad genom slipning från de stenar och gruskorn som sitter fast i isen.
Bergknallens nedströmssida ligger i lä och blir ofta kantig och uppsprucken.
Från läsidan kan inlandsisen istället plocka upp lossbrutna bergbitar som förs
vidare under isen och kan slipa vidare på nästa häll som träffas på. Större stenar
kan göra fåror i berghällen, s.k. isräfflor.


illustration över slipförloppet, pilen visar isens rörelseriktning

Vanligtvis är Rundhällars läsida skymd under jordmassor och grus. Här vid denna
häll schaktades dessa massor bort i slutet av 1990-talet och läsidan ligger nu
blottad och man kan lätt se hur uppsprucken och kantig den är.
Isräfflor förekommer också men de är smala och grunda och lätt att förväxla med
sprickor och annat.

För att logga denna earthcache krävs att du skickar ett meddelande med svar på
nedanstående två frågor HÄR! Du behöver inte vänta på godkännande innan du
loggar men loggar utan svar inom rimlig tid kommer att tas bort.
* Hur hög är hällen på läsidan?
* I vilken riktning (väderstreck) har isen rört sig?
En bild eller två är alltid välkommet![English]

The last glacial episode (known as Weichsel, Würm, Wisconsin, Devensian and more)
started out about 100 000 years ago and covered Sweden with a sereral kilometer
thick layer of ice. The ice had melted away about 8500 years ago and left great
impact at the earth's surface, eskers, shingle beaches and slabs amongst
other things.

The thick and heavy ice carried loads of gravel and rock and when it slides over
a piece of rock the weight and gravel makes it work like a grinder. Slowly, slowly
grinding and polishing the upstream side of the slab to a smooth and rounded shape.
The downstream side will get cracked up and get some rough edges. Pieces that break
loose from the downstream side often gets frozen into the ice and continue work as
grinder on the next rock the ice meets.


the grinding process, arrow showing direction of the glacial movement

The downstreams side of slabs are often covered with soil and gravel so they are
hard to see. At this slab these masses were removed in the 1990's and the downstream
side is fully exposed and you easily can see the cracked and rough formation.

To log this earthcache, Send a message with the answer to these two questions HERE!
You don't have to wait for approval prior to your log but logs without answers in
reasonable time will be deleted.
* How high is the downstream side of the Slab?
* In which cardinal direction has the ice moved to form this Slab?
A photograph or two is always nice to see, feel free to upload them with your log.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.