Skip to content

Vuurtoren Urk & Ommelebommelestien EarthCache

Hidden : 06/06/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het eiland Urk,een keileemrots van 9 meter >NAP en ontstaan in het Pleistoceen, is hedentendage een vreemd natuurverschijnsel in het vlakke polderlandschap.Geografie
Rond het IJsselmeer bevindt zich een boog van keileemverhogingen, die ontstaan zijn in het Pleistoceen: De Formatie van Urk geheten. Ten zuiden van die boog heeft zich, als gevolg van smeltwater, een meer gevormd, het latere Almere. Ten noorden van de keileembult van Urk stroomde de Vecht in het Almere. Ten zuiden van Urk stroomde de IJssel met haar zijarmen. De keileembult van Urk reikt tot een hoogte van 9 meter boven NAP. Door het warmer worden van het klimaat, rees de zeespiegel. Rond 1200 werd de Zuiderzee gevormd, en werd Urk net als Schokland, Marken en Wieringen een eiland. Doordat er geen beschoeiing was, werden in de loop van de tijd grote stukken van het eiland afgeslagen. De zuidwestzijde, die loodrecht uit zee oprijst en waar nu de vuurtoren staat, noemt men het Hoge Klif. Rond 1700 is het eiland door de stad Amsterdam van een zeewering voorzien.

Urker Vuurtoren
Al in 1617 brandde er op Urk een vuur. Dat was een kolenvuur dat niet alleen de vissers van Urk, maar ook de schepen die van Amsterdam naar de Noordzee voeren, de weg wees. In 1837 werd een vierkante baak gebouwd. Deze vierkante baak werd in 1844 weer afgebroken en in plaats daarvan werd de vuurtoren in de huidige vorm gebouwd. De vuurtoren is de enige langs het IJsselmeer en het Markermeer die de beschikking heeft over een 250 watt draailicht en heeft een lichtbereik van 18 zeemijlen – 33 kilometer. De ronde witte toren heeft een hoogte van 31 meter boven de middenstand. Op de top is een rood gekleurd lichtwerk geplaatst. Om het licht een draaiend effect te geven, is er in de toren een gewicht geplaatst dat door de vuurtorenwachter met regelmaat moest worden opgehesen. Het langzaam wegzakken van het gewicht zorgde ervoor dat de lenzen gingen draaien rondom een stilstaande lamp. Elke vijf seconden is er een lichtstraal zichtbaar van 0,2 seconden. Alhoewel het licht later geautomatiseerd is, hangt het gewicht nog steeds in het midden van de toren. Het licht heeft een maximaal bereik van ruim 33 kilometer ...
Koert Bakker is gepensioneerd vuurtorenwachter. Hij is echter nog steeds verknocht aan 'zijn' toren op Urk. Hij verzorgt voor de liefhebbers met regelmaat rondleidingen.

Legende van de Ommelebommelestien
Ongeveer 70 meter uit de kust van Urk ligt een zwerfkei. De Urkers noemen deze 'de Ommelebommelestien' (stien = steen). De legende vertelt dat de Urker kinderen niet door de ooievaar gebracht worden, maar uit deze steen gehaald moeten worden! Met een bootje moet de aanstaande vader naar de steen roeien om daar zijn kind(eren) te halen.
De vroegere dorpsdichteres Mariap van Urk beschreef de steen als volgt:
Slechts even steekt zijn glibberige, met zeewier bedekte rug boven het IJsselmeer water uit, dat in eeuwige bewogenheid al rimpelend rond zijn wanden spoelt, of bij ruw weer schuimspattend opbruist tegen de hardheid van zijn graniet.

De opdracht is: Ga naar Urk en beantwoord volgende vragen. Na een akkoord log je de cache.
1 Waarvoor diende het bakenloodje?
2 In welk jaar werd het vuurbaken voorzien van een olielamp?
3 Welke Koning der Nederlanden regeerde tijdens de bouw van 1844?
4 Optie: voeg een foto van je team toe met op de achtergrond de vuurtoren of de Ommelebommelestien.
=================================
Lighthouse Urk
The current brick built lighthouse at Urk dates back to 1845. The first stone was laid on 18th May 1844. Fires had previously been lit on Urk since 1617. Originally this was a coal fire, which acted as a beacon not only for the fishermen from Urk but also for ships sailing from Amsterdam to the Northsea. In 1844 the existing beacon was demolished to be replaced in a different location by a new tower. Urk is equipped with a 220V/250W system. It is the only lighthouse in the IJsselmeer area with a rotating light. The lamp actually stands still while the lens rotates. Because the iron lantern was in a poor condition, it was decided in 1836 to equip the tower with a small rotating catadioptric light unit with a lantern. The light was lit for the first time on 15th November 1837.
Koert Bakker is the retired lighthouse keeper. He is, however, still very much attached to 'his' tower on Urk. He regularly arranges guided tours.

Legend Ommelebommelestien
About 70 meters from the coast of Urk lies a boulder. The Urkers call this' the Ommelebommelestien (Stien = stone). The legend tells that the Urker babies aren’t brought by the stork, but should be removed from this stone! With a boat, the father rowed to the stone and got his child to pick.

Answer the following questions and log the cache.
1 What was the function of the beacon die?
2 In what year was the lighthouse equipped with an oil lamp?
3 Which King of the Netherlands ruled during the construction of 1844?
4 Option: Send a photo with your log from your team and on the background the lighthouse or the Ommelebommelestien.

Additional Hints (No hints available.)