Skip to content

<

Tyskbagarberget

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tyskbagarberget vid Karl XVs port

Tyskbagarberget [SWE]
Tyskbagarbergen var ett berg som låg på Östermalm. Det sträckte sig i nord sydlig riktning mellan Valhallavägen och Karlavägen, i öst västlig ungefär mellan Artillerigatan och Lill-Jans plan. Berget fick sitt namn från den tyske bagaren Martin Kamecker som i slutet av 1600-talet uppförde en en kvarn på krönet av bergen. Området tillhörde Stockholms fattigaste till långt in på 1800-talet och hade ett mycket dåligt rykte.

Sprängningarna påbörjades den 3 maj 1861 i och med att man drog fram dåvarande Seved Bååtsgatan, numera Nybrogatan, till Valhallavägen. I slutet på den nya gatan byggdes den passage som fick namnet Karl XV:s port. Alfred Nobel hade lanserat nitroglycerins som var lättare att kontrollera än svartkrutet, bygget tog sju år. Rykten gick om att man skulle hitta en guldgruva i berget nära Stureparken, men något guld hittades aldrig.

Under 1800-talets andra hälft användes sprängstenen för att fylla ut det närbelägna Stora Träsket, allt fler tomter färdigställdes för uppförandet av Östermalm. Rester av Tyskbagarbergen finns kvar inne i kvarteren längs Nybrogatan, mellan Östermalmsgatan och Valhallavägen. Kvarteren bebyggdes inte fullständigt förrän in på 1920-talet och grundförhållandena gjorde att gathusen fick en höjd av sex våningar, medan gårdssidorna oftast bara når tre våningars höjd. Detta kan beskådas på t.ex. innergården till Nybrogatan 72.

Tyskbagarberget [ENG]
Tyskbagarberget was a mountain in Östermalm. The stretching in the north to south direction was between Valhallavägen and Karlavägen, east to west roughly between Artillerigatan and Lill-Jans Plan. The mountain got its name from the German baker Martin Kamecker, by the end of the 1600s he built a mill on the crest of the mountain. The area belonged to Stockholm's poorest and far into the 1800s it had a very bad reputation.

Blasts began May 3, 1861 as Seved Bååtsgatan, now Nybrogatan, was built to Valhallavägen. At the end of the new street a passage, Karl XV's Gate, was built. Alfred Nobel had launched nitroglycerin, which was easier to control than black powder, the construction took seven years. Rumors were that there would be a gold mine in the mountain near Stureparken, but gold was never found.

In the second half of 1800 the blasting rock was used to fill out the nearby Stora träsket, an increasing number of plots was completed for the construction of Östermalm. Remains of Tyskbagarberget can still be seen in the inner yards along Nybrogatan between Östermalmsgatan and Valhallavägen. Quarter was not complete built until 1920s, and the conditions made the houses on the street side had a height of six stories, while at the inner yard they only reach three stories. This can be seen on the inner yard at Nybrogatan 72.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.