Skip to content

Kakarvīšu pilskolns Traditional Geocache

Hidden : 06/18/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Lai nokļūtu līdz pilskalnam, jums būs jābrauc pa Dricānu -Brukānu ceļu, un pēc 1 km, kopš ir beidzies asfalts, ir jāgriežas pa kreisi (var griezties arī kad ir nobraukti 800 m, bet tad būs jābrauc pa sliktāku ceļu). Tālāk tikai taisni, krustojumā arī taisni, bet kad ceļš sadalās 3 ceļos, braukt pa vidējo un nokļūsiet pilskalnā.
Slēpnis atrodas koka kastē pilskalna kraujas daļā.
Slēpnī atrodas viesu grāmata, zīmulis, un dažas lietiņas maiņai.

[ENG] To get to the Castle hill, you will have to go through Dricani Brukanu-way, and after a 1 km since the end of the asphalt, must go to the left (you can also contact has been driven 800 meters, but then have to go through a worse way). Next, just a straight line, the intersection of the straight, but when the road is divided into three routes, use the average
Cache is in a wooden box, where are pencil, logbook and some things for exchange.

Priedēm apaudzis kalns, kas labi izdalās apkārtnē. No pilskalna pa īstam saglabājusies tikai maza (5 x 15 m) daļa plakuma, tieši uz kuras aug paveca priede.
Pilskalna D-DR malā ir milzīgas ap 30 gadus vecas grantsbedres, Z un A malā – arī lielas, vecas grantsbedres, kurās aug priedes. No pilskalna pārējā plakuma nekas vairs nav saglabājies, tāpat nav vairs arī ne nocietinājuma vaļņu, ne grāvju, ja vien tādi būtu kadreiz bijuši. Netālu no pilskalna, pie Kakarviešu mājām atrodas senkapi, kas varētu būt pilskalna iemītnieku apbedījumu vieta. No pilskalna paveras tālas ainavas, jo īpaši DR, R un ZR virzienā. Grantsbedru malās esošās nobiras un kraujas kultūrslānis īsti neparādās, no kā var domāt, ka pilskalns vai nu maz ticis apdzīvots vai tā sapostīts, ka nav saglabājies nekas no kultūrslāņa.
Par Kakarvišu pilskalnu pierakstīta teika: „Uz Kakarvīšu piliskolna, kur tagad prīde, tys ir, uz kolna vyds, bejuse pils. Pils porvaldniks bejs lels varmuka, topec tej pils nugrimuse ar bejušim laudim. Pat tagad daži stosta, ka zem kolna svatdin ap pušdīnem varama sadzerdēt kaut kaidys zvonim leidzeigys skaņis. Pi tam, turpat iz kolna atsarunute svyna ūla. Tai tod, kas tū ūlu atrass, lai apnas ap kolnu un otkon piļs varātu izsaceļt.”

FTF: Knagis, Nightqueen

Additional Hints (Decrypt)

[LV]xbxn xbxn xnfgr
[ENG] jbbqra obk va gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)