Skip to content

<

Operace Spelter / Operations Spelter

A cache by pewha Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Výsadek skupiny Spelter

Operace Spelter     Operace Spelter byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný behem druhé svetové války z Anglie na území Protektorátu Cechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a razen byl do tretí vlny výsadku.
     Desant tvorili št. kpt. Bretislav Chrastina, rtn. Jaroslav Kotásek a radisté rtn. Rudolf Novotný a cet. Jan Vavrda. Jejich úkolem byla podpora a ozširování odbojové cinnosti a dále sber zpravodajského materiálu a udržování radiového spojení s Londýnem. Pro tento úkol byli vybaveni radiostanicí s krycím názvem Lenka.
      Desant byl vysazen ze 4. na 5. kvetna 1944 poblíž Kramolína(spolecne s výsadkem Potash). Po seskoku došlo ke komplikacím; Kotásek zustal uveznen v padákovém postroji na strome, následne nemohly být padáky zamotané v korunách stromu ukryty. Behem presunu ztratil Chrastina pri brodení potokem boty a se sdelením, že si sám opatrí jiné, skupinu opustil, ale znovu se s ním ostatní clenové výsadku neshledali. Mezitím Gestapo zacalo po výsadku pátrat.
     Poblíž Bonova se zbývající clenové desantu setkali s tzv. nocní hlídkou. S její pomocí získali prechodný úkryt. K dalším obtížím došlo i pri pozdejším presunu; na kontaktní adrese nebyli prijati. Velitel skupiny kpt. Chrastina se neobjevil (podarilo se mu dostat na Slovensko a pridat se k partyzánum, v jejichž radách se úcastnil SNP) a velení prevzal Kotásek. Z bezpecnostních duvodu zustával v úkrytu i materiál a skupina nemohla plnit naplánované úkoly. Brzy došlo s pomocí místních k presunu do hájovny v lesích na Ostrém nedaleko Mysliboric. Krome navázání spojení s místním odbojem bylo navázáno spojení s Londýnem a to v noci z 5. na 6. cervna.
     V noci z 15. na 16. cervna došlo pri pokusu o zatcení výsadkáru, u Mysliboric, k boji mezi nimi a gestapem; Novotnému a Vavrdovi se podarilo uprchnout, Kotásek padl. Mnoho jejich pomocníku se ale dostalo do rukou gestapa.
     Díky kontaktum z doby pred zatýkáním se obema zbývajícím clenum Spelteru podarilo ukrýt v Šašovicích a poté v Želetave. Získali nové falešné doklady a díky provizorne sestavené vysílacce znovu navázali spojení s Londýnem. Oba výsadkári navíc dokázali sjednotit 12 ruzných odbojových skupin s približne 200 cleny. Vznikla odbojová organizace, která po válce dostala název Lenka - Jih
     5.kvetna 2011 byl u obce Kramolín díky 22. letecké základne odhalen pomník parašutistum z výsadku Spelter. Kámen pochází z lomu u Kamenné a vojáci ho dostali darem. „Pan majitel je velký fanda naší letecké základny,“ pripomnela tisková mluvcí. „Pametní deska je dílem kameníka Cvrkla,“ doplnila. Památník je asi sto šedesát centimetru vysoký a váží témer jeden a pul tuny.


     Památník na kraji lesa za Kramolínem odhalila spolu s hejtmanem kraje Vysocina Jirím Behounkem a nácelníkem štábu letecké základny Jirím Dedicem Hana Zelenková, dcera jednoho z parašutistu Jana Vavrdy.
     Na odhalení nechybely ani dve dámy, které se aktivne zapojily do cinnosti partyzánské skupiny Lenka-Jih Božena Kopcová a Vlasta Kocí. „Její tatínek kovár Procházka ukrýval hajného Vitouše z hájenky u Mysliboric,“ pripomnela Štepánka Skripská. Božena Kopcová žila na hájence u Domamile, kde ukrývali nejen parašutisty, ale i další odbojáre.
     (Wikipedie, Horácké noviny)

Vzpomínkové setkání se letos koná v pátek 4.5.2012 v 11:00 hodin. Pokud bude vhodné počasí má být i seskok.

EN
Operation Spelter was the code name for a parachute airdrop sent to the area of the Protectorate of Bohemia and Moravia from England during the World War II. It was organized by the exile Ministry of National Defense and it was one part of the third wave of landing.
Their task was to support and decode the resistance activities, collect the news and to maintain the radio communication with London. For this task they were equipped with a radio station code-named Lenka.
The desant was dropped at night from 4th to 5th May 1944 near the village called Kramolín. After the jump some complications occurred: one of the troops was trapped in the trees, the other one lost his shoes and went to get some new ones (he was never found again). Meanwhile Gestapo began to hunt for the airdrop. But then with the help from local people the troops were shifted to the gamekeeper's lodge near the village of Myslibořice. In addition to establishing links with the local resistance they also established connections with London and at night from 5th to 6th June. After another fight with Gestapo just two of the troopers managed to escape. They formed a new resistance organization. On 5th May 2011 a monument was revealed as a commemoration to the paratroops from the Spelter airdrop.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq cnermrz. Cbmbe, xbhfrx bq prfgl ipryí úyl. / Haqre gur fgnzc - Nggragvba, arne gur pnpur gurer ner znal orr uvirf gurer.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.