Skip to Content

<

Høgebjerg

A cache by gbjensen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/2/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Der er ingen skjult cache gemt på Høgebjerg. Men nyd udsigten og løs opgaven inden du logger dit besøg.
Hvis opgaven ikke løses vil din log blive slettet!
Eng: There is no hidden cache on Høgebjerg. Enjoy the views and solve the task before you log your visit.
If the task is not solved, your log will be deleted!

Høgebjerg er med sine 81 meter det højeste sted på øen Als. Herfra er der en flot udsigt ud over det meste af Als, Lillebælt med øerne Fyn, Lyø, Bjørnø og Avernakø. Ærø kan ikke ses på grund af en lille skov som står i vejen.

Der er næsten altid udsigt over Sønderborg og Dybbøl mølle samt Augustenborg, Flensborg fjord og Aabenraa fjord.
Bakken står markant i landskabet og det vil kræve gode ben hvis du vil cykle hele vejen op til toppen!

Høgebjerg og det bakke strøg som den er en del af er dannet i istiden, dels af isens bevægelse og dels af afsmeltning af isen som har aflejret sten og grus fra bl.a. Sverige. Høgebjerg og landskabet den er en del af (fra Sarup i syd til Nørreskoven mod nord) er, grundet måden det er skabt på, en randmoræne.

Ved udskifningen af Asserballe By i 1774, blev Høgebjerg beskrevet som en stenklippe som ingen gård kunne være tjent med at få alene da intet kunne gro der. Derfor fik 20 gårde hver en lod tillagt. Hulvejen på toppen af Høgebjerg er et levn fra den tid.

Der har gennem tiderne blevet gravet grus og andet materiale i området omkring Høgebjerg, men efter fredningen i 1969 er der sat en stopper for udnyttelsen af Høgebjerg.

I Danmark er der ca. 331 trigonometriske stationer på velvalgte høje punkter, disse er alle opmærket med en sten af enten granit eller evt. muret i mursten. Hvis den er af granit vil den normalt være ca. 1 meter høj, med den nederste del solidt nedstøbt i et betonfundament. Denne sten kaldes også et postament. De bruges til opmåling og er reference punkter til korttegning.
Signaturen GS står for General Staben og betyder at stenen er opsat mellem 1842 og 1928. Der er to ting der taler for at stenen er "ny":
1: Als var under tysk overherredømme fra 1864 til 1920, er det mest sansynligt at stenen er opstillet mellem 1920 og 1928
2: På stenen kan der aflæses et mål i meter. Meter systemet blev først indført i Danmark den 1. april 1914, så stenen må være opstillet efter 1914.

På toppen af Høgebjerg er der en informationstavle. På den kan du finde første del af løsningen til din Earth-cache opgave.
Du skal skrive en e-mail til en e-mail adresse som komponeres på følgende måde:
A+(B+C)@fami-jensen.dk
A=Navnet på istiden hvor Høgebjerg blev skabt
B=Årstallet for den første fredning at Høgebjerg
C=Radius på fredet område hvor der bl.a. ikke må tændes ild
f.eks. softice1888@fami-jensen.dk
I subject / emne feltet skal du skrive dit geocaching profil navn. Alle logs som ikke kan parres med en e-mail vil blive slettet.

I selve e-mailen skal du oplyse det synlige rumfang af stenen / postamentet. Dvs. du skal måle og beregne dens synlige rumfang dvs. længde*bredde*højde. Du vælger selv måle enhed (f.eks. cm3, l, m3)

Når du har løst opgaven og sendt en e-mail til den rigtige adresse, vil du få et automatisk svar inden for få minutter. Jeg checker med jævne mellemrum om du har regnet rigtigt. Hvis ikke vil du blive kontaktet.

Du er meget velkommen til at tage et billede af udsigten, af toppen eller evt. af dig selv på det højeste sted!
Og ligge ind i din log. Men det er ikke noget krav.

Eng: Høgebjerg, with its 81 meters, is the highest point on the island of Als. From here there are spectacular views out over most of the Als Belt with islands of Fyn, Lyø, Bjørnø and Avernakø. Ærø can't be seen because of a small forest that stands in your way.

There is almost always a good view to Sønderborg and Dybbøl mill and Augustenborg, Flensburg fjord and Aabenraa fjord.
The hill is clearly marked in the landscape and will require strong legs if you will ride all the way up to the top on a bicycle

Høgebjerg and the landscape as it is a part of are formed in the ice age, partly by ice motions and partly when the ice was melting and have deposited rocks and gravel from eg Sweden. Høgebjerg and the landscape it is part of (from Sarup in the south to Nørreskoven against north) is due to the way it is created a moraine hill.

When the farmes was moved from Asserballe City in 1774 to the fields, was Høgebjerg described as a rock cliff that no farm could be served by getting alone because nothing could grow there. Therefore, the hill was devided into 20 small fields and given to 20 farms. The Sunken road at the top of Høgebjerg is a relic from the time.

In the past has there been excavated gravel and other materials in the area around Høgebjerg, but after the ban in 1969 has been set an end to the exploitation of Høgebjerg.

In Denmark there are approx. 331 trigonometrical stations on well-chosen high points, these are all tagged with a stone of either granite or as a masonry stone. If it is made of granite, it will generally be about. 1 meter high, with the lower part firmly placed in a concrete foundation. This stone is also known as a pedestal. They are used for measuring and reference points for mapping.
The Signature GS is a shorting for "The General Staff" and thereby is the stone placed here between 1842 and 1928. Two facts indicate a more exact age af the stone:
1: Als was under German control from 1864 and until 1920, therefor is it most likely that the stone is placed here between 1920 and 1928
2: There is on the stone displayed a distance in meters, and the metric system was not used in Denmark before the 1st. of April 1914

On top of Høgebjerg is an information board. Here can you find the solution to your Earth-cache task.
You shall write an email to an email address as composed like this:
A+(B+C)@fami-jensen.dk
A=The name of the Ice Age (istid) where Høgebjerg was created
B=The year of the first conservation (fredning) of Høgebjerg
C=The radius (afstand) of the area where it is not allowed to make fire.
eg. softice1888@fami-jensen.dk
Write your geocaching profile name in the subject field.
If your log can't be paired with an e-mail will it be deleted.

In the email you must state how large the portion of the stone / pedestal is visible above ground? You must measure and calculate its visible volume. Length * width * height. You can choose the unit of measurement freely (eg. cm3, l, m3)

When you have solved the task and sent an e-mail to the correct address, you will get an auto-reply within minutes. Next log your visit!

I will from time to time check the answers and make contact to you, if the calculation could not be accepted

You are very welcome to take a picture of the view, from the hill or perhaps yourself at the highest point!
and attach it to your log. It is not a demand!

Additional Hints (Decrypt)

Fr btfå cå tenavgfgrara.
Ybbx ng gur crqrfgny.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

219 Logged Visits

Found it 214     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 117 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.