Skip to content

<

Ekbacken, Tv-eken

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/13/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tv-eken

Ekbacken, Tv-eken [SWE]

Här ligger delar av den stora eken som stod mitt i Oxenstiernsgatan utanför Tv- och Radiohuset, eken har även kallats Radioeken. Delarna som ligger här är nedre delen av stammen och en av de stora grenarna som utgick från den, man ser tydligt var grenen har satt.

Trädet fälldes tidigt på morgonen den 25 november 2011. Ekens ålder har varit svår att bestämma, men runt 500 år verkar vara en vedertagen gissning. Redan 2003 kunde man läsa i tidningarna att eken vad dödsdöm och kunde ramla när som helst. Efter det har ytterligare ett tiotal undersökningar gjorts och Trafikkontoret beslöt att trädet skulle fällas i oktober 2011. Proteserna lät inte vänta på sig, demonstrationer ordnades på platsen och det hölls vaka vid eken i flera veckor. Folk klättrade upp i eken, sov runt den i sovsäckar, allt för att hindra att den fälldes.

Eken var listad bland Stockholms hundra grövsta ekar och hade en omkrets på 5,80 meter, en diameter på 2 meter. Detta mättes en meter över nuvarande marknivån, vilket är cirka tre meter över den ursprungliga marknivån.

Nu är eken utspridd på bland annat följande platser:
  • Här vid Kungliga Lantbruksakademiens gamla Experimentalfältet ligger stammen och en stor gren. Det är ett nytt experiment med en ekdeponi för biologisk mångfald.
  • Babianerna på Skansenakvariet har fått nya fina grenar att både klättra i och gnaga på.
  • På ett snickeri utanför Eksjö ligger dryga tre meter avbarkad ek på tork. Minnesobjekt ska designas och tillverkas.
  • I Tullinge ligger några tiotals meter. Parken Brovakten som ska anläggas vid Hornsbergs Strand ska smyckas med statyer 2013.
För att räkna ut koordinaterna till cachen:
A=antal nysågade snittytor på den stora stammen, räkna även med den stora på bilden.
Subtrahera A*3-3 från norr.
Addera A*3*2 till öst.Ekbacken, Tv-eken [ENG]

Here are some parts of the large oak tree that stood in the middle of Oxenstiernsgatan outside the Television and Radio Building, the oak has also been called Radio oak. The parts that you can see here are the bottom of the trunk and one of the major branches that emanated from it, you can clearly see where the branch has set.

The oak was cut down early in the morning of 25 November 2011, the age has been difficult to determine but around 500 years seems to be an educated guess. As early as 2003 the newspapers reported that the oak was is very bad shape and could fall at any time. After that first report, a dozen studies where done and Transport Authority decided that the tree would be felled in October 2011. The protests started and demonstrations were organized at the tree, people guarded the tree day and night for several weeks. Some climbed up the oak and locked themselves with chains to the tree, other slept in sleeping bags around it, all to prevent it from being cut down.

The oak was listed among Stockholm's one hundred oldest oaks and had a circumference of 5.80 meters, a diameter of 2 meters. This was measured one meter above the present ground level, which is about three meters above the original ground level.

Now the oak is spread out on the following places:
  • Here at the Royal Academy of Agricultures old Experimental field is the trunk and large branches. It's a new experiment with a oak deposit for biodiversity.
  • The baboons at Skansen Aquarium have new fine branches to both climb and chew on.
  • A carpenter outside Eksjö has just over three meters stripped of bark oak to dry. Memory objects are designed and will be manufactured.
  • In Tullinge a few tens of meters is located. The park Brovakten is to be built at Hornsbergs Strand and will have some oak statues in 2013.
To calculate the coordinates to the cache:
A=number of freshly sawn cut edges on the large trunk, include the big one in the image.
Subtract A*3-3 from north.
Add A*3*2 to east.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.