Skip to Content

<

Hiekkakiveä Harjavallassa; Sandstone at Harjavalta

A cache by Geopulut Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/1/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[suomi] Tämä helposti saavutettavissa oleva EarthCache esittelee Suomen ainoan suoraan maan pinnalle nähtävissä olevan hiekkakivimuodostelman.

[English] This easily accessible EarthCache presents the only sandstone formation in Finland which is directly visible on the land surface. Jump to English description

 [suomi] Hiekkakiveä Harjavallassa  Näkymä padolta

Hiekkakivi

Hiekkakivi1 on sedimenttikivilaji, joka tarkoittaa sitä, että kivi on muodostunut pienien mineraalirakeiden asettuessa paikoilleen kerroksiksi. Sedimenttikivilajeja kutsutaankin myös kerroskivilajeiksi. Nimensä mukaisesti hiekkakivi koostuu pääosin hiekanjyvän kokoisista mineraaleista tai kiven osista. Hiekkakivi voi - sannan tavoin - olla eri väristä. Yleisimmät värit ovat ruskea, keltainen, punartava, harmaa ja valkoinen. Hiekkakivi syntyy pienistä rakeista jotka "liimaantuvat" toisiinsa mineraalien kuten kvartsin, kalsiitin tai saven vaikutuksesta. Tämä "liimaantuminen" on toisalta nimeltään sementoitumista.

Hiekkakiven muodostuminen

Hiekkakiven muodostuminen2 koostuu kahdesta päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa yksi tai useampia hiekkakerroksia kerääntyy sedimenteiksi veden (esim. meressä) tai tuulen (esim. aavikolla) kokoamina. Toinen ja viimeinen vaihe on "liimaantuminen", joka tekee hiekasta hiekkakiven. Tämä tapahtuu (hiekka)kerrosten yläpuolisten esiintymien (eli maa- ja/tai vesimassojen) synnyttämässä paineessa, joka "liimaa" (tai sementoi) edellämainittujen mineraalien avulla hiekan, muodostaen näin hiekkakiven.

EarthCache

Tämä EarthCache sijaitsee Pirilänkoskella, lähellä Harjavallan voimalan patoa. Kosken patoaminen 1930-luvun lopussa toi pohjan kivikerrostumia hyvin nähtäville. Uoman pohja on hiekkakiveä, joka on harvinainen kivilaji Suomessa. Sitä ei ole nähtävissä suoraan maan pinnalla missään muualla kuin Pirilänkoskella.3

hiekkakiveä/sandstone

Lähdeviitteet
1 Sandstone, Wikipedia
2 Sandstone origins, Wikipedia
3 Pirilänkoski presentation, Southwest Finland Regional Environment Centre

Tehtäväsi

Voit jättää ajoneuvosi parkkipaikalle (annettu additional waypointtina). Sieltä voit kävellä annettuihin koordinaatteihin, josta sinun pitäisi nähdä hiekkakivimuodostelma.

Kysymys 1: Millä tavalla kerrostuminen (sedimentoituminen) mielestäsi tapahtui? Miksi?

Kysymys 2: Käytä kompassiasi ja määrittele mihin suuntaan kerrostumiseen vaikuttava voima (pääasiassa) vaikutti? Miten päädyit tähän vastaukseen?

Logataksesi tämän EarthCachen:
  • 1. Selvitä vastaukset kysymyksiin 1 ja 2
  • 2. Mene luontopolkua esittelevälle taululle (sijainti annettu additional waypointtina) ja kirjoita muistiin teksti otsikkojen "Tervetuloa Paratiisilehdon luontopolulle" ja "Kaksi lähtöpistettä" välissä.
  • 3. Lähetä vastauksesi ja teksti kohdasta 2 sähköpostitse (löydät sähköpostiosoitteemme profiilisivultamme). Jos käytät geocaching.comin lomaketta, niin ruksaathan myös kohdan "I want to send my email address along with this message", niin vastaaminen on helpompaa.
  • 4. Loggaa tämä kätkö, ja
  • 5. Liitä valokuva sinusta tai gepsistäsi paikalle (vapaaehtoinen tehtävä).

Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, mutta puutteelliset loggaukset tullaan poistamaan.

Huomaathan, että tämä EarthCachen loggaaminen voi talvella olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, riippuen lumimäärästä.

Pirilänkoskesta

Seuraava teksti on Lounais-Suomen ympäristökeskukselta.

Pirilänkosken alue on voimalaitoksen alapuolisen suvannon jyrkkään ja korkeaan rantatörmään syntynyt rantalehto jokimaisemineen. Maisemaan liittyy pitkä ja kapea rantaa myötäilevä, varjoisaa lehtipuustoa kasvava deltasaari. Rantatörmän läpi tihkuvat valumavedet ravitsevat alapuolista lehtoaluetta.

lehto/grove

Lehtipuuvaltaisissa rantalehdoissa on vanhan metsän piirteitä, ja niissä voi tavata vanhojen metsien lintulajeja. Hyvällä onnella lehdosta voi löytää vaikkapa vähälukuisen pikkusiepon. Jokisuvanto on kalatiirojen suosima levähdys- ja ruokailupaikka. Uhanalainen saukko kuuluu niin ikään alueen eläimistöön. [English] Sandstone at Harjavalta  A view from the damn

Sandstone

Sandstone1 is a sedimentary rock, which means that the rock is formed by a process which causes small pieces of minerals to settle down and accumulate (i.e. "build up"). This accumulation is also called as sedimentation. Like the name suggests, the sandstone is mainly composed of sand-sized minerals or grains of rock. Like sand, sandstone may be of any color but the most common colors are tan, brown, yellow, red, gray, pink, and white. Sandstones are formed from grains "glued" together by different minerals such as silica, calcite or clay. This "glueing" is called cementing.

Sandstone formation

Sandstone formation2 consists of two main stages. The first stage is that a layer (or layers) of sand accumulates as the result of sedimentation, i.e. layers of sand are build up by water (e.g. in a sea) of by air (e.g. in a desert). The second and last step is the "gluing", which makes the sand as sandstone. This happens when the overlaying deposits (i.e. the weight of the masses of land and/or water) cause pressure toward the sand at the bottom. The pressure makes the previously mentioned "gluing" minerals to cement the sand thus forming into sandstone.

EarthCache

This EarthCache is located at Pirilänkoski, near the Harjavalta power station dam. The damming of the rapids at the end of the 1930s brought the rock strata into full view. The bottom of the channel is sandstone, which is a rare rock type in Finland. It is not directly visible on the land surface anywhere other than in Pirilänkoski.3

hiekkakiveä/sandstone

References and sources
1 Sandstone, Wikipedia
2 Sandstone origins, Wikipedia
3 Pirilänkoski presentation, Southwest Finland Regional Environment Centre

Your task

Please leave your vehicle in the parking place (provided as additional waypoint). From there you can walk to the given coordinates, where you should be able to view the sandstone formation.

Question 1: How do you think the sedimentation occurred? Why?

Question 2: Use your compass and determine the direction where the force behind the sedimentation (mainly) pointed to? How did you came up with this answer?

To claim this EarthCache:
  • 1. Find out answers to Questions 1 and 2
  • 2. Go to the table describing the nature tour (position given as additional waypoint) and write down the text between titles "Welcome to Paratiisilehto nature trail" and "Tips for hikers".
  • 3. Send your answers and the text from task no 2 as an e-mail (see our email-address at our profile page). If you use the contact form at geocaching.com, please make our response easier and tick the option "I want to send my email address along with this message".
  • 4. Log this cache, and
  • 5. Attach a photograph of you or your GPSr at the site/park (optional task).

You don't have to wait for a logging permission, but any incomplete logs will be deleted.

Please note that claiming this EarthCache may be difficult or even impossible during winter, depending of the amount of snow.

About Pirilänkoski

The following text is from the Southwest Finland Regional Environment Centre.

Pirilänkoski has a river landscape, and is an area of shore groves that have grown on the high and precipitous riverbank of the still waters underneath the power station. The landscape features a long and narrow delta island, on which a shady stand of deciduous trees grows, close to the shoreline. Water seeping through the riverbank nourishes the grove area below.

lehto/grove

In shore groves dominated by deciduous trees there are features of the old forest, and bird species of the old forest can be found in them. With good luck even the rare Red-breasted Flycatcher can be found in the groves. The quiet waters of the river are the favourite resting and feeding place of the Common Tern. Even the endangered otter is a part of the area's fauna.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

384 Logged Visits

Found it 380     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 215 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.