Skip to Content

<

Säkylänharju

A cache by Geopulut Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[suomi] EarthCache joka esittelee Säkylänharjun.

[English] An EarthCache presenting the Säkylänharju esker. Jump to English description.

[suomi] Säkylänharju

Säkylänharju (ja Virttaankangas)

Säkylänharju ja siihen liittyvä Virttaankangas on ympäristöään hallitseva harjualue. Alue on suuri jyrkkärinteinen selänne, joka kuuluu saumamuodostuman tapaiseen, lähes kaakko-luode-suuntaiseen harjujaksoon. Harjun korkeimmat kohdat ovat 145 metriä merenpinnan yläpuolella.

Reuna-alueilla on pääalueesta hieman erillään alueen ainoa järvi, Kankaanjärvi, joka sijaitsee supassa eli harjukuopassa. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ammunta-alueena. Säkylänharjun ydinosan muodostaa paikoin varsin kapealakinen ja jyrkkärinteinen, keskeisiltä osiltaan suurten harjuhautojen ja -kuoppien reunustama selänne. Selänteen molemmilla sivuilla olevia laajoja lieveosia luonnehtivat lukuisat edustavat rantavallikentät ja dyynit.

Virttaankangas on muinaisen laajan deltan reunaa, jolle ovat luonteenomaisia lukuisat rantavallit ja dyynit. Pohjoisrinteellä on varsin jyrkkä kulutustörmä. Kankaan itäpään pohjoisreunalla on kaksi soistunutta lähteikköaluetta. Kahtena erillisenä alueena ovat laajan deltan itäreunalla lähteikköalueet. Näistä toinen on suppainen painanne, jonka pohjalla on lähdealue ja kapea puro.

Harjun synty

Harju on geologinen muodostuma, joka syntyy jäätikön poikki kulkevan joen kuljettaman maa-aineksen laskeutuessa sitä kuljettavan kanavan (jäätikön sisällä kulkevan joen) pohjalle, sekä joen suulle (eli jäätiköstä ulostulevan jokiaukon kohdalle). Maa-aineksen kulkua virtaavassa vedessä havainnollistaa allaoleva kuva. Jäätikköjoen purkautumisesta mereen voi syntyä suisto (eli delta). Mikäli purkautuminen tapahtuu maahan syntyy kuivan maan delta (eli sanduri).

Delta on leveää ja loivarinteistä jos jäätikkö ei vetäydy, ja vastaavasti jyrkempirinteistä ja kapeampaa mikäli jäätikkö vetäytyy. Harjusta tulee jäätikön vetäytymissuuntainen. Yleensä harjussa on karkea ydin (eli suurin osa aineksesta on kiveä tai soraa) ja aines muuttuu hienommaksi harjun reunoille päin. Allaolevassa harjun poikkileikkauskuvassa näet esimerkin maa-aineksen kasaantumisesta harjuksi.

Kuvan merkintöjen selitykset:
 • 1. Kallio
 • 2. Pohjamoreeni
 • 3. Harjuaines (sora ja hiekka)
 • 4. Savi ja siltti
 • 5. Rantakerrostuma (hiekka)

Tehtäväsi

Koordinaatit tuovat sinut Säkylänharjun useiden upeiden reittien äärelle. Alueella on 28 kilometriä erilaisia ja eripituisia reittejä, joiden varrella on laavuja, upeita maisemia ja sivistäviä infotauluja (luonnosta ja geologiasta). Yksi laavu sijaitsee aivan EarthCachen vieressä. Lisätietoa (mm. ajo-ohjeet ja reittivaihtoehdot) löytyy erittäin kattavasti täältä.

Logataksesi tämän EarthCachen:

 • 1. Onko Säkylänharjun tapauksessa sen synnyttänyt jäätikkö vetäytynyt vai ei? Perustele vastauksesi.
 • 2. Vertaa oletuskoordinaateista avautuvaa näkymää harjun syntyprosessiin. Mihin osaan harjun poikkileikkauskuvaa (1-5) tämän perusteella itsesi sijoittaisit? Perustele vastauksesi.
 • 3. Mene parkkipaikalla olevalle "kysymys-waypointille", ja kirjoita muistiin infotaulun vasemmanpuoleisen kyltin otsikko (alkaa kirjaimella "G" ja loppuu kirjaimeen "n").
 • 4. Lähetä kohtien 1, 2 ja 3 vastaukset sähköpostilla (katso sähköpostiosoitteemme profiilisivultamme). Jos käytät geocaching.comin lomaketta, niin ruksaathan myös kohdan "I want to send my email address along with this message", niin vastaaminen on helpompaa.
 • 5. Loggaa tämä kätkö, ja
 • 6. Liitä mukaan kuva itsestäsi tai gepsistäsi paikalla (vapaaehtoinen tehtävä).

Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, mutta puutteelliset loggaukset tullaan poistamaan.

[Säkylänharjusta: Valtion ympäristöhallinto, vierailtu 26.08.2011]
[Harjun synty: geologia.fi, vierailtu 26.08.2011]
[Harjun synty: wikipedia, vierailtu 26.08.2011]

[English] Säkylänharju esker

Säkylänharju esker (and Virttaankangas)

Säkylänharju (which could be translated as "the Esker of Säkylä") and Virttaankangas (which could be translated as "dry peaty forest of Virttaa") is an esker area dominating its environment. The region is a large ridge with steep slopes, belonging to a series of eskers which run from south-east to north-west. At its highest, the esker goes up to 145 meters from the sea-level.

Little aside from the main region is the Lake Kankaanjärvi, which is the only lake in the esker region. The lake has formed into a kettle hole. The Finnish Defence Forces use the region in its excercises. The core part of the Säkyläharju esker is formed by ridge with rather narrow hilltop and steep slopes. Furthermore, this ridge is partly surrounded by great esker tombs and esker pits.

The formation of an esker

An esker is a geological formation born when a river flowing through a glacier carries the soil with it, and when the matter gathers (sinks) to the bottom of the channel (i.e. the river inside the glacier) and to the entry of the river (to the place where the river runs out from the glacier). Image below presents the soil flowing with the river. When glacier river bursts to the sea a delta may be born. If the river bursts to dry land the delta is called sandur.

A delta with wide and gently slopes is formed if the glacier does not retreat, whereas retreating glacier forms narrower delta with steeper slopes. The esker points to the direction of the glacier retreat. Usually eskers have a core which consists mostly of rock or gravel, the matter (soil) becoming finer in the borders of an esker. An image below presents an example of matter (soil) gathering into an esker.

Explanation of the image:
 • 1. Bedrock
 • 2. Bottom moraine
 • 3. Esker soil (gravel and sand)
 • 4. Clay and silt
 • 5. Beach deposit (sand)

Your task:

The coordinates bring you near to the several marvellous paths at the Säkylänharju esker. There is 28 kilometers of different routes which differ not only by the length but also by profile. Routes will lead you to bivouac shelters (cosy covered fireplaces), wonderful views and informative tablets about nature and geology. One covered fireplace can be found just near the EarthCache. More information such as driving instructions and route descriptions can be found (in Finnish) from here.

To claim this EarthCache:

 • 1. In the case of the Säkylänharju esker, has the glacier retreated or not? State your reasons.
 • 2. Compare the view from the default coordinates to the esker birth process. Look at the image of example soil gathering. In what part of the esker (1-5) the view suggests you to be? State your reasons.
 • 3. Go to the "Question waypoint" at the parking place, and write down the title from the leftmost table (begins with letter "G" and ends to letter "n").
 • 4. Send the answers from 1, 2 and 3 as e-mail (see our email-address at our profile page). If you use the contact form at geocaching.com, please make our response easier and tick the option "I want to send my email address along with this message".
 • 5. Log this cache, and
 • 6. Attach a photograph of you or your GPSr at the site/park (optional task).

You don't have to wait for a logging permission, but any incomplete logs will be deleted.

[About the Säkylänharju esker: Environmental Administration, visited at 26.08.2011]
[The formation of an esker: geologia.fi, visited at 26.08.2011]
[The formation of an esker: wikipedia, visited at 26.08.2011]

Additional Hints (Decrypt)

[Kysymys 1:] Cääggryr infgnhf xhinhxfrffn znvavghvyyn "wlexxllfgrxvwövyyä".

[Question 1:] Qrevir gur nafjre sebz gur "fgrrcarff snpgbef" zragvbarq va gur qrfpevcgvba.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

280 Logged Visits

Found it 278     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 121 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.