Skip to content

This cache has been archived.

Q10: Dette var cachen, jeg vidste, jeg ville lave på ét eller andet tidspunkt som geocacher. Har selv vandret og løbet søen rundt adskillige gange. Brugt turen til ren naturnydelse og som træning til deciderede bjergture. Nød turen rundt, da cachen blev til. Har nydt vedligeholdelsesturene for at tjekke waypoints m.m.., så det er med sorg i sindet, at cachen lukkes.

Tak for alle besøg, tak for alle logninger, tak for alle billeder, tak for alle favoritpoint! :-)

More
<

Rundt om... Hald Sø

A cache by SeViborg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Rundt om... Hald Sø
Skulle der opstilles en kanon over dansk natur, så ville Hald Sø-området være selvskrevet. Her mødtes sidste istids gletsjerstrømme fra nord og øst, og istidens største gletsjerport lå ved Skelhøje. Istiden har efterladt et enestående stykke natur, og med denne cache vil jeg forsøge at lokke dig/jer på en vandretur rundt om Hald Sø. På turen vil du/I få masser af frisk luft og god motion, dels se denne naturperle fra alle vinkler.

Turen rundt er min. 17 km i til tider pænt kuperet terræn. Underlaget er småstier, større stier, jordveje, grusveje, strækninger over græsmarker, kantning af en enkelt dyrket mark og landevej - desværre et uundgåeligt kort stræk langs hovedvej A13 - pas på trafikken! Hvis du/I pludselig befinder jer særdeles offroad, så er du/I på afveje. I vinterhalvåret kan ruten være noget fugtig, så tag godt fodtøj på.


Skytteholmen tæt på Waypoint 5

Hindbjerg tæt på Waypoint 12

Dollerup Bakker tæt ved Waypoint 16

Enebærdalen/Inderøen tæt ved Waypoint 17

Vigtige informationer

 • Ejerforhold: På ruten passeres områder ejet af Naturstyrelsen, af Viborg Kommune og af private lodsejere. Ruten bruges jævnlig af vandrere og løbere. Vis hensyn i nærheden af private boliger på østsiden, dvs. passér hurtigt forbi og undlad forstyrrende adfærd. Pga. disse passager gennem privatejede områder må cachen kun findes i dagtimerne.
 • Dyrefolde: Du bevæger dig på ruten gennem en del dyrefolde, hvor der alt afhængig af årstid befinder sig køer, får, geder eller heste. De fleste steder er der låger, som du bedes benytte, men enkelte steder skal strømførende hegn passeres. Ruten rundt bruges jævnligt af såvel vandrere som løbere, så dyrene er vant til mennesker. Undlad venligst at fodre dyrene!
 • Cykling: Dyrefoldene og flere privatområder på ruten er forbudt at cykle igennem, så det er altså til fods, det foregår.
 • Skovflåter: Husk at tjekke for skovflåter efter hjemkomst, hvis turen foretages i sommerhalvåret.
 • Hund: Hunde skal på hele turen holdes i snor. Dog lige bortset fra Inderøens første del - dvs. ca. mellem Waypoint 17-18. hvor det er tilladt at have hunden løbende løs, dog under kontrol!

GPX-fil: Ruten rundt kan være vanskelig at finde enkelte steder på specielt østsiden, hvor man lige skal finde den rigtige lille sti at vandre på. Kan kraftigt anbefale at hente en GPX-fil over ruten på Wikiloc: Denmark, Viborg - Hald Sø rundt. Klik på Download-linket lige over Google-kortet - filen kan herefter uploades til din/jeres GPS fx vha. MapSource. Denne GPX-rute afviger to steder fra cacheturen, hvilket der er taget højde for med de forskellige waypoints. Afvigelserne sker i området mellem Waypoint 1-2, hvor cacheturen bliver nede ved søen på en længere strækning - og mellem Waypoint 14-17, hvor cacheturen benytter en sti på toppen af Dollerup Bakker, således at du/I får det store udsyn over søen.

Kort: Det kan ligeledes kraftigt anbefales at medbringe Naturstyrelsens folder over Hald Sø-området. Den har nr. 7 og kan normalt findes i Hald Laden ved Hald Hovedgård, i holdere på P-pladserne i området eller på ens lokalbibliotek. Kan også printes ud her: Vandretursfolder: Hald Sø-området.


Geocaching Hald Sø rundt
Cachebeskrivelsens koordinater leder dig til anbefalet P-plads ved Niels Bugges Kro. Når du efter vandreturen og forhåbentlig fund af cachen atter er tilbage ved bilen, kan det anbefales at gå op til den gamle Mølledam bag kroen og køle fødderne af (hvis det altså ikke lige er vinter!). Kan også oplyse, at Niels Bugges Kro laver fremragende mad. Vandrer du/I turen i en weekend eller i sommerhalvåret har kiosken i Dollerup Bakker tæt ved Waypoint 15 muligvis åbent, men sats ikke på denne kiosk - medbring selv, hvad du/I får brug for af mad- og drikkevarer.

Du/I er naturligvis velkomne til at finde cachen på anden vis end den tilsigtede, fx at dele turen op, køre rundt i bil med afstikkere ned til søen, finde cachen ved koordinatbetragtninger, finde cachen ved at gennemtrevle området el. lign. Jeg kan bare ikke med ord anbefale den tilsigtede vandretur rundt om søen mere end allerede gjort - det er en vidunderlig smuk tur.

Ved sidste waypoint er der en bænk med udsigt at sidde på, når selve cachens koordinater skal findes. Cachen er placeret på det naturlige vejvalg retur til P-pladsen. 

WP 1: N56 23.382 E009 20.428
En bro over bækken fra mølledammen bag Niels Bugges Kro.
Opgave: Plankerne er lige lange, men er de også lige bredde?
 • Ja
 • Nej
 • A = 50
 • A = 60
.
WP 2: N56 23.441 E009 20.980
Bliv efter passage af bækken ved WP1 på stien langs søen til du/I er helt fri af skoven og tæt på Hald Ruin. Dvs. følg ikke GPX-sporet op til Hald Hovedgård, når du befinder dig ved trappen, der går derop! Fortsæt ad den gode sti langs søen ud mod Hald Ruin.
Opgave: På lågen er der et skilt, der angiver, hvilke dyr der er i indhegningen. Hvilke dyr drejer det sig om?
 • Får
 • Geder
 • Får og geder
 • B = 70
 • B = 80
 • B = 90
WP 3: N56 23.470 E009 21.110
Opgave: Hvor mange lodrette brædder er der i selve lågen? 
 • 5
 • 6
 • 7
 • C = 100
 • C = 50
 • C = 60
.
WP 4: N56 23.763 E009 21.374
På vej til dette Waypoint passeres en stor privatejet dyrefold, hvor der i sommerhalvåret går køer. De er nysgerrige og opholder sig ofte ved Waypoint 4, da det er deres drikkested. Men selv om jeg har passeret direkte gennem en større flok, så har der ikke været problemer. Følg efter dette Waypoint den lille sti langs søen. Farven kan ses på afstand, så er der meget pløret, så bliv blot på marken og undlad at gå ned på den lille (men smukke) sti langs søen.
Opgave: På hegnet, der skal passeres, hænger et skilt. Hvilken farve har skiltet? 
 • Grønt
 • Blåt
 • Gult
 • D = 70
 • D = 80
 • D = 90
.
WP 5: N56 23.835 E009 21.976
Bemærk de nedlagte fiskedamme og det nyetablerede søområde på den nordlige side af broen. 
Opgave: Du står her på en bro. Hvad er den lavet af? 
 • Træ
 • Sten/beton
 • Metal
 • E = 100
 • E = 50
 • E = 60
.
WP 6: N 56° 23.786 E 009° 22.066
Fortsæt efter WP 5 helt op til hovedvej A13, som følges på et træls, men desværre uundgåeligt kort stykke. Pas på trafikken! Fra A13 og ned til søen går ruten gennem en fold, hvor der går heste om sommeren. De er ganske fredelige, men nysgerrige. Undlad at fodre dem. Ved WP 6 skal et hegn passeres med forsigtighed. Herefter skal en privat mark kantes. Undlad at træde i afgrøderne.
Opgave: Tæt på koordinaterne har hestene et vandingssted ud i Hald Sø. En enkelt tråd forhindrer hestene i at tage en svømmetur. Hvilken farve har de to isolerings"klokker", som denne tråd er spændt op på ved stolpen/på træet?
 • Rød/orange
 • Hvid
 • Grøn
 • F = 70
 • F = 80
 • F = 90
-
WP 7: N56 23.350 E009 22.142
Opgave: Hvor mange påbudsskilte hænger der på lågen/pælene (tjek nu ordentligt ... :-)?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • G = 100
 • G = 50
 • G = 60
 • G = 70
-
WP 8: N56 22.873 E009 21.999
Opgave: Endnu en bro over et vandløb skal passeres. Hvor mange jernbanesveller er den lavet af?
 • 2
 • 3
 • 4
 • H = 80
 • H = 90
 • H = 100
-
WP 9: N56 22.668 E009 21.729
Opgave: Hvad står der her?
 • Et egetræ
 • En flagstang
 • Et infoskilt
 • I = 50
 • I = 60
 • I = 70
-
WP 10: N56 22.603 E009 21.297
Opgave: Endnu et vandløb passeres. Hvad er der mulighed for her?
 • At svinge sig i et reb
 • At få en forfriskning
 • At slå på en gong-gong
 • J = 80
 • J = 90
 • J = 100
-
WP 11: N56 22.340 E009 21.130
Opgave: Hvor mange jernstolper er der på broen over Mostgård Bæk?
 • 2
 • 4
 • 6
 • K = 50
 • K = 60
 • K = 70
-
WP 12: N56 22.049 E009 20.269
Her befinder du/I jer i en fold, hvor der året rundt går islændere. De er fredelige, men undlad at fodre dem. Husk at nyde udsigten! Herfra går det nedad til badestedet i søens sydende.
Opgave: Hvad står der her? 
 • En flagstang
 • Et jernrør
 • Et infoskilt
 • L = 80
 • L = 90
 • L = 100
-
WP 13: N56 22.057 E009 19.822
Bemærk iltningsanlægget lige efter P-pladsen. Det benyttes stadig til iltning af søen.
Opgave: Hvor mange lodrette rundstokke/pæle er der på broen over Dollerup Bæk? 
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • M = 50
 • M = 60
 • M = 70
 • M = 80
WP 14: N56 22.262 E009 19.495
Ingen opgave her. Men her afviger ruten fra GPX-filen. Gå op til venstre gennem slugten - dvs. følg gul rute. Mens du/I pustende går her, kan I spekulere over det ironiske i, at Dollerup Bakker er såkaldte falske bakker?!?!
.
WP 15: N56 22.297 E009 19.457
Opgave: Her står et egetræ på en plet med et fabelagtigt udsyn over søen. Hvor mange tykke grene deler træet sig i ca. 2½ m oppe?
Vandreturen herfra og hen til WP17 byder på en udsigt, der ikke ses flottere mange steder. Glem de nyligt ryddede og lidt bare bakker, de skal nok blive grønne igen. Bakkerne var helt vokset til, og rydningen har nu gjort, at man kan se bakkernes storhed.
 • 2
 • 3
 • 4
 • N = 90
 • N = 100
 • N = 50
.
WP 16: N56 22.421 E009 19.603
Opgave: Her står en mindesten. Hvornår er den rejst?
 • 1945
 • 1950
 • 1965
 • O = 60
 • O = 70
 • O = 80
.
WP 17: N56 22.521 E009 20.003
Opgave: Hvad finder du her?
Husk igen på, når du/I går ned ad her, at bakkerne er falske...
 • Et infoskilt
 • En vejviserpæl
 • En stor sten
 • En låge
 • P = 90
 • P = 100
 • P = 50
 • P = 60
.
WP 18: N56 22.725 E009 20.729
Et skønt hvilested - Ravnens Bugt - med bord/bænk opsat af Naturstyrelsen. Specielt når der er hedebølge i Danmark, så er det en lise at sidde her, da der altid kommer en livgivende søbrise fra søen. Måske sidder der mugglere her ... så har du/I nogen til at tæller for jer! :-)
Opgave: I bord/bænk er indgraveret Naturstyrelsens mærke. Hvor mange mærker er der i alt?
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • Q = 70
 • Q = 80
 • Q = 90
 • Q = 100
.
WP 19: N56 23.114 E009 21.420
Opgave: Hvad er der her?
 • En vejviserpæl
 • Et reb at svinge sig i
 • Et træ, der er væltet ud i søen
 • En stor sten
 • R = 50
 • R = 60
 • R = 70
 • R = 80
.
WP 20: N56 23.260 E009 20.684
Opgave: Hvor mange "runde metalhoveder" sidder der i de brædder, der udgør selve siddefladen på bænken?
Efter dette waypoint er der så bare tilbage at finde cachen på vej retur til P-pladsen. Fortsæt ad enten den gode skovsti eller - bedre forslag - den mindre skovsti nede ved vandet. Efter at have rundet søens sydlige spids kommer der en kort vejstrækning retur til P-pladsen. Ca. 250 m henne ad vejen er der ned til højre skiltet "Søstien/Hærvejen". Tag endelig denne smukke sti langs søen retur til P-plads i stedet for vejen.
NB! Bænken der desværre fjernet, så hverken siddepause eller tælleri mulig! Løsningen var: 12 metalhoveder, dvs. S = 50.
 • 6
 • 9
 • 12
 • S = 90
 • S = 100
 • S = 50
-

Cachen - let fundet, hvis du er på det rigtige sted og bruger hintet.

X = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + 145 = 
Y = K + L + M + N + O + P + Q + R + S + 281 = 

 • N 56º 22.X
 • E 009º 19.Y

Nordkoordinat (alle tal): Reducerede tværsum: 7
Østkoordinat (alle tal): Reducerede tværsum: 6

Reducerede tværsum: Læg alle cifre sammen og fortsæt med dette til resultatet er en-cifret.
Eks. Reducerede tværsum af 2009 er 2 fordi 2+0+0+9=11 og 1+1=2.


Additional Hints (Decrypt)

Uhyr v oøtrgeæ.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.