Skip to Content

Traditional Geocache

Kongestien # 1

A cache by bjergboerne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/13/2011
In Denmark
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bangbo-området i det sydlige Frederikshavn er et yndet udflugtmål for såvel turister som lokale borgere. Gennem årerne har de rekreative stier i Dyrehaven og Dronningestien over Pikkerbakken taget borgerne med på tur og vist de smukke sider af Bangsbo-området.

Bangsbo-området rummer dog flere perler, som oftest kun kommer de stedkendte borgere til glæde. Med den nye rekreative Kongesti, er det ambitionen at tage gæster og turister i hånden og vise nye sider af Bangsbo-området: Vandværksskoven, Cloostårnet, Jernaldergravpladsen i Donbæk-fredningen, samt Bangsbo Ådal.

Kongestien udgår fra P-pladsen ved Bangsbo Hovedgård og går via Donbækvej ind i Vandværksskoven op til foden af Cloostårnet. Derfra går stien videre gennem Vandværkskovens sydlige del, forbi Vandværkssøen og til fugleudsigtsplatformen ved Søndre Donbæk. En trampet sti fortsætter mod syd til jernaldergravpladsen, hvor udsigten ud over Øksnebjerg kan nydes fra den største gravhøj, Kongehøjen, som også har lagt navn til den nye sti.

Turen forsætter ad Vrangbækvej mod nord og svinger ind på en nyetableret sti over den slyngende Bangsbo å i Vrangbæk ådal. Kongestien slutter sig derefter til de eksisterende motionsstier i Dyrehaven og ender igen ved P-pladsen ved Bangsbo Hovedgård. Ruten er markeret hele vejen rundt med sorte pæle og med grønne visningspile (se også illustration). Kongestien er 7,5

Parkering hvis man vil tage hele serien: N57 25.223
E010 30.071
For at løse bonus cachen skal man notere oplysninger fra 2-4-6-8-11 og 13.

Vi anbefaler hele ruten og godt fodtøj.

Engelsk.
Bangbo area in southern Frederikshavn is a popular destination for both tourists and local citizens. Throughout the years, the recreational trails in the park and Dronningestien over Pikkerbakken have taken people on a ride to see the beautiful side of Bangsbo area.

Bangsbo area contains several gems. With the new recreational Kongesti, the ambition is to take guests and tourists by the hand and show new sides of Bangsbo area: Vandværksskoven, Cloostårnet, Iron Age burial site in Donbæk-conservation area, and Bangsbo Valley.

Kongestien from the parking lot at Bangsbo Manor and go through Donbækvej into Vandværksskoven up to the foot of Cloostårnet. From there the trail continues through Waterworks Forest south, past the Waterworks Lake and bird viewing platform at the Southern Donbæk. A trampled path continues south to Iron Age burial site, where the view out over Øksnebjerg can be enjoyed from the main mound, King Hill, also was named the new path.

The tour continues along Vrangbækvej north and swings into a newly established path over the winding Bangsbo å in Vrangbæk valley. Kongestien then joins the existing motion paths in the park and ends up back at the car park at Bangsbo Manor. The route is marked all around with black poles and green arrows display (see illustration). King Trail is 7.5 km.
To solve the bonus cache, you record information from no 2-4-6-8-11 and 13
Parking: N57 25,223
E010 30,071

Additional Hints (Decrypt)

Irq ebqra ns fgbeg geæ / Ol gur ebbgf bs n ynetr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

462 Logged Visits

Found it 414     Didn't find it 34     Write note 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 10/16/2017 7:42:58 AM Pacific Daylight Time (2:42 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page