Skip to content

DIVO - Veteran #5 Traditional Geocache

This cache has been archived.

LMHesselberg: Serien nedlægges

More
Hidden : 09/05/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Blå Baretter er Danmarks Internationale Veteranorganisation (DIVO).
De Blå Baretter har engageret sig med Kammeratstøtteordningen, der har til formål at støtte veteraner under mottoet ”Veteraner støtter Veteraner”
Denne cacheserie på i alt 13 caches er udlagt i forbindelse med Soldaternes flagdag den 5. september.

Bonus cachen findes ved at noterer ledetråde og kontrol bogstav fra hver af de 12 DIVO cacher


Flyvestation Karup blev etableret som flyveplads af den tyske besættelsesmagt i perioden 1940-45 under navnet: "Einsatzhafen Grove" og var i begyndelsen af krigen udgangspunkt for offensive operationer mod blandt andre England, men blev senere i krigen base for luftforsvarsfly.

Efter krigen og indtil 1947 blev flyvepladsen af indenrigsministeriet anvendt som lejr for ca. 22.000 tyske flygtninge, og de 1500 grave ved Kølvrå og 1300 grave ved Grove vidner om den periode.

Flyvestationen er, udover Helicopter Wing Karup, hjem for følgende enheder: Flyvertaktisk Kommando, Hærens Operative Kommando, Air Force Training Centre, Air Control Wing, Combat Support Wing, Expeditionary Air Staff samt en del civile virksomheder.

Flyvestationens samlede areal er 3000 ha, som fordeler sig på: flyvepladsareal, øvelsesområde, skov og plantage, landbrugsjord og områder med mose, kær, hede og krat. Der er 9 km startbaner, 31 km rullebaner, 48 km asfalt- og betonveje og 40 km skov og hede.
Det daglige flyoperationsområde, som udgør ca. 1/3 af arealet, er indhegnet med 17 km hegn.
De Blå Baretter er foreningen, der samler alle de danske mænd og kvinder, der har været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær mission.

Siden 1948 har der været udsendt mere end 100.000 danske mænd og kvinder.
I perioden mellem 1948 og 1992 var missionerne klassiske FN Fredsbevarende missioner. Siden indsatsen på Balkan begyndte i 1992 har missionerne skiftet til fredsstøttende missioner i rammerne af FN; NATO, EU, OSCE og koalitioner. De seneste missioner i Afghanistan og Irak gennemføres i rammerne af en egentlig krig.

Vilkårene for at løse opgaverne under udsendelsen bliver stadig hårdere, og nogle kommer hjem med psykiske eller fysiske skader. Alle veteraner fra de internationale missioner skal have et normalt og godt liv efter deres hjemkomst. Derfor har De Blå Baretter engageret sig med Kammeratstøtteordningen, der har til formål at støtte de af vores kammerater, der har problemer under mottoet ”Veteraner støtter veteraner”.

De Blå Baretter varetager danske veteraners interesser nationalt, og er Danmarks internationale stemme i World Veterans Federation.
De Blå Baretter samarbejder snævert med veteranorganisationerne i de nordiske lande i rammerne af The Board of the Nordic Blue Berets, og yderligere samarbejder vi med veteranorganisationerne i 12 europæiske lande i rammerne af”The Northern European Conference on Veteran Support”.

Foreningens formål er; At samle hjemsendt og tjenstgørende personel der har deltaget i fredsstøttende og humanitære missioner, for her igennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
At gennem "Kammerat-støtteordningen" hjælpe veteraner der efter hjemkomst fra international tjeneste har behov herfor.
At medvirke til oplysning om de aktiviteter af fredsstøttende og humanitær karakter dansk personel deltager i.
Foreningen De Blå Baretter er en landsdækkende forening med 17 lokalforeninger. Der er i dag godt 3.300 medlemmer og medlemstallet er støt stigende.

Historie: De Blå Baretter blev stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet”FN-Soldaterforeninge De Blå Baretter” under følgende citat ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN´s fredsbevarende styrker”.
Fra foreningen start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser. Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således at også veteraner fra IFOR, SFOR, KFOR osv. kunne optages som medlemmer.
I dag er foreningen åben for alle danskere, der har været udsendt på en fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE og koalitioner.
En af De Blå Baretters opgaver er at oplyse om den indsats danske soldater har ydet under de internationale missioner.
Blandt andet for at støtte dette formål tog medlemmer af De Blå Baretter initiativet til at oprette FN-Museet i Frøslevlejren. Siden oprettelsen har museet udviklet sig meget professionelt og er nu en selvstændig organisation i samarbejde med De Blå Baretter.

Cachen indeholder fra start; Logbog, kuglepen, muggler info, FFC, JFFC, Geocoin ”Mission Coin”, Bytteting: UN mærker, Missions mærker, flagdag vognpoletter, veteranmærker, CD mm.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre rg fglxxr fgnzzr zryyrz alr geære

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)