Skip to content

<

Kanice zamek

A cache by foxcpg, adoptováno od rytir_fik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/04/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zámek Kanice

v posledních letech je nazýván též jako zámek Depolt KaniceKeš vytvořil rytir_fik 4.9.2011, dne 4.9.2016 keš adoptoval foxcpg. Kvůli pracím v oblasti původního finálového umístění keš kompletně předělána a znovuzprovozněna 13.5.2017.Trocha historie

Ves Kanice je poprvé doložena v r. 1325, kdy byl jejím majitelem Děpolt z Rýzmberka. Právě Děpolt nebo jeho nejbližší potomek vybudovali nad Kanicemi menší hrad, nazývaný Netřeb podle jména vrchu, na němž stál. Roku 1382 se poprvé v příslušenství hradu uvádí i kanická tvrz, předchůdce pozdějšího zámku. Následující majitelé vladykové Kaničtí z Čachrova hrad Netřeb nakonec opustili a vrátili se na pohodlnější tvrz ve vsi, kterou zřejmě na počátku 16. století i stavebně upravili. V r. 1528 přejímal kanický statek Jan mladší Kanický, a hrad Netřeb je už uváděn jako pustý. Dalším majitelem byl Zikmund Kanický, který podporoval české stavovské povstání a svého syna Jiříka vyslal ke stavovskému vojsku, jež obléhalo Plzeň. Zikmund však roku 1618 zemřel a Jiřík krátce poté přestoupil ke katolíkům. Díky tomu se po Bílé hoře vyhnul konfiskaci majetku a kanická tvrz mu zůstala. Po úmrtí dalšího z majitelů Viléma jsou Kanice v roce 1663 uváděny jako zadlužené, ale synové Viléma je nakonec vyplatili a hospodařili na nich společně. Tehdy to byla kamenná stavba s vysokými štíty, která měla v přízemí vinopalnu, potravinový sklep a další sklípky, sladovnu a stáj pro čtyři koně. Vedle kuchyně byly zřejmě v prvním poschodí pokoje, komory a menší sýpka na obilí. Pravděpodobně ještě Kaničtí přestavěli v druhé polovině 17. století zdejší tvrz na barokní čtyřkřídlý, většinou jednopatrový zámek se čtvercovým dvorem, tedy do dispozic, jak je známe dnes.

Od r. 1705 vystřídal zadlužený statek řadu majitelů, přechodně byl také součástí chudenického panství rodu Černínů. Od roku 1734, kdy Kanice koupil Jan Josef Hildprant-Ottenhausen, zůstaly samostatným statkem až do nové doby. Další majitel Kanic, Josef Jáchym Schmiedtgräbner z Lustenecku, nechal v r. 1765 vybourat přízemní klenby uprostřed severního křídla zámku a postavit pozdně barokní kapli sv. Jana Nepomuckého, sklenutou dvěma plackami. Kolem zámku byl nadále udržován větší anglický park, došlo však k rušení rybníků v blízkém okolí. 1, 4


V r. 1815 získal statek a zámek Kanice u Domažlic Laurenz Perger, který byl téhož roku povýšen do rytířského stavu. Dalším významným majitelem byl Rudolf Perger (nar. 1869), který získal v roce 1914 titul barona. Působil v rakouské panské sněmovně. Zasloužil o postavení školy. Byl to také milovník a znalec hudby (vydal „Dějiny Společnosti přátel hudby ve Vídni“ a několik publikací věnovaných Vídeňské filharmonii). K zámku v době, kdy ho baron Perger vlastnil, patřil např. udržovaný park, ovocná zahrada, zahrada se skleníky, lihovar či cihelna. Manželka barona Pergera Anna Pergerová shromáždila velké množství kuchařských receptů, které dokonce v nedávné době vyšly knižně.

Velký předěl v historii zámku znamenala 2.světová válka, v roce 1945 nejprve 15.ledna zemřela Anna Pergerová. Po osvobození byl osud příkrý i k baronu Rudolfu Pergerovi, nejprve byl internován ve sklepení zámku. Věrní zaměstnanci velkostatku pak zorganizovali jeho utajený převoz do Furth im Wald, čímž se vyhnul násilí, které často provázelo odsun německého obyvatelstva. Krátce nato však i baron Perger umírá.

Po r. 1945 zde měl sídlo červený kříž (resp. Masarykova liga proti TBC). Od r. 1951 do r. 1986 byla zámecká budova v majetku KNV a byla v něm zřízena zvláštní škola internátní. Po r. 1986 byl objekt předán vojákům. Během doby, kdy byl zámek majetkem vojska, zde probíhali necitlivé opravy a úpravy za pomoci vojáků základní služby. V r. 1992 zámek odkoupila firma SIRIUS Praha, která jej následně v r. 1994 přeprodala firmě Linda - sdružení podnikatelů v Berouně. Tato firma, zde chtěla zřídit penzion. Jenže nestalo se tak, pokračovala devastace, zmizela historická kovaná brána, parkety, strženy byly některé stropy. Zámku mnoho nechybělo k úplnému zničení. Nyní snad svítá na lepší časy, v červenci roku 2014 byl zámek prodán v dražbě. Novým majitelem se stal Petr Frolík s podporou skupiny svých přátel, vzápětí se pracovníci Národního památkového ústavu pustili do podrobného zkoumání celého zámku a přilehlého parku a zahájena byla příprava obnovy památky. Proběhlo i několik dobročinných akcí na podporu obnovy zámku. Záměrem nových vlastníků je nejen citlivá rekonstrukce zámku včetně kaple, ale i vybudování a zpřístupnění expozice věnované historii zámku i obce Kanice. Obnovy by se měl dočkat i zámecký park.Původní vzhled zámku a současná podoba k 08-2011 Na fotografii původní vzhled zámku, jak jej zachytil malíř obrazu, který věnoval baron Perger svému zahradníkovi panu Čížkovi / stejný pohled na fotografii ze srpna 2011 z přibližně stejného místa


Dětský domov
Dobové fotografie z období, kdy zámek sloužil jako dětský domov.


Kaple
Devastaci zámku zázrakem přežili 2 stropní malby v původní kapli, na fotografii vidíte jednu z nich.


Samotný zámek tvoří čtyři křídla zámku obklopující čtvercový dvůr. Průčelní - západní křídlo je dvoupatrové, ostatní patrové. Vnejsi fasady maji eklekticky charakter. V prizemi dnes poloauterarniho charakteru na dvou stranach nadvori probihaly arkady. Je v celem rozsahu klenuta. Klenby vychodniho kridla jsou renesancni. Ostatni barokni. Prevazuji stlacene valene klenby s petibokymi vysecemi. V jiznim kridle prostor zaklenuty krizove na stredni podporu. Po stranach vstupu stoupaji do patra dve snekova schodiste. V patre je kaple zaklenuta dvema plackami. Vychodni kridlo je renesancni. Dalsi kridla barokni z prvni poloviny 18. stoleti. 3

Doporucujeme se podivat pred navstevou keše na stranky http://www.hrady.cz/index.php?OID=886 , kde jsou fotografie z roku 2002-2003.
Rozhovor s novým majitelem zámku a několik dalších článků přinesl Domažlický deník domazlicky.denik.cz

Tolik k historii zámku v Kanicích, ale jak na keš?


Na výchozích souřadnicích keš určitě nehledejte, ikonka keše ukazuje přesně na nádvoří zámku. Zámek je však nyní veřejnosti nepřístupný, respektujte prosím přání současných vlastníků.
V poklidu si zaparkujte na doporučených souřadnicích a od nich to máte jen kousek na STAGE1. Ta se nachází na souřadnicích N 49° 28.510 E 013° 04.375. Když se rozhlédnete, uvidíte před sebou pěkně opravenou autobusovou zastávku a na ní informační tabuli s textem, který o Kanicích připravil Svaz turistiky. Hned vedle zastávky vlevo je též turistický rozcestník umístěný na stromě. Právě tento rozcestník a také zmiňovaná informační tabule na autobusové zastávce jsou pro Vás důležitým zdrojem indicií. Tak se začtěte a brzo budete moci přiřadit číselné hodnoty k písmenům A.. až L.

A ... na samostatné směrovce žluté turistické značky , která ukazuje cestu k Netřebu, najdete tři údaje o vzdálenosti v kilometrech, odečtěte dvě menší vzdálenosti od největší a získáte indicii A.

B ... na turistickém rozcestníku najdete také kudy do Osvračína. Zjistěte kolik celých kilometrů je potřeba ujít, aby jste se do Osvračína dostali, a máte hodnotu B (vzdálenost na rozcestníku je tedy uvedena jako "B,5 km").

C ... po žluté turistické značce se lze odtud dostat ke zřícenině hradu Netřeb. Když po žluté budete pokračovat ještě dále, dojdete až na Podzámčí. Jednoduchým výpočtem lze ze směrovky zjistit, jak daleko v kilometrech je Podzámčí od Netřebu po turistické žlutě značené cestě. Je to hodnota C.

Aby Vás nebolelo za krkem, otočte se teď raději k velké informační tabuli a tam už dořešíte zbylé indicie.

D ... na počátku kterého století vladykové Kaničtí z Čachrova opustili Netřeb a upravili ve vsi původní tvrz? Dvojciferné číslo ciferujte a máte indicii D.

E ... od počátku kterého století v místech zámku stávala gotická tvrz, dvojciferný údaj opět ciferujte a dostáváte hodnotu E.

F ... ve kterém roce byla přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého? Čtyřmístný letopočet opět ciferujte a získáte tím F.

G ... jak dlouho sídlili majitelé kanického statku na hradě Netřeb? Nezapomeňte trojmístné číslo opět zciferovat abyste získali hodnotu G.

H ... v kterém roce na tehdy gotické tvrzi sídlil její nejstarší držitel? Letopočet zase zciferujte, abyste zjistili hodnotu H.

I ... kolik písmen na první řádce textu? to je hodnota I.

J ... "Stavební úpravy byly prováděny ještě roku ????" Letopočet opět ciferujte a máte indicii J.

K ... K je počet písmen předposledního slova textu.

L ... L je poslední číslice v textu.

Schránku keše sice najdete na finálových souřadnicích N49° 28.ABC E013°04.DEF, ale otevřete ji teprve pomocí kódu XYZ. No a luštění kodu Vás čeká souřadnicích N49° 28.GHI E013°04.JKL. Tak vyražte na tuto STAGE2, naleznete zde kapli Panny Marie Bolestné, kterou zde nechal postavit František hrabě Gyulai z Maros Nemethy na památku svých zesnulých dvou sester Amálie a Alžběty. Alžběta zemřela právě zde v Kanicích, kde byl její otec, generál císařského vojska, Ignác Gyulai na zámku na návštěvě u tehdejšího majitele Jana Václava Schmidtgräbnera. Amálie se sice dožila vyššího věku než její sestra, ale než zemřela vyslovila přání být pohřbena vedle své sestry v Kanicích. Tak se alespoň píše v matrice a lze z toho usuzovat, že jsou zde pohřbeny. Na kapli najdete dvě totožné kovové pamětní desky, vpravo od vchodu je česky psaná, vlevo německy psaná.

X ... kolika let se dožila dříve narozená ze sester?

Y ... Zciferujte letopočet, kdy byla kaple postavena.

Z ... Zciferujte letopočet, kdy se narodila Amálie.

Tak ale teď už máte skutečně vše, co k odlovu keše potřebujete!!! Tak přejeme úspěšný lov a také příznivé počasí, nedaleko keše je totiž místo s nádherným výhledem nejen na Kanice.

A JEŠTĚ JEDNOU PŘIPOMÍNÁM, ŽE ZÁMEK JE NYNÍ SOUKROMÝM MAJETKEM A VSTUP DO ZÁMKU, ALE I DO PŘILEHLÉHO PARKU NENÍ DOVOLEN. RESPEKTUJTE PROSÍM PŘÁNÍ SOUČASNÉHO MAJITELE A DO AREÁLU NEVSTUPUJTE!!!


Additional Hints (Decrypt)

an fzexh ir ilfv bpv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.