Skip to content

Nautneset-Hovden vindmøllepark - LS#66 Traditional Cache

Hidden : 09/04/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nautneset - Vindmølleparken i Hovden

Hovden er det eldtse gjennlevende fiskeværet i Bø. Det har en god havn og hadde fiskeforeldlings fabrikk. I de senere år har denne fabrikken forsvunnet.  Hovden har hver sommer en fiskefestival, med fiskekonkurranse. Dette er et veldig populært arrangement.

Hovden fikk i 1991 en vindmølle som et prøveprosjekt. Vindmølle turbinen er av typen Vestas. Vindmølla rager 33m over bakken. Bladene er 16 m lange. Den har en innstalert effekt på 400 kW, det vil si den klarer å produserer strøm tilsvarende forbruket til 60 husstander.Denne mølla tilhører Vesterålskraft.

Det er ganske fantastisk å se denne mølla gå rundt. Den lager endel lyd. Da vi var å la ut cachen var det god vind og mølla var nesten ved punktet hvor den måtte ha stoppet pga for mye vind.

Prøv å stå å se på tuppen av vingene. De har en veldig høy fart. Å stå under mølla når den går rundt kan være veldig mektig, facinerende, skremmende og ja prøv selv. Selv fikk jeg lyst til å dukke hver gang vingespissene kom i mot meg selv om jeg ikke stod rett under.

Hvis du følger stien fra mølla og ut mot nesset vil du finne veien til cachen. Det er nokså bratt ved stedet der den er gjemt. Du blir nødt å gå litt ned i siden. Cachen er gjemt slik lundefugelen gjemmer redet sitt. Spoilerbilde finner du på siden.

 

ENG:

Hovden is the oldest remains fishing village in Bø. It has a good harbor and had a factory who took care of the fish. In recent years, this factory disappeared. Each summer there is a fishing festival here in Hovden, the big event is the fishing contest. This is a very popular event.

In 1991 Hovden got a windmill as a pilot project. The wind turbine is a Vestas. The wind mill tower is 33m high. The blades are 16 m long. It has a output of 400 kW, equal the electricity that 60 households use.

It is quite amazing to see this mill go around. It make quite a load sound. When we was placing the cache, it was so windy that the mill was almost at the point where it had to be stopped because of too much wind.

Try to stand and look at the tip of the wings. They have a very high speed. To stand near the mill when it goes around can be very powerful, fascinating, frightening, try it for yourself.

If you follow the trail from the mill and out to the headland you will find the way to the cache. It is fairly steep at the point where it is hidden. You will have to go a bit down the side. The cache is hidden the same way the puffin hiding its nest. Spoiler picture found on the page.

Additional Hints (Decrypt)

[NO]: V ra fcerxx haqre ra fgrvaoybxx fbz re xvyg snfg, onx fzå fgrvare. [ENG]: Haqre å ovt ebpx va gur "fgvar jnyy", oruvaqr fbzr fznyy fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)