Skip to Content

<

Life

A cache by septah Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Life-upgrades
jak již název napovídá došlo ke změně, kdy se tato bonusová keš stala dosažitelnou i bez předchozího odlovu keší z tématické série. Jejich předchozí odlov vám ale usnadní identifikaci hintu. Jediným Vaším úkolem bude dohledat v listingu potřebnou mapu pro zahájení vlastní cesty. Nedaleko výchozích souradnic najdete voletinský hrbitov. Nemá s keší nic spolecného krome varování pred prílišným rizikem pri lovení této keše. Začátek je ve vzdálenosti do 3km.

keše, které jsou součástí série
GC359AR Elements
GC32TMN Water
GC359CN Atmosphere
GC3426T Warmth
GC33D9X Light

V posledních desetiletích začala značně pokulhávat Darwinova teorie o vývoji druhu, tím je vážne narušena i dosavadní predstava o vzniku a vývoji života na naší planete. Podle dosažitelných nálezu byl život na naší planetu implantován, jestli z cásti nebo zcela je otázkou pro další generace. Tato keš si nevyhrazuje úkol tato fakta dokazovat. Ale vynasnaží se ukázat vám zajímavá místa a potešit vaši duši i smysly.
Na mapce máte naznaceno místo pro zaparkování i s príchozí trasou, kde musíte dohledat další instrukce. Ale tady veškeré nápovedy koncí, dále již záleží na vaší intuici a šikovnosti.
Cas trvání od 30minut po pár hodin
Rizika – zranění padajícími kameny, zmrzacení pádem z výšky, utonutí, sražení motorovým vozidlem, zablácení, zabloudení
Oblecení- jakékoli, pri troše šikovnosti nedojde újmy, ale pevná obuv je žádoucí
Smysl- zážitek, radost ze zajímavých míst, dokoncení celé série
potrebná výbava není asi žádná .
Vzhledem k tomu, že život je tím nejcennejším co na naší planete je, pohybujte se všude s maximální opatrností a neprecenujte své schopnosti a možnosti a hlavne nevstupujte nad okraje srázu, není to nutné. Nikdo vás nenutí cestu absolvovat natož dokoncit.
Nápovedu obdržíte v prubehu cesty, jejíž délka vcetne návratu k vozidlu je ca. 1,5km. Z bezpecnostních duvodu v zime disable.
A když Vás to bude asi nutit ke zveřejnění fota od finálky v logu, nedělejte to prosím, jednak připravíte všechny následující o překvapení a zároveň umožníte BF odlov.
POZOR po dešti nebo při dešti nedoporučuji, prudké těžko schůdné úseky
Jak tedy ke keši? NEJPRVE ZDE NALEZNĚTE POTŘEBNOU MAPU, z ní se vše dozvíte

Life
Your only task is to find the required map for the start of your own way on this site.
On the initial coordinates, you can find a cemetery in Voletiny. It is not connected with this cache, it is just a warning against an excessive risk during hunting. Own start coordinates are within a distance of 3 kilometres.

In the last decades, the Darwin theory about evouliton lags and the result is really impaired a current idea about the origin and the evolution of life on our planet. According to achievable discoveries, the life was implanted, if it was partly or in total it is the question for the next generations. A task for this cache is not to argue for this facts. But it will try to show you interesting places and delight your soul and senses.

On the map you have indicated a place with inbound route., where you have to find the next instructions. But here all the hints end, for the rest of time it depends on your intuition and skilfulness.

Time: from 30 minutes to the whole life
Risks: crippled by fall from heigh, drowning, knocked down by a motor vehicle, lose your way
Clothes: anything, mainly firm shoes
Sense: experience, pleasure from interesting places, finishing the whole series of caches
Needed equipment: compass, small ruler for determining a place, a
Whereas the life is the most important thing on our planet, please move carefully everywhere and do not overestimate your abilities and possibilities and do not go on the edges of the cliffs, it is not needed. Nobody is forcing you to pass or complete this journey.
The hint you will get during your journey, which is long (include a journey back to a vehicle) ca 1,5km. For security reasons is this cache disable in winter.

Additional Hints (Decrypt)

zncn - bqxnm i yvfgvath - trbpnpuvat
pglev oermbié xynpíxl wfbh 30-40pz ilfbxé, ir imqáyrabfgv qb 20z bq ilmanpraéub Cnexvath fzre FI ( bq ivnqhxgh), an cbfyrqaíz m avpu xbzcyrgaí fbhenqavpr
fgntr 1 wnxb svany jnezgu, i fxnyaí qhgvar an úcngv iryxr fxnyl
fgntr 2 zncn ancbií, fgntr 1 hcerfaí
fgntr 3 ancfáab an fxáyr- qbyr, bq zífgn pb cevcbzíaá ynivpv pn 8z ir fzreh frmraí, fxáyn
fgntr 4 cbqboar wnxb svany ryrzragf,nyr wvaé žyhgé cebirqraí- an iepubyh greraavub qybhuéub inyh - 2 yvfgangé fgebzl
svany cbqboar wnxb yvtug 6z bq bxenwr iluyvqxl, wvm i yrfr mn zbqeíarz
cbzbp i arerfvgryar fvghnpv 911575306

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.