Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost or completely damaged. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreaciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
<

Götzhöfen Battery

A cache by Fizzas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[LT] Lobis pasleptas viduje .Pati baterija yra atvira
visiems, o irangos bunkeris yra aptvertoje teritorijoje.

[EN] Cache hidden inside . Battery is open to all, bunker
equipment is enclosed in “Klaipedos Kranai" territory .

BYOP.

SVARBU: LOBIS PASLEPTAS PAVOJINGOJE VIETOJE, TODEL IVERTINKITE
TAI. JEIGU JUS NESATE TIKRI DEL SAVO SUGEBEJIMU AR TURITE KOKIU
NORS SVEIKATOS PROBLEMU NEBANDYKITE SURASTI ŠIO LOBIO. JEIGU
VISGI NUSPRESITE BANDYTI SURASTI ŠI LOBI, TAI BUS TIK JUSU
ASMENINIS SPRENDIMAS, TODEL TIK JUS ESATE ATSAKINGAS UŽ SAVO
SVEIKATA IR GYVYBE.

IMPORTANT: YOU ARE ATTEMPTING THIS GEOCACHE HUNT OF YOUR OWN FREE
WILL. IF YOU ARE PLACED IN ANY DANGER, SICKNESS, COMPROMISING
SITUATION, OR INJURED DUE TO THE ACTIONS OF YOURSELF,-YOU MUST TAKE
CARE OF YOURSELF AND YOUR PROBLEMS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR
OWN WELL-BEING. IT IS YOUR CHOICE TO GO ON THIS HUNT AND IT IS YOUR
CHOICE TO PARTICIPATE IN THE SPORT OF GEOCACHING.


[LT] Pagal 1919 metu Versalio taikos sutarti Vokietijai buvo
draudžiama statyti itvirtinimus Baltijos juros pakrantese,
taciau jau ketvirto dešimtmecio pabaigoje buvo kuriami
planai del pakranciu apsaugos bateriju statybos. Vokietijai
prisijungus Klaipedos krašta, atsivere galimybe realizuoti
planus, tad jau 1939 metu liepos 10 d. vyriausioji karinio juru
laivyno vadovybe prieme sprendima sumontuoti pastovias artilerijos
baterijas prie Klaipedos uosto.

Šiauriau Smiltines buvusi baterija gavo pavadinima
Memel-Süd, o per 5 km nutolusi i Šiaures vakarus nuo miesto
pozicija pavadinta Memel-Nord. Dvi baterijos buvo apginkluotos 150
mm kalibro pabuklais, kuriu kiekviena turejo po keturis. Patrankos
buvo istatytos i pailgu betoniniu konstrukciju galus, tarp kuriu
buvo išdestytos po žeme ivairios paskirties patalpos.
Nusileidus laiptukais iš kiekvienos pabuklo aikšteles
buvo galima patekti i tris atskiras saugyklas: 1) sviediniu, 2)
užtaisu, 3) sprogdikliu. Už ju koridoriumi patenkama i
pereinama igulos kazemata, už kurio driekiasi poterna su
šonuose išdestytomis patalpomis: igulos poilsio
patalpa, karininku kazematas, puskarininkiu kambarys, technine
patalpa, praustuvu ir dušu patalpa, tamburas, ventiliacijos
irengimu bei vandens saugojimo kazematas, šildymo sistemos
kazematas. Už metaliniu duru, dalinanciu poterna i dvi dalis,
buvo kiek mažiau kazematu nei kairiajame sektoriuje, taciau
vietoje papildomu igulos ir techniniu kazematu ši erdve
išnaudota amunicijos atsargoms laikyti, tad
dešiniajame sektoriuje buvo du sviediniu sandeliai ir
didesnis užtaisu kazematas. Išoriniu sienu storis sieke
1 m, vieno artilerijos bloko ilgis sudare 86 metrus. Ugnies valdymo
postas buvo pastatytas per viduri tarp dvieju artilerijos pabuklu
bloku, nuo kiekvieno iš ju nutoles apie 30 metru. Statinys
savo forma bei struktura buvo panašus i karini laiva.
Iš viršaus primine pleišto forma, kurio
smaigalyje buvo sumontuoti du stebejimo kupolai. Už jo buvo
didžiausia itvirtinimo patalpa, skirta skaiciavimo irangai,
iš kurios per metalinemis durimis atskirta koridoriu buvo
galima patekti i tambura, igulos poilsio kazematus, patalpa
ventiliacijos irangai, karininku kambari bei i antra koridoriu,
kurio šonuose išsideste po šildymo sistemos ir
dušu patalpos. Toliau laiptais buvo galima patekti i
išore.

1939 metu birželio 10 d. buvo nuspresta apie Klaipeda irengti
šešias „Fla 2“ tipo zenitines baterijas,
kuriu kiekviena turejo po keturis 88 mm kalibro pabuklus. Baterijos
gavo vokiškus pavadinimus, kurie cia pateikiami originalo
kalba: 1) Schweinsrücken (Kiaules nugara) – Kuršiu
Nerijoje i pietvakarius nuo Klaipedos, 2) Seedstrand (Smiltyne)
– Kuršiu Nerijoje i vakarus nuo Klaipedos, 3)
Götzhöfen – i pietus nuo Klaipedos, 4) Löllen (Leliai)
– i rytus nuo Klaipedos, 5) Dange (Dane) – i
šiaures rytus nuo Klaipedos, 6) Nordmole – i
šiaures vakarus nuo Klaipedos. Nuo Klaipedos baterijos buvo
nutolusios nuo 1 iki 4 km spinduliu. Priešlektuvines Fla 2
tipo baterijas sudare keturios pabuklu platformos, ugnies kontroles
postas ir tinklas perejimu, kurie junge sleptuves igulai, poilsio
kambarius, amunicijos sandelius, tualetus ir technines patalpas.
Planas buvo trapecijos formos, kurio trys šonai buvo po 30 m
ilgio, o vienas – 60 metru. Todel kraštuose
išdestytiems pabuklams, neužstojant vienas kito, buvo
galima vesti ugni ne tik i oro, bet ir i antžeminius
taikinius, kurie patekdavo i apšaudymo sektoriu. Pirmiausiai
buvo statytos pabuklu platformos ir ugnies kontroles postai, o jau
kiek veliau ijungiami amunicijos sandeliai, elektros gamybos
kazematai ir antriniai ugnies kontroles postai. Taciau buvo ir
nesklandumu, kas puikiai matosi iš „Kiaules
nugaros“ baterijos pavyzdžio. Baterijoje matomi
neatitikimai su projektu, tad joje buvo pastatytos tik dvi
(iš numatytu keturiu) platformos ir de facto buvo sumontuoti
tik du pabuklai. Tuo pat metu vyko ir kiek pieciau ties Pilkopiais
esancios vadinamosios Raulio pakrantes apsaugos baterijos (170 mm
kalibro pabuklai) statybos. Keiciantis politinei situacijai, kai
1941 metais Vokietija užpuole Sovietu Sajunga, minetos
pakranciu apsaugos baterijos buvo galutinai nuginkluotos, o
pabuklai perkelti i kiek toliau esancias vokiškas baterijas
prie Sankt Peterburgo.


[EN] The 1919 Versaille Peace Treaty banned Germany from
building fortifications on the Baltic shoreline, however already by
the late thirties coastal defence battery construction plans were
in the design stage. When Germany annexed Klaipeda region, this
presented a perfect opportunity to implement the plans; already on
July 10, 1939 the Chief German Navy Authority decided to install
permanent artillery batteries by the Klaipeda port. A battery
located to the north of Smiltine was named Memel-Süd, and another
one installed 5 kilometres to the north-west of the city became
Memel-Nord. The two batteries were armed with 150 mm cannons, four
in each. The cannons were placed into the end parts of oblong
concrete structures with premises of various purposes located
underground in-between. Stairs down from each of the cannon
placement area provided access to three separate storage areas: 1)
shells, 2) charges, 3) detonators. Behind them a passage led to the
connecting garrison casemate which in turn gave way to the postern
with rooms by either sire: the crew „lounge“,
soldiers‘ casemate, enlisted personnel room, maintenance
premises, washing and shower facilities, tambour, ventilation
equipment and water storage casemate, heating system casemate.
Somewhat less casemates were located behind the metal doors which
divided the postern into two parts; however instead of auxiliary
crew and maintenance casemates like in the left sector the space in
the right sector was customized for storing ammunition – two
shell stores and a large charge casemate.

The outer walls were up to 1m thick, a single artillery block
reached 86 m in length. A battery control post was constructed in
the middle between two artillery cannon blocks, 30 m away from each
of them. The shape and structure of the building was reminiscent of
a military ship, looking from above it had a form of a wedge, the
thin end of which was equipped with two observation domes. Located
behind it there was the biggest fortification facility for
calculating equipment which connected via metal doors to the
corridor leading to the tambour, crew “lounge”
casemates, ventilation equipment room, soldiers’ room and to
the second corridor where heating system and shower facilities were
installed. Further up the stairs led to the outside.

On June 10, 1939 a decision to install six Fla 2 type zenith
batteries in Klaipeda region was taken; each of the batteries would
be armed with four 88 mm cannons. The batteries were given German
names and are listed here in their original language: 1)
Schweinsrücken (Pig’s back) – in Kuršiu Nerija
to the southwest of Klaipeda, 2) Seedstrand (Smiltyne) – in
Kuršiu Nerija to the west of Klaipeda, 3) Götzhöfen –
to the south of Klaipeda, 4) Löllen (Leliai) – to the east of
Klaipeda, 5) Dange (Dane) –to the northeast of Klaipeda, , 6)
Nordmole – to the northwest of Klaipeda. The batteries were
located 1 to 4 km away from Klaipeda. Anti-aircraft Fla 2
batteries

consisted of four heavy cannon platforms, battery control post and
a web of galleries connecting crew shelters, lounge quarters,
ammunition stores, restrooms and maintenance premises. The plan was
trapezium shaped, its three sides were 30 m long and the fourth
– 60 m. Due to the shape of the structure, the guns installed
on the side of the battery could, without obstructing each other,
deliver fire not only at the air but also at the ground targets
within their firing range.

Cannon nests and battery control posts were constructed first,
ammunition stores, power production casemates, secondary control
posts were installed later. However several mishaps also occurred,
as evidently shown by the Pig’s Back battery example. The
actual construction exhibits non-conformities to its design whereas
only two out of envisaged four gun nests were constructed and de
facto only two cannons were ever installed.

Simultaneously, construction of the so-called Raul coastal defence
battery (170 mm cannons) slightly to the south by Pilkopiai was
ongoing. Due to the change in the political situation, namely
Germany attacking the Soviet Union in 1941, the above-mentioned
coastal defence batteries were ultimately disarmed and the
respective cannons were transported to the further located German
batteries close to St. Petersburg.

THX Vliv for description.


free counters
Free counters

Additional Hints (Decrypt)

Cvcr Jvgu Oevpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.