Skip to Content

<

The Forgotten Man

A cache by Mr.RGB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT] Slēpnis neatrodas norādītajās koordinātēs.
Lai atrastu slēpni, jums būs jānoskaidro šo rindu autors:

Šim vīram ir nozīmīgi nopelni pie Latvijas Republikas izveidošanas, tomēr savulaik viņš ticis svītrots no vēstures grāmatām. Apveltīts ar uzcītību un mērķtiecību, viņš jaunos gados iegūst teoloģijas maģistra diplomu un paralēli priestera praksei kļūst par Krievijas Domes deputātu. Viņa īpašais ieguldījums Latvijas vēsturē ir sekmīgs darbs pie Latgales (tolaik – Vitebskas guberņas sastāvdaļa) apvienošanas ar Latviju. Moderno ideju un nozīmīgā veikuma dēļ viņš kļūst par vienu no populārākajiem cilvēkiem valstī, sekmīgi konkurējot ar Raini, Ulmani, Čaksti un kļūst par jaunās Latvijas valsts 1. un 2. Saeimas deputātu, kur liek lietā savu likumdošanas pieredzi Krievijas Domē.

Tomēr viņam netrūkst arī skauģu un niknu ienaidnieku gan pašā baznīcā, gan poļu muižnieku vidū, kuri pēc Latgales pievienošanas Latvijai zemes reformas rezultātā zaudēja savus Latgales īpašumus. Ienaidnieki apvienojas, denuncē viņu un ar melīgām liecībām panāk viņa izslēgšanu (ekskomunikāciju) no Romas katoļu baznīcas. Tiem laikiem tas ir neiedomājami bargs sods.

Vīlies un ar salauztu sirdi vīrs mirst pārāk agri. Lai arī Baznīca ir aizliegusi viņu apglabāt svētītā zemē, šī vīra bēres vada ievērojamais ģenerālis Berķis, bērēs ierodas Saeimas deputāti un vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Atvadu runā valsts Prezidents teic vēsturiskos vārdus – "šis vīrs Latvijas ģerbonī ielika trešo zvaigzni."

Daudzus gadus pēc ekskomunikācijas Vatikāns oficiāli atzīst, ka visas apsūdzības ir safabricētas, un atjauno krietnā vīra labo vārdu. Dažus gadus pēc šī slēpņa izveidošanas šim vīram latviešu literatūrā tika veltīts romāns, Nacionālajā teātrī pēc tā iestudēta luga, kura joprojām ir izpārdota. Atzīmējot šī vīra 140.dzimšanas dienu, Vecrīgā blakus Saeimas ēkai ir uzstādīta piemiņas plāksne.

Teksts uz piemiņas plāksnes ir izkārtots (P) rindās. Saskaitot L un M burtus uz piemiņas plāksnes, pēc nelielas pastaigas sasniegsi arī pašu slēpni: tas atrodas tikai Z metru attālumā no plāksnes, kur Z = P*M+P*L

Precīzu slēpņa atrašanās vietu ieraudzīsi, ievadot čekerī šī ievērojamā vīra dzimto māju koordinātes:
N56 A.BC, E27 P.RS, kur S ir divkāršots pogu skaits viņa tērpā, R=L+M+1, A=P*M–P, un B=P-M-L=C

Lūdzu izturies ar pienācīgu cieņu pret slēpņa vietu, tas ir baznīcas īpašums. Pirms paņemt slēpni vai novietot to atpakaļ, lūdzu pārliecinieties, ka Tevi neviens nenovēro. Slēpni ievieto atpakaļ tādā komplektācijā un tieši tā, kā tas bija novietots.
Paldies!

[ENG] At the given coordinates you will not find the cache.
To find a cache, please find author of this words:

Gentlmen! We have to make it clear and decide, whether we go for growth and prosperity or fall into decay and intellectual poverty as formerly. The choice is obvious - to reach a cultural boom with the West or go back to barbarity staying with the East.

This man for many years was banned from history, although he has greatly contributed the Latvian State foundation.

Being a young men he gains the theological master's degree and was one of the most popular politician in Latvia alongside Rainis, Ulmanis and Cakste. His main conclusion is joining Latgale with Latvia. Unfortunately some of Church leadership was jealous his popularity, but polish landlords hated him because loss their properties after land reforms. Finally his enemies defamed this man to Vatican and achieved by his exclusion from the Church. He died with a broken heart round near the Latvian Parlament (Saeima) house.
The Church banned him bury the hallowed cemetery, but in a funeral of this great man take part a many thousands of people, deputies of the Saeima and the state President, who says a laudatory farewell speech: "This man added the third star in our Coat of arms." Many years after (EF) exclusion Vatican officially recognized the that he was falsely accused and his good name is fully restored. On the honour of 140-th birthday of this great man a memorial plaque was opened in Riga, right at the place where he died.

Please, visit this memorial plaque near Saeima right across the Klostera street. Text on this plaque is written in (P) lines. Count all letters L and M on this plaque and after short walk (distance Z meters) from memorial plaque You can find a cache: Z = P*M+P*L.

To get a visual hint, please write in checker a coordinates of place of birth this great man: N56 A.BC, E27 P.RS where S = count of clothing buttons on this plaque, R=L+M+1, A=P*M–P and B=P-M-L=C.

Please, be very careful when take and put back a cache.
Be aware from muglers.
Please, put cache exactly as it was.

Good luck!

free counters

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Hmznavtv ncyhxb nggryh prxrev ha qbqvrf crp fyrcan.
[EN] Cyrnfr, hfr vzntr sebz purpxre naq unir n sha!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.