Skip to content

Krisjanis Barons Mystery Cache

Hidden : 09/27/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
[LAT] Norādītajās koordinātēs slēpnis neatrodas.
Lai atrastu slēpni, uzmanīgi izlasiet uzdevumu.

Krišjānis Barons (1835—1923), plašāk pazīstams kā Dainu tēvs, ir dzimis muižas vagara ģimenē. Pabeidz Kuldīgas ģimnāziju, tad uzsāk mācības Tērbatas universitatē, kur specializējas dabaszinātnēs un astronomijā. Diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ Baronam studijas nākas pamest. 1862.gada Barons iesaistās Pēterburgas Avīžu dibināšanā, un praktiski visu to iznākšanas laiku ir galvenā redaktora vietas izpildītājs. Šeit viņš pelna iztiku, teju viens pats aizrakstot izdevumu ar populārzinātniekiem apcerējumiem un saviem dzejoļiem. Paralēli viņš nodarbojas arī ar svešvārdu ieviešanu latviešu valodā — par vārdiem matemātika, ģeogrāfija, fizika, bioloģija u.c. mums jāpateicas tieši Baronam.

Cara valdībai nepieņemamamas brīvdomības dēļ Pēterburgas avīzes tiek slēgtas, bet pats Barons iekļauts impērijas bīstamāko dumpinieku sarakstā. Barons atkal paliek bez iztikas līdzekļiem. Lai izlāpītos, viņš nokārto mājskolotāja eksāmenus un turpmāk pelna maizi kā skolotājs. Lai arī Barons ļoti aktīvi darbojas latviešu tautas apgaismības jomā, grūti izprast, kāpēc paša sieva paliek novārtā — prasmi rakstīt un lasīt Dārta apgūst tikai apaļā gadu desmitā (vecums — A). Pirms tam viņa prata boksterēt tikai lielos burtus.

Par spīti stereotipiem, folkloras vākšana nav Barona ideja. Barons pats nav ievācis nevienu tautasdziesmu un citu savākto tautasdziesmu sistematizāciju viņš uzņemas kā algots darbinieks. Universitātē slīpētais prāts darbojas nevainojami: Barons izstrādā un realizē unikālus folkloras materiāla klasifikācijas zinātniskos principus — šādai sistēmai tobrīd pasaulē analogu nav.

Barons nav sajūsmā par ieteikumu tautasdziesmas nosaukt lietuviešu vārdā "dainas". Šo vārdu cieši aizstāvēja uzspieda kāds, kurš bija (B) gadus jaunāks pat par Barona sievu, sapņoja par latvju un lietuvju apvienošanu vienā Baltu nācijā. Šis vīrs bija uzņēmies rūpes par tautasdziesmu izdošanas finansiālo pusi, un ir minēts uz Dainu I sējuma vāka blakus Baronam kā līdzautors. Tā nu Baronam nav kur sprukt un viņš kļūst par Dainu tēvu — zināmā mērā pret paša gribu :)

Dainu skapi pēc Barona pašrocīgi zīmētām skicēm 1880.gadā Maskavā izgatavo kāds vācu galdnieks. Tikai nesen ir pilnībā saskaitītas tajā sakrātās pierakstu lapiņas — to ir 268 815 (Barona sakārtotajos sējumos savulaik tika izdotas tikai 217 996 tautasdziesmas). Šis milzu krājums daudzus gadus pastāvējis tikai vienā eksemplārā. Līdz pat XXI gs. sākumam vienīgā kopija bija Otrā Pasaules kara laikā safotografētās 516 mikrofilmas.

2001.gada 4.septembrī Dainu skapis ir iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas (Memory of the World) sarakstā kā latviešu garīgās kultūras simbols. Šobrīd visas tautasdziesmas ir pilnībā digitalizētas un brīvi pieejamas ikvienam interesentam šeit: www.dainuskapis.lv

Dainu krājums ir viens no plašākajiem dzejas krājumiem pasaulē un pamatoti uzskatāms par Latviešu filoloģijas, folkloristikas, tautas ētikas un estētikas pamatu. Taču tā nedomā visi: nesen pamatīgu skandālu izraisīja par Baronu ievērojami (C) vēlāk dzimuša vīra izteikumi, kurš visā nopietnībā izvirzīja tēzi — latvieši par īstu kultūras tautu kļūs tikai tad, kad spēs izmest Dainu skapi ar visām tautasdziemām pa logu (Daugavā). Likteņa ironijas dēļ šis vīrs nes tā eņģeļa vārdu, kurš pieteica Jāņa Kristītāja nākšanu pasaulē.

Lai gan jaunāki cilvēki ir nadzīgi visu meklēt internetā, jums var nākties apmeklēt Barona memoriālo dzīvokli Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3-5, kur izcilais vīrs nodzīvoja pēdējos gadus. No šejienes vairs nebūs arī parāk tālu aizstaigāt pēc slēpņa: N56 X.0X, E24 07.Y, kur X=2(A+B)-C un Y=5B+2C

Tā nav sevišķi nomaļa vieta, tādēļ nekautrējieties apbrīnot vai pat fotografēt lielisko arhitektūru.

[ENG] Krišjanis Barons (1835–1923) also known as the "Father of the Dainas" (Latvian: "Dainu tevs") thanks largely to his systematization of the Latvian folk songs and his labour in preparing their texts for publication in Latvju dainas. Barons was very prominent among the Young Latvians (http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Latvians) Barons was also an important writer and editor.

Barons is well known as the creator of Latvju dainas (LD), published between 1894 and 1915 in six volumes, and including 217 996 folk songs. But Barons was not the author of the original idea, neither did he collect the texts, nor rewrite all of the received texts on the tiny paper slips of the famous Cabinet of Folksongs ("Dainu skapis"), though there is a significant number of the slips displaying Barons' own handwriting, as some may believe. Still his contribution is of no less importance.

He elaborated the classification system of LD, arranging the texts and introducing the notion of song type or bush (choosing a text as the main one among a number of similar ones, and grouping the rest around it – this allows for easier perception of variation and saves space in the published edition, as only the differences are indicated in print). Barons had also edited some texts, in order to restore their possible older and better form. In recognition of the Barons' labors and the historical value of the Dainu skapis, the work was inscribed on UNESCO’s Memory of the World Register in 2001 as Cabinet of Folksongs.

Now some words about task.

Baron spent a lot of his forces to the nation education. Paradoxically, but he totally left behind his wife - she has learn able to read handwritten text only in round decade of age (A). "Father of the Dainas" strongly hated the term "dainas" — this idea came from young men, more (B) younger even than Baron's wife. So, he became the "Father of the Dainas" against his will. Not everyone is convinced that the Barons work is significant for the Latvian nation. Someone conceited guy, much younger (C) than the Barons, not so long ago caused a scandal with a statement: the Latvian nation flourish only when the Cabinet of Folksongs will be thrown out the window.

How I know people, they are happy find all on the Internet — but please not to be afraid to visit the museum Barona at Barone Street 3-5, Riga. Here you can find answers to all questions. What's important, there is not so far to cache final location: N56 X.0X, E24 07.Y, where X=2(A+B)-C and Y=5B+2C

Cache is located in a public place, so You must be creative. You may pretend as admire the magnificent architecture, or even made snapshot of it.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

Yrsg pbeare, zntargvp, 1.5 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)