Skip to content

Dratenik Traditional Geocache

Hidden : 10/24/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá keš vás zavede k rybníku Dráteník v katastru obce Komárov.
Rybník Dráteník je jedním z rybníků na Červeném potoce, které zde vznikly pro potřeby hamrů a železáren.

Jméno potoka je odvozeno od načervenalé barvy, která vzniká díky vysokému obsahu železa. Východně od železnorudného dolu na Jedové hoře byly nalezeny strusky, které dokládají zdejší velmi starou těžbu a železárenskou produkci. První zpráva o výrobě železa v Komárově pochází ze 13. století. Tato výroba probíhala v režii majitele komárovského statku Jiříka Pešíka. Další zpráva o komárovských železárnách pochází z konce 14. století. V té době sestávaly tamní hutě ležící na Červeném potoce ze tří hamrů a jedné pece zvané dýmačka.

Vlastní rybník Dráteník (či spíše vodní dílo) byl postaven na přelomu 19. a 20. století na místě původního rybníka.

Technické parametry:
Celkový objem: 0,138 mil. m3
Zatopená plocha: 4,72 ha
Kóta koruny hráze: 418,32 m n. m.
Výška hráze nade dnem: 6 metrů
Délka hráze: 190 metrů
Říční kilometr Červeného potoka: 18,650

Dnes slouží zejména k rekreačnímu účelu - rybolovu. Před rekonstrukcí hráze v letech 2010 - 2011 byl hojne využíván i ke koupání. Kterýpak místní kluk by neznal vyhlášenou houpačku na pravém břehu? S provedenými protipovodňovými opatřeními při této rekonstrukci se však značně zhoršil přístup do vody z hráze rybníka.

Počátkem července 1954 dochází následkem několikadenních přívalových letních dešťů k rozvodnění Červeného potoka. Ten je sice relativně krátký - necelých 30 kilometrů, avšak odvodnuje plochu o rozloze témeř 225 km2, a tak při nadměrných srážkách dokáže jeho hladina pěkně stoupnout. Sypaná hráz rybníka Dráteník nedokáže odolat náporu velké vody a napravo od výpustě povoluje. Povodňová vlna se přelévá přes hráz níže položeného Červeného rybníka, jehož pevnost zajišťují staleté duby, valí se na Komárov a bere s sebou všechno, co ji přichází do cesty. Komárovské náměstí se rázem proměňuje v další "rybník" a u Oseka voda odnáší i úseky silnice do Hořovic.

Další větší povodeň přichází v červnu 1995, avšak tentokrát hráz Dráteníka odolává.


Svá geovozidla zanechte na doporučených místech a nezajíždějte do lesa!!!


Prosíme, keš při svém odchodu dobře zamaskujte, ať nám dlouho vydrží. Maskovacího materiálu máte v okolí dost.

Additional Hints (Decrypt)

Qb qhgrub molgxh ohxh orm boni fgep fibwv ehxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)