Skip to content

Vysoka 2547 m.n.m. Traditional Geocache

Hidden : 10/31/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vysoká 2547 m.n.m.Vysoká
je jedným z najvyšších vrchov Slovenska, ležiaci vo Vysokých Tatrách. Symetrický dvojvrchol Vysokej je z každej strany impozantný a patrí k najkrajším a najfotografovanejším štítom Vysokých Tatier.
Dvojvrcholový štít hlavného hrebena Vysokých Tatier s dvoma rovnako vysokými vrcholmi. Vysoká je vymedzená na SV od Malého Ganku Rumanovym sedlom a na SZ od Tažkého štítu Štrbinou pod Tažkým štítom. Do Tažkej doliny spadá jej najväcšia S stena v 500-metrovom prevýšení. Tá je najmä v zime castým cielom horolezeckých výstupov. Na V do Rumanovej dolinky jej steny spadajú v 450-metrovom prevýšení. Na JV vysiela Vysoká cez Vyšné Dracie sedlo hreben Dracieho štítu a Ošarpancov. Na J v nie príliš obtiažnych stenách svoj Centrálny žlab zbiehajúci do Dracej dolinky. Za Dracím sedlom vybieha z úpätia Vysokej na J Drací hreben.
Na vrchol nevedie znacený turistický chodník, takže táto keška je venovaná všetkým horolezcom a milovníkom hôr.
Horám zdar!


POZOR!

Geocache je prístupná, len ak dodržíte zákonom stanovené podmienky!
Geocache je umiestnená na území TANAP-u mimo vyznačený turistický chodník, preto je v zmysle Zoznamu vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 návštevníkom prístupná len v sprievode oprávnenej osoby (horského vodcu) a horolezcom organizovaným v horolezeckých zväzoch, a to za dodržania osobitných podmienok, ktoré nájdete tu:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

Nedodržanie osobitných podmienok, určených pre činnosti na vyhradených miestach, je vykonávaním činnosti, ktorá je v zmysle zákona o ochrane prírody zakázaná (§11 až §16 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a bude mať za následok trvalé zrušenie geocache.

Viac informácii: Geocaching v Tatranskom národnom parku.


WARNING!

Geocache is accessible only in line with special conditions defined by law!
This geocache is hidden in Tatranský national park, off the official marked hiking and educational footpaths. Therefore, in line with the List of Reserved places in TANAP (no 1/2017, valid from 14.06.2017), is accessible only accompanied by an autorized person (mountain guide) and by climbers organized in mountaineering clubs. In addition, you have to comply with all the special conditions listed in this document:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

If you fail to meet special conditions for activities in Reserved places, your activity is prohibited under the law (§11 to §16 Nature and Landscape Protection Act no.543/2002) and will lead to archiving the geocache.

More information: Geocaching in Tatranský national park.

Additional Hints (Decrypt)

cubgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)