Skip to content

<

Stolova hora Ostas / Mesa Ostas

A cache by Noe1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/03/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Unique example od sandstone mesa (table mountain) in Landscape protected area Broumovsko / Jedinecnný príklad tabulové hory, nacházející se v oblasti CHKO Broumovsko.

OstašJako stolová hora (nebo též tabulová hora)  bývá oznacována osamocená vyvýšenina, která má ploché temeno a nad okolní krajinu vystupuje strmými svahy. Stolové hory vznikají erozne denudacní cinností vody, vetru a mrazu, pusobících na tabule tvorené vodorovne uloženými sedimenty. Nejcastejší výskyt stolových hor je v aridních (suchých až pouštních) a sopecných oblastech. Je to typický krajinný prvek zejména na severozápade USA, lze jej najít ve Španelsku, na Sardinii, v afrických a arabských státech, v Indii a Austálii.  V Ceské republice a ve strední Evrope je tento geomorfologický útvar vzácný. V Ceské republice je krome Ostaše za stolovou horu považován Vladar u Žlutic, Kozelka u Manetína a Decínský Snežník.
 
Ostaš je jedinecnou ukázkou tohoto geomorfologického útvaru. Je tvoren odolnými kremennými kvádrovými pískovci svrchneturonského až coniackého stárí. Vrcholová plošina má rozmer  500x400 metru. Její  okraje jsou lemovány skalními sruby, které dosahují výšky až 40 m. V nekterých úsecích (zejména na jihovýchode) se sruby rozpadají na skalní veže, které tvorí pitoreskní skalní útvary (napr. Zrádce, Mohyla smrti, Certovo auto, Zbrojnoš se skupinou Medvedu)  a labyrinty. Oblast, pojmenovaná po patronu lovcu svatému Eustachovi, v historii mnohokrát sloužila jako útocište obyvatel nedalekých obcí pred válecnými útrapami.
Certovo auto
V roce 1956 byla vyhlášena prírodní rezervace Ostaš na rozloze 29,5 ha. Slouží k ochrane zalesnené vrcholové cásti stolové hory a zejména její zajímavé, ale krehké geologické a geomorfologické stavby. Pohybujte se tedy jen po znacených turistických cestách a ani jinak skály nepoškozujte.

Úvodní sourdnice vás zavedou na vyhlídku na severním okraji plošiny. Odpovedi je však treba hledat jinde. Zjistete a na e-mail v profilu mi pošlete tyto informace:

a)  Uvnitr skalního útvaru Certovo auto (viz galerie) jsou pozorovatelné vrstvy, které mají odlišnou barvu než okolní pískovec. Jaká je to barva? 
b) Co toto odlišné zbarvení zpusobuje?
c) Jaká je nadmorská výška Certova auta (prosím zmerte ji vaší GPS)?
d) Které z následujících geomorfologických jevu na Ostaši nenajdete: aeroxysty, balvanové proudy, kar, morénu, puklinovou jeskyni, sruby, voštiny (a proc?).


K logu prosím priložte fotografii  vás a nekterého zajímavého skalního útvaru, který pri procházce po Ostaši uvidíte (toto je dobrovolná podmínka).

Vstup do skal je celorocne volný, okružní modrá turistická znacka pres Horní labyrint je dlouhá 3,5 km. Do dolního labyrintu vede znacka zelená. Autem lze prijet po silnici z Police nad Metují.  Pred  vstupem do skal je neplacené parkovište.  Nedaleko nej je restaurace se zahrádkou a chatová osada a kemp, kde lze prenocovat (otevreno dle sezóny).

ENG:

RocksA Mesa (also called table mountain)  is a lonely mount, which has  flat top and stands above the surrounding landscape with steep slopes. Mesas are formed by erosion denudation of the water, wind and frost, acting on the horizontally deposited sediments.  It is characteristic landform of arid environments, particularly the Southwestern United States. Examples of mesas are also found in Spain, Sardinia, North and South Africa, Arabia, India and Australia. However, this geomorphological feature is very rare an unique in the Czech Republic.

Ostas is formed by thick-bedded resistant quartz sandstones of touron and coniack age. The top platau has the dimension of 500x400 meters. Its edges are lined with cliffsreaching the height of 40 m. In some areas (especially in the southeast) are the rock cliffs disintegrated to rock towers and picturesque rock formations (eg, Traitor, Mound Death, Devil's car) and labyrinths. The area, named after the patron saint of hunters Eustatius, served many times in history as a refuge for people from nearby villages during war hardship. In 1956 it was declared a nature reserve. It serves to protect the forested top of the mesa and in particular of its interesting, but fragile geomorphological structures. Use only marked hiking paths and do not damage rocks.

EC coordinates take you to the lookout on the northern edge of the plateau. However, the answers should be found elsewhere (see the hint).Your
 task is to find out on-site and e-mail me the following information:

a) Inside the rock formation Dáblovo auto (Devil's car) are observable layers, that have a different color than the surrounding sandstone. What color is it?
b) What causes this difference incolor and how it can be associated with the creation of a mesa?

c) What is altitude of the
Devil's car
c) Which of the following geomorphological phenomena  are not at Ostašboulder streamscorrie, moraine, fracture caves,clifs, honeycomb (and why?).

Please attach a photography of you in front of interesting rock formationfound on Ostaš (this is voluntary task).

Entrance to
area is free and a year-round. Use blue hiking loop trail through the Upper labyrinth, which is aprox. 3.5 km long. There is free parking. Near is a restaurant and camping, where you can stay overnight (open according to season).

Additional Hints (Decrypt)

nhgb uyrqrw h zbqeé ghevfgvpr manpxl / hfr gur oyhr uvxvat genvy gb svaq Qrivy f pne.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.