Skip to content

Teatr w Cieszynie Traditional Geocache

This cache has been archived.

StachoB: Niestety muszę dać tego kesza do Archiwum.

More
Hidden : 10/24/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Secesyjny budynek teatru powstal w 1910 r. wedlug projektu slynnych architektów wiedenskich Ferdynanda Fellnera i Fryderyka Helmera. W latach 1910-1939 byl wlasnoscia Niemieckiego Towarzystwa Teatralnego, które jednak, gdy Cieszyn znalazl sie w granicach II Rzeczypospolitej (1918-1939), udostepnialo swa sale takze dla polskich przedstawien. W czasie okupacji teatrem zarzadzal ówczesny niemiecki urzad miasta. Po wyzwoleniu Cieszyna (3 V 1945 r.), teatr zamiennie pozostawal w administracji Teatru Polskiego w Bielsku - Bialej oraz wladz miasta Cieszyna. Teatr prowadzil ozywiona dzialalnosc impresaryjna i prezentowal wszystkie spektakle, które w swoim repertuarze posiadal teatr bielski. Od 1993 r. Teatr im. Adama Mickiewicza pozostaje pod zarzadem Miasta Cieszyna.

Teatr pelni wazna role kulturotwórcza i edukacyjna o zasiegu ponadregionalnym. Prowadzi wielostronna, impresaryjna dzialalnosc kulturalna poprzez zapraszanie i organizowanie wystepów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespolów operowych, zespolów operetkowych, zespolów baletowych, zespolów folklorystycznych, recitali autorskich, zespolów estradowych, koncertów muzycznych, zespolów kabaretowych. W budynku teatru organizowane sa równiez: prezentacje osiagniec zespolów amatorskich (chóry, dzieciece zespoly folklorystyczne, popisy dzieci cieszynskich przedszkoli, amatorskie zespoly teatralne), sympozja, spotkania mlodziezy, uroczystosci jubileuszowe, popisy uczniów szkól regionu cieszynskiego, pokazy charakteryzacji teatralnej i filmowej oraz warsztaty teatralne.

Teatr posiada, jedna z nielicznych w Polsce scene obrotowa. Wspaniale wnetrze teatru niejednokrotnie przyciagalo wielu twórców filmowych. Miedzy innymi tutaj powstaly niektóre sceny do filmu "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy oraz do telewizyjnego serialu biograficznego o Helenie Modrzejewskiej.

W keszu braklo miejsca na olówek, dlatego miejcie cos do pisania ze soba.
Secesní budova divadla byl založen v roce 1910, podle projektu slavného vídenského architekta Ferdinanda Fellnera a Helmera Frederick. V letech 1910-1939 byl ve vlastnictví Nemecké spolecnosti, které však, pokud Tesin stal soucástí druhé republiky (1918-1939), dále do obehu SWA pokoje pro polské produkce. V prubehu okupace nemeckého divadla, pak podarilo mestského úradu. Po osvobození Tesina (3, 1945), divadlo zustalo zamenitelne v podání polského divadla v Bielsko - Biala a Tesinsky mestské úrady. Od roku 1993, divadlo. Adam Mickiewicz je stále pod vládou mesta Tesina.

Divadlo hraje duležitou roli kultury a vzdelávání nadregionálního vyznamu. Vede vícestranné impresaryjna kulturní cinnost a porádání predstavení zve: divadel, hudebních divadel, opera týmy, týmy, operetu, balet, lidové kapely, body autorská práva, fázi kapely, koncerty, kabaretove skupiny. Budova divadla se porádají také: prezentace výsledku amatérských týmu (sbory, detský folklorní kapely, vystoupení materské školy deti v Tešíne, amatérské divadlo), sympozií, setkání, mládež, jubilejní oslavy, vystoupení žáku škol regionu Tesina, ukazuje charakterizace divadelní a filmový a divadelní dílny.

Divadlo, jedna z mála v Polsku, ma rotacni scénu. Vynikající interiér divadla casto pritahoval mnoho filmaru. Mimo jiné zde vznikly nekteré scény pro film "Ziemia obiecana", Andrzeja Wajdy a životopisný televizní seriál o Helena Modjeska.

W kesce neni tuzka

Preklad google

Additional Hints (Decrypt)

hfvnqm/frqav fv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)