Skip to Content

<

Enigma

A cache by ladislavappl Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pár slov úvodem

Smyslem této keše není zdupat ani rozrýt co nejvíc čtverečních metrů lesa, ani trávit luštěním a hledáním hodiny času, ale trochu se poučit z historie. Moje generace tohle v hodinách dějepisu pořádně neprobírala ani na gymnáziu (tehdy na SVVŠ), a ta střední a nejmladší – obávám se – asi také ne. Z těchto důvodů uvádím podrobný návod k luštění i ke hledání (včetně fotek); proto mě prosím nekritizujte za malou obtížnost a také za nevynalézavé a s tématem zrovna nekorespondující umístění finálky.  

* * *

Ukořistění Enigmy

Toho dne 9. května 1941 bylo docela klidné moře. Na palubě torpédoborce HMS Bulldog, velitelské lodě třetí eskortní skupiny konvoje OB–318, neměl podporučík D. Balme ani tušení, že díky němu již brzy získá britská tajná služba přesně to, co potřebuje k rozluštění tajných kódů armády Třetí říše – německý šifrovací stroj Enigma. Kapitán této lodi A. J. Baker-Creswell taktéž netušil, že jeho příští rozhodnutí změní další vývoj války s Německem. Stejně tak ani velitel nedaleko číhající ponorky U–??? nevěděl, že mu zbývá jen pár hodin života.

O chvíli později zahlédl pozorovatel z lodě HMS Aubretia periskop ponorky (podle jiné verze byla zjištěna sonarem). Posádka okamžitě shodila dvě skupiny hlubinných pum. Ponorka U–??? se sice nepotopila, ale byla těžce poškozena a musela se vynořit. Po krátkém a zbytečném boji, ve kterém byla část posádky ponorky zabita a část zajata, kapitán torpédoborce HMS Bulldog nařídil výsadek a velením pověřil dvacetiletého podporučíka Balmera. Ten objevil v podpalubí ponorky mimo jiné i funkční Enigmu a dokumenty, obsahující šifrovací kódy na 3 měsíce. Enigmu už Němci do moře hodit nestacili, ale ještě důležitejší byla zachovaná kódová kniha s nastavením Enigmy pro každý den. Kapitán německé ponorky v domnění, že se ponorka co nevidět potopí, nařídil posádce opustit loď. Ale když viděl, že se jeho ponorka ne a ne potopit a že se ji Britové chystají obsadit, tak se rozhodl plavat zpátky a vyhodit z ní do moře Enigmu i šifry. Asi byl pri tom Brity zastřelen (podle jiné verze však kvůli vyzrazení šifer raději sám zvolil sebevraždu utopením ve vlnách Atlantiku; navíc měl na svědomí i potopení civilního parníku hned na začátku války – 118 mrtvých). Enigma i kódová kniha byly okamžitě zaslány britské tajné službě do Bletchley Parku, kde týmy kryptoanalytiků pod vedením Alana Turinga pracovaly na rozluštění německých kódů. Zachránění němečtí námořníci se domnívali, že jejich ponorka byla potopena (skutečně se potopila, ale až následující den při pokusu o odvlečení do Británie) a nevěděli nic o vyzvednutí Enigmy. A ani jeden z více než čtyř set britských námořníků až do konce války neprozradil toto přísně střežené tajemství. Britové a Američané ho prozradili až v roce 1974, a tak ukořistěné Enigmy západní Spojenci vesele prodávali ještě v padesátých letech mnoha rozvojovým zemím, dokonce i Sovětskému svazu... (podle M. Tilla, upraveno).

Bitva o Atlantik

Aby mohla být spojenecká vojska zásobována vojenským  materiálem vyrobeným v USA, musel být tento materiál nějak dopraven do Evropy. Také britské hospodářství bylo životně závislé na dodávkách potravin, surovin, strojů a dalšího zboží přepravovaného  z USA a Kanady. Jinak než po moři takovéto objemy zboží nebylo možné přepravit. Němci to dobře věděli a proto vyrobili a v průběhu války vyslali do Atlantiku stovky ponorek, které měly ničit (a ničily!) lodě plující ve spojeneckých konvojích. Ponorky se dorozumívaly se svým velitelstvím i mezi sebou radiostanicemi a je pochopitelné, že zprávy musely být šifrované. K tomu účelu sloužily šifrovací stroje ENIGMA, které zprávy šifrovaly i luštily. Také ostatní druhy vojsk nacistického Německa užívaly k šifrování tyto stroje. První šifrovací stroj tohoto typu byl sestrojen v r. 1918, v dalších letech byl dále zdokonalován a od roku 1928 masově zaváděn do armády. Ovšem už ve 30. letech jeho šifry rozluštil polský matematik M. Rejewski a na začátku války v r. 1939 předal výsledky svého bádání Francouzům a Britům. Ti navázali na jeho práci a zanedlouho několik tisíc zaměstnanců Bletchley Parku v Anglii úspěšně luštilo německé depeše – nejprve pozemního vojska a letectva (už v létě 1940 při letecké Bitvě o Anglii) – a od jara 1941 i německého námořnictva, čímž zachránili množství lodí před potopením německými ponorkami. Přidání dalšího válce k předchozím třem v únoru 1942 na většinu měsíců toho roku sice dešifrování německých zpráv znemožnilo, ale britští kryptoanalytici opět zapracovali, koncem roku 1942 i tento systém kódování prolomili a v létě 1943 již tyto zprávy luštili ve velkém, takže tzv. Bitvu o Atlantik nakonec koncem roku 1943 Německo prakticky prohrálo a působení německých ponorek v Atlantiku muselo kvůli těžkým vlastním ztrátám a stále horším výsledkům své bojové činnosti omezit na minimum. Dalšími stejně důležitými faktory bylo nasazení hlídkových bombardérů B-24 Liberator s velmi dlouhým doletem, zařazení menších letadlových lodí do konvojů k jejich ochraně a zavedení centimetrového radaru do výzbroje letadel a lodí. Masívním dodávkám amerických zbraní a materiálu do Evropy podmiňujícím vítězství nad Německem už pak téměř nic nestálo v cestě.

Jak najít keš:

Radista ponorky Pitbull Medlovské flotily právě obdržel následující depeši: 

LEYXJ BNMHG BVOAR TQHDC YXUOP
QLGTC HMXNE NILWL BSFEW LCMQF
MXPUH AKEFE OCQCR LQBHV VAPFW
KTBKW QVNTF TGMMS YPHLS BKWJK
TUPIV OQUUF BCZZO DCWDX BZZEK
GOBUM ROOJJ JBEWG LRVOQ RYBVC
RNARH

(je dávným zvykem dělit šifrovaný text do slov o 5 znacích)
Její rozšifrování je věcí okamžiku a už kapitán lodi vyhlašuje bojovou pohotovost a nařizuje Full Ahead (Plnou parou vpřed!). Hodně štěstí!

Poznámky

 • Souřadnice jsem zašifroval Enigmou – a Enigmou je taky vyluštíte! Nevadí, že ji nemáte, můžete si její funkční model (počítačový program Enigma Crypter) stáhnout třeba např. z www.stahuj.cz , www.slunecnice.cz a pod. bezpečných serverů. Program vytvořil v r. 2007 tehdejší student gymnázia v Blansku Petr Koupý v rámci SOČ. Program se nemusí instalovat, jenom ho stáhněte, uložte třeba na Plochu a spusťte. 

 • V červenci 2015 někdo ponorku na stage 1 zničil a ukradl. Jestli máte starý listing, tak tam nechoďte, zbyl z ní jen kousek přídě (bez čísla) a provázek. Obnovovat ji nebudu. Finálka zůstává na stejném místě. Kvalita keše tím ovšem těžce utrpěla, ale archivovat se mi ji zatím nechce.

 • Doplňuji po medlovském eventu 2012: Existuje řada jiných programů na emulaci Enigmy. Dobře vím, že variant Enigmy byla celá řada (podrobnosti zde), které se lišily v počtu současně použitých válců (3, 4 i 8), v celkovém počtu válců, ze kterých se vybíraly tři i v dalších ohledech. I když na ponorkách (a v loďstvu vůbec) se používaly pokročilejší varianty, než je tato, tak jsem zvolil tento jednoduchý model především pro jeho snadnou dostupnost, názornost, protože je v češtině a taky pro jednoduchý (a dobře popsatelný) způsob luštění. 

 • Pořadí scramblerů (válců) nastavte na I  III  II, počáteční nastavení scramblerů budou počáteční 3 písmena příjmení kapitána německé ponorky, ze které byla dne 9. 5. 1941 ukořistěna Enigma. Dále na propojovací desce propojte písmena D>S a  E>T (musíte předtím zaškrtnout malé čtverečky vpravo u těchto 2 řádků). Zkopírujte výše uvedený šifrovaný text (celý odstavec najednou i s mezerami) a vložte ho do horního pole ("Vstupní text") modelu Enigmy. Raději připojím spoiler: scramblery tam jsou nastaveny na T C S (příklad je z mé jiné mysterky), naše nastavení bude pochopitelně jiné. Jezdec rychlosti přesuňte asi do dvou třetin a klikněte na tlačítko Šifrovat/Dešifrovat. A pak uvidíte... Znak "X" slouží jen jako oddělovač. 

 • Terén sice není těžký, ale v noci hrozí poranění očí od suchých větviček smrků. Souřadnice finálky jsem dodatečně ještě zpřesnil, proto se mírně liší od souřadnic uvedených na logbooku a štítku krabice.

 • Blíže o Enigmě je např. zde (str. 13 – 17).

 • Nedávno byl i u nás promítán film Ponorka U-571. Tato hollywoodská slátanina naprosto ignoruje skutečnost, že Enigmu ukořistili britští námořníci a místo toho předkládá nepravdivý příběh o hrdinných Američanech. Britská veřejnost tím byla samozřejmě pobouřena (do závěrečných titulků sice tvůrci filmu přidali sdělení, jak to bylo doopravdy, ale svého tím dosáhli –  tržby 128 mil.US $ při nákladech na film 62 mil. US $ a Oscara k tomu...). Skutečná ponorka U-571 byla potopena 28. ledna 1944 u Irska letounem australské 461. squadrony RAF.

 • Pokud máte problém se stažením programu Enigma Crypter (někde je zakázáno stahovat soubory EXE), tak si zkuste stáhnout tento program zakamuflovaný do souboru ZIP (zde). Pokud i to selže, tak mi napište a já Vám zašlu souřadnice zašifrované jiným způsobem (luštění ale bude trochu  pracnější). 

 • Další použitá literatura:W. J. Boyne: Křídla proti křídlům. Naše vojsko, Praha, 2001; W. J. Boyne: Srážka titánů. Naše vojsko, Praha 2001;  K. Macksey: Vojenské omyly druhé světové války. Naše vojsko, Praha, 2002. Z internetu:  STUKA: Slavná doba německých ponorek. Till, M.:  Pro pamětníky: Enigma. Wara: Operace Petrklíč. Svoboda, R.:  článek o U 571.  Obrázky Enigmy: Enigma.
  - Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Enigma [online]. c2012 [citováno 15. 02. 2013].
         Dostupný z WWW:      <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma&oldid=9236552>;
  - http://www.warshipsww2.eu/shipsplus.php?language=&period=&id=60693#60693
  - http://www.uboat.net/types/ixb.htm
  Některé věty nebo jejich části jsem převzal z citovaných pramenů doslova (o ukořistění Enigmy od M. Tilla), jiné jsem upravil, opravil nebo nahradil svými formulacemi.

Konec textu

GC38568 – verze 2.1 z 11. 4. 2019

Beerware ladislavappl 2012

Document made with Nvu

Additional Hints (Decrypt)

Fcngal fvtany, enqrwv arfcbyrurw an TCF, nyr cbhmvw sbgbuvag.
FS (svanyxn): qeriran criabfg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

522 Logged Visits

Found it 483     Didn't find it 4     Write note 6     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 21     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.