Skip to content

Spore56 - Klarisky Multi-cache

Hidden : 12/24/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká a nenárocná multinka, venovaná sobešickému kostelu & klášteru. Neujdete víc jak 200m...

Kostel a klášter Klarisek v Soběšicích

Ne každý ví, že v Brně sídlí řád Klarisek. Ne každý ví, že Soběšice vznikly tak nějak díky různým církevním řádům, které zde během času působily a dávaly lidem práci na půdě, kterou vlastnily. Takže máte jedinečnou možnost se s těmito skutečnostmi seznámit a být zase o něco chytřejší a "vzdělanější" ;-). Stačí si přecíst listing...

O Soběšicích

První dochovaná zmínka o Soběšicích pochází z roku 1286, kdy český král Václav II. (vláda 1278-1305) podepsal darovací smlouvu vázající se právě k Soběšicím. Pro srovnání, třeba první zaručená zmínka o Brně pochází z roku 1091 z Kosmovy kroniky (předpokládá se ovšem, že prapůvodní osada, která dala vzniku našeho města, vznikla již někdy v 8./9. století). Půdu postupně vlastní různé řády, které zde provozují svoji činnost.
Poté se až do poloviny 19. století v cele obce střídali rychtáři, burmistři a konšelé, kdy byl roku 1849 vydán obecní zákon, kterým začali být voleni starosta a obecní radní. Roku 1850 tak nastupuje historicky první soběšický starosta Václav Kalod. Volí jen zletilí muži.
Velké změny přinesl rok 1919, kdy bylo umožněno volit i zletilým ženám, starosta byl volen na 4 roky. 16. června byl starostou v prvních obecních volbách ve svobodném státě zvolen František Kreslík z domu č. 126. Ve vsi se nachází mlýn, cihelna, výrobna lihovin (!) a stavitelská firma.
Rok 1971 přináší asi úplně největší změny. Soběšice jsou připojeny k Brnu, končí tak jejich samostatná historie (třeba prozatím ;).

O řádu

Samotný řád vznikl na počátku 13. století rukou sv. Kláry. Již v roce 1233 zakládá Anežka Přemyslovna Anežský klášter. V reakci na to vznikají další, například v Olomouci, Znojmu atd. Bohužel všechny kláštery Klarisek byly za vlády říšského císaře, českého a uherského krále Josefa II. zrušeny. Další rozvoj nastává až v roce 1914, kdy z Holandska přichází Klarisky do českých Litoměřic. I tato etapa netrvá dlouho, roku 1950 jsou "zrušeny" spolu s dalšími pro komunisty nepohodlnými organizacemi, jako například skaut atd.
Za dlouhé doby komunistického pronásledování církve (1950 – 1989) vzniklo také v Brně malé společenství mladých žen, které pod vedením františkánů žily potají podle řehole sv. Kláry. To však nebylo možné v tradiční kontemplativní formě v odloučenosti kláštera. Protože sestry chtěly tento způsob života poznat, odešly po sametové revoluci do západoněmeckého kláštera Klarisek v Paderbornu. Tam se přidaly nové kandidátky a začaly řeholní formaci. Roku 1994 se vrátily do Brna, kde se o 3 roky později nastěhovaly do nově postaveného kostela a kláštera v Soběšicích.
Samy o sobe na internetových stránkách řádu píší:
"My, Klarisky, žijeme v odloučenosti v klauzuře našeho kláštera, kam nikdo jiný nemá přístup. Tento prostor ticha a modlitby opouštíme jen když je to nutné. Nemáme tedy ani žádnou apoštolskou či charitativní činnost. Bůh nás svedl dohromady jedině proto, abychom ho hledaly a snažily se zůstat ponořeny v modlitbě. To je naše zvláštní misie uvnitř církve. Lze ji pochopit jedině v živé víře ve výkupnou sílu modlitby a oběti v jednotě s Kristem."

O budově kostela

Byl vybudován v letech 1996–1997 a vysvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem společne s klášterem 1. listopadu 1997. Kostel slouží jak řádovým sestrám, tak i veřejnosti.
Kostel, který předstupuje před klášterní areál, tvoří dvě na sebe kolmé lodě (jedna pro Klarisky, druhá pro veřejnost), v jejichž průsečíku se nachází kněžiště. Lodě jsou kryty nízkými stanovými střechami, v interiéru s otevřeným krovem. Interiér je prostý.

Cache

Tak, teď už konec povídání, jistě vás zajímá, jak se dostanete ke keši...
Úvodní souřadnice vás zavedou před kostel/klášter, kde budete zjišťovat všechny informace potřebné ke spočítání umístění finálky.
1) Před "čelní" stranou budovy roste v těsné blízkosti určitý počet smrčků. K tomu ve vlastním zájmu připočítejte počet betonových vík od kanálu, jež jsou propletena mezi těmito smrčky a označte jako AB.
2) V dlažbě na pomyslném předělu mezi parkovištěm a příjezdovou cestou je odvodňovací strouha. Spočítete kolika kusy "vík" je překryta. Toto si označte jako CD. Pokud nevíte, co je víko, pak se podívejte níž do obrázku - jmenuje se "víko-strouha"
3) Na tomto prostranství (ohraničeno jehličnany) roste několik listnatých stromů (mladší i starší). Spočítejte kolik a dosaďte za E.
4) Na začátku příjezdové cesty k budově je značka zakazující vjezd s dodatkovou tabulkou. Spočítejte F, počet na tabulce napsaných slov.

Souřadnice
N 49° 15,(B×B)(A-C)(F:A)
E 16° 37,(D-E)(A+B)(E-C)
Hodně štěstí! Závorky mezi sebou nenásobte.
SPORETato schránka byla zrozena ze/This cache has been spawned from the
SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše./Visit the listing for more informaiton.


Použité materiály: Stránky kláštera, Wiki, Radnice Brno-sever
Poslední úpravy listingu:
23.10.2020 - nové stromy: změna indicie E a výpočtu souřadnic,
08.05.2018 - změna umístění kešky: nový výpočet souřadnic, indicie nezměněné

Additional Hints (Decrypt)

[final] c bqmn qxrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)