Skip to content

<

Pusti grad

A cache by mirobori Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/29/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 SLO Novi grad je najstarejši med preddvorskimi gradovi, saj ga omenjajo že od začetka 12. stoletja, nekateri pa mu pripisujejo še starejši obstoj. Leži ob poti proti sv. Jakobu, ki je priljubljena izletniška tocka. Sv. Jakob je majhna cerkvica na razglednem obronku Potoške gore nad Preddvorom. Takoj na začetku poti proti sv. Jakobu je odcep in do gradu je le 10 minut. Domačini mu danes pravijo Pusti grad, ker so samo še razvaline gradu. O teh razvalinah pa kroži marsikatera pripovedka. Te razvaline včasih, zaradi svoje skrivnosti, še bolj vzbujajo zanimanje, kot kak dobro ohranjen grad.

Gre za ruševine zgodnjeromanskega regularnega obodnega gradu z bergfridom, palacijem in vhodnim stolpom 30 x 13 m. Zavarovan je bil s tremi obrambnimi jarki in predutrdbo. Že v zgodnjem srednjem veku je varoval staro pot čez Jezerski vrh na Koroško. Grad se v pisanih virih prvič omenja leta 1156, vitezi z Neuburga pa že leta 1139. Takrat je bil v lasti grofov Andeških. Deželni knezi in Kranjski mejni grofje so to gorsko trdnjavo uporabljali tudi kot lovski grad. Dvakrat je bil močno poškodovan. Prvič ga je v bojih za celjsko dedišcino leta 1439 napadel vitez Jan Vitovec, potem pa še leta 1473 Turki. Dokončno razrušen je bil v potresu leta 1511. 

EN  Ruins of early-Roman regular outer-wall castle with bergfried, palacium and entrance tower 30 x 13 m. It was protected with three defensive trenches and prefort. In the early Middle Ages it protected the old trail across Jezerski vrh to Carinthia. The castle was mentioned in written sources in 1156, but by knights of the Neuburg castle already in 1139. In that time the castle was owned by counts of Andechs. State princes and Carniolian border counts used this mountain fort also as a hunting castle. In 1439 it was strongly damaged in the battle for heritage of counts of Celje by knight Jan Vitovec, in 1473 by the Turks. Finally, it was ruined by earthquake in 1511. 

 

Additional Hints (Decrypt)

xybcpn, ohxri, znu/orapu, orrpu, zbff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)