Skip to content

<

Slovene painters 3: Luigi Kasimir

A cache by icabrian Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/26/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slovenski slikarji #3: Luigi Kasimir - mojster barvne jedkanice svetovnega slovesa
Slovene painters #3: Luigi Kasimir - world famous master of colour etching

Luigi (Alois Heinrich) Kasimir se je rodil 18. aprila 1881 na Ptuju. Oče Alois Kasimir, ki se je leto pred njegovim rojstvom priženil na Ptuj, je bil knjigovez in slikar. Luigi je na Ptuju preživel le rosno mladost, saj se je družina leta 1887 preselila v Gradec, kjer je oče Alois pričakoval več slikarskih naročil (še naprej jih je dobival tudi na Ptuju), vendar je ohranjala tesne vezi s sorodniki in se v mesto in v vinograde v Halozah pogosto vračala. Luigi je po gimnaziji v Gradcu v letih 1900-1905 na Dunaju študiral slikarstvo, v letih 1906-1907 pa se je v zvezi s ponujeno službo v veliki delavnici za litografijo v Gradcu ponovno izobraževal v grafičnem zavodu na Dunaju. Izpopolnil naj bi se v litografiji, a ga je bolj pritegnila tehnika jedkanice. V tej tehniki je pričel upodabljati motive Dunaja ter gradov in dvorcev spodnje Avstrije in si kmalu ustvaril sloves med poznavalci in tržni uspeh. Leta 1911 se je poročil z grafičarko Tanno Hoernes in se z njo naselil v Grinzingu pri Dunaju, kjer sta si uredila lastno grafično delavnico. V naslednjih letih je, najbrž tudi z ženino pomočjo, še izpopolnil zapleteno tehniko barvne jedkanice in akvatinte velikih formatov. V dolgi ustvarjalni dobi je ustvaril številne podobe avstrijskih, evropskih in tudi ameriških mest, vključno z nekaj motivi Ptuja in Haloz, Maribora, Ljubljane in nekaterih drugih mest nekdanje Jugoslavije, ki ostajajo iskane še danes in stalnica v katalogih avstrijskih, nemških in ameriških dražbenih hiš. Umrl je 5. avgusta 1962 v Grinzingu. Pri nas se je o Luigiju Kasimiru pisalo razmeroma malo, čeprav je bila njegova razstava v Ljubljani leta 1935 dobro sprejeta (ob tej priložnosti se je seznanil z Božidarjem Jakcem, ki ga je kasneje obiskal tudi na Dunaju), leta 1936 pa je obsežen zapis o njem objavil ugledni slovenski umetnostni zgodovinar France Stele. Po 2. svetovni vojni se o Luigiju in družini Kasimir ni več govorilo, v šoli nam ga (niti na Ptuju) niso omenjali, med Ptujčani pa je ostal znan in mnogi so tudi v tem času kupovali njegove jedkanice, predvsem tiste z domačimi motivi. V zadnjih 10 letih pa ga vendarle odločneje umeščajo v zgodovino slovenske likovne umetnosti. Dela tako Luigija Kasimira kot Tanne Hoernes-Kasimir so bila vključena v razstavo Narodne galerije o začetkih umetniške grafike na Slovenskem, leta 2008 pa je bila v Miheličevi galeriji v Dravskem stolpu odprta tudi stalna postavitev njegovih del iz zbirke ptujskega muzeja, kjer so na ogled vse njegove upodobitve Ptuja in Haloz.
Luigi (Alois Heinrich) Kasimir was born on 18. April 1881 in Ptuj. His father Alois Kasimir, who moved to Ptuj by marriage a year before Luigi was born, was a bookbinder and painter. Luigi only spent early childhood years in Ptuj as the family moved to Graz, where his father expected more commissions for paintings (in addition to the ones he kept receiving from Ptuj), but remained in close connection with the relatives and visited the town and vineyards in Haloze regularly. Luigi attended high school in Graz and studied painting at the Fine Arts Academy in Vienna in 1900-1905. When he was offered a position in a large lithography studio in Graz he studied graphic techniques in Vienna again in 1906-1907. He was supposed to master lithography, but was attracted by the technique of etching and produced several etchings with the subjects of Vienna and castles or manors of lower Austria that brought him critical acclaim and market success. In 1911 he married graphic artist Tanna Hoernes and moved to Grinzing near Vienna where the couple established their own graphic studio. In the next few years he, probably with assistance of his wife, mastered the difficult technique of large size colour etching with aquatint to perfection. During his long creative career he produced many cityscapes of Austrian, European and American cities as well as etchings of Ptuj, Haloze, Maribor, Ljubljana and other cities of former Yugoslavia, that are still sought after and even today sell well in auctions in Austria, Germany and USA. He died on 5. August 1962 in Grinzing. The work of Luigi Kasimir was rarely covered in Slovene art literature even though his exhibition in Ljubljana in 1935 was well received (on that occasion he became acquainted to famous Slovene painter Božidar Jakac, who later visited him in Vienna) and an extensive article on his representations of Slovene cities was published by art historian France Stele in 1936. After the WWII Luigi and Kasimir family remained non-persons for a long time, they were not mentioned in school even in Ptuj, but he remained known among the locals and many private collectors were buying his works even during that time. In the last 10 years he is being decisively placed in Slovene art history. Both Luigi Kasimir and Tanna Hoernes-Kasimir were included in the National Gallery exhibition on beginnings of graphic art in Slovenia, and in 2008 a permanent exhibition of selection of his works from Ptuj museum collection was opened in Drava Tower in Ptuj.


Izhodiščne koordinate vas pripeljejo pred Miheličevo galerijo v Dravskem stolpu. Naloge ni mogoče rešiti drugače kot z ogledom stalne postavitve Luigija Kasimira, ki jo najdete v vrhnji etaži za Grafičnim kabinetom Franceta Miheliča. Galerija je odprta od 10h do 16h (torek-petek) oziroma od 10h do 13h (sobota, praznik - 31. decembra od 9h do 12h) in zaprta ob nedeljah in ponedeljkih (zaprta tudi 1. januarja). Vstop je prost.
Starting coordinates will bring you in front of Mihelic gallery in Drava tower. The task can only be completed by visiting Luigi Kasimir permanent exhibition that you will find on the top floor behind Graficni kabinet Franceta Mihelica. Gallery opening hours are 10-16h (Tuesday-Friday) and 10-13h (Saturday, public holidays – 31. December 9-12h), closed on Sunday and Monday (closed on 1. January). Entrance is free.


1. Poiščite grafiko s spodnje slike, ki je levo spodaj oštevilčena »p/150«.
Find the print depicted below that is numerated »p/150« in lower left corner.
A = p.


2. Poiščite grafiko s spodnje slike. V desnem spodnjem kotu odtisa boste našli datum, zapisan kot »mesec 1933«.
Find the print depicted below. In the lower right corner of the plate you will find the date, written as »month 1933«.
B = »mesec«, zapisan kot številka (januar = 1, februar = 2, itn.)
B = »month« written as number (January=1, February=2, etc.)


3. Poiščite grafiko, na kateri je upodobljena vinska klet s številnimi sodi.
Find a print that shows a wine cellar with many wine barells.
C = leto nastanka grafike
C = year when the print was created

4. Donacija Ptujčana Marka Sluge, pobuda zanjo je nastala leta 2008, je pomembno obogatila zbirko Kasimirovih grafik ptujskega muzeja.
Donation of Marko Sluga from 2008 was an important addition to the Kasimir prints collection of Ptuj museum.
D = število podarjenih grafik.
D = number of donated prints.

5. Poiščite grafiko s spodnje slike. Ena zadnjih Kasimirovih upodobitev Ptuja ima v desnem spodnjem kotu odtisa datum, zapisan kot »14. mesec 1942«.
Find the print depicted below. One of the last Kasimir's prints of Ptuj bears the date »14. month 1942« in lower right corner of the plate.
E = »mesec«, zapisan kot številka (januar = 1, februar = 2, itn.)
E = »month« written as number (January=1, February=2, etc.)


Kontrolni seštevek, s katerim lahko že v galeriji preverite pravilnost rešitve:
Checksum to check the solution:

A + B + C + D + E = 1972

Zaklad je skrit na koordinatah
Cache is hidden on coordinates:

N 46 LM.NOP
E 015 QR.STU

Kjer je
where

LM = D – A – E + B
NOP = C/(E/A) - (A x E) - B + A
QR = (A x B) + E - (D/E)
STU = (D x E) – (B x E) + B

Zaklad je Lock & Lock škatlica, v kateri je prostora tudi za geokovance in manjše popotne hroščke (travelbug). Začetna vsebina: beležka, svinčnik in šilček (prosim, ne odnesi), neaktiviran travelbug za prvega najditelja in nekaj drugih malenkosti za menjavo. Zaklad je skrit natančno na koordinatah končne lokacije. Namig vam pove, kako priti do skrivališča, ne kje iskati!
The cache is a small Lock & Lock container, that can hold geocoins and small travelbugs. Initial content: logbook, pencil and pencil sharpener (please do not remove), unactivated travelbug for the First to find and some small exchange items. The cache is hidden exactly on the final coordinates. Hint is telling you how to get to the hiding place not where to search!

Glej tudi / See also:

- Starodavni zapis / Ancient inscription
- Slovene painters 1: Zoran Music
- Slovene painters 2: Stane Kregar
- Zakladi Narodne galerije / National Gallery
- Zakladi Moderne galerije / Museum of Modern Art

Additional Hints (Decrypt)

Cbwqv fr xnxvu gevqrfrg zrgebi ancerw bq "gbpxr avp" qb mnprgxn "cbgxr" | Tb guvegl zrgref cnfg "mreb cbvag" gb gur fgneg bs gur "cngu"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.