Skip to content

V sousedstvi Domina Cerneho Traditional Geocache

Hidden : 12/12/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

místní obyvatelé ho znají
znáte malíre Domina Cerného i vy?
pokud ano, je to dobre... pokud ne nevadí


vsechny vás zvu na odlov kesky venované tomuto místnímu umelciDominik Cerný

Rodák z Chrlic, vystudoval ucitelský ústav v Brne. Ucil postupne v Dolním Nemcí, v Jankovicích, Polesovicích v Kunovicích, v Buchlovicích a v Hluku . Vsude se venoval rovnez cinnosti osvetové, pracoval v Sokole a studoval lidové umení. Zejména jeho pusobení v Hluku (od r. 1929) bylo velmi významné. V r. 1938 se stal clenem Moravsko-slovenské spolecnosti, jejímz úkolem bylo zachovat projevy lidové kultury. O neco pozdeji se stal clenem spolku Národopisná Morava

Za okupace se zapojil do ilegální cinnosti. Pomáhal prchajícím dustojníkum pri prechodu hranic, casto jim i jiným odbojárum poskytoval útulek. Po vyzrazení organizace byl 12.6.1942 zatcen gestapem. Pokusil se o sebevrazdu, byl však zachránen, usvedcen, odsouzen a deportován do koncentracního tábora v Osvetimi. Po 11 mesících byl prevezen do Buchenwaldu a mesíc poté do lágru Dora. Odtud se vrátil domu az po osvobození v r. 1945

V osvobozené vlasti se Dominik Cerný zvýsenou merou venoval dejinám Hluku a zejména jeho tvrze. Marne se snazil probudit zájem o tuto historickou památku, která nezadrzitelne chátrala. Zmena nastala az v roce 1947. Tehdy vysla kniha Frantiska Kozíka "Na dolinách svítá". Hrdinu hejtmana Sarovce usadil spisovatel na hluckou tvrz. Toho Dominik Cerný vyuzil. Jeho zásluhou se mezi Hlucany dostalo na 300 výtisku románu a Hluk se o svou tvrz konecne zacal vázne zajímat. Vytvorila se komise, kreslily se plány, presvedcení o nutnosti záchrany tvrze neustále mohutnelo. Nepomohlo ani to, ze neprátelé zámeru si vymohli prelození D.Cerného do Starého Mesta. Denne dojízdel do Hluku, na bourlivých schuzích dokazoval oprávnenost své myslenky, prednásel, agitoval. Nakonec opravdu doslo k vyklizení skladistních prostor na tvrzi i k opatrení potrebných financních prostredku. A tak se odvázná myslenka Dominika Cerného stala skutkem. V roce 1965 byla obnovená tvrz slavnostne otevrena a je dnes chloubou celé jizní Moravy. Jeho vztah k historii a tradicím se projevil také tím, ze vytvoril se svými záky folklorní krouzek, který pozdeji tvoril základ pro porádání Dolnáckých slavností.

Dominik Cerný se zapsal do vdecné pameti Hluku i svými obrazy a grafikou. Jeho oblíbenými motivy se stalo okolí tvrze, pole a stráne okolo Hluku, zákoutí potoka Okluky. Jeho obrazy z prírody i ze zivota lidu dokazují, jak hluboce se zil s hluckým prostredím.*****************************************************************************************

Z tvorby Dominika Cerneho


Antoninek


Sohaj


Sohaj s dcerkou


Hlucka tvrz


pohled na hluk


pohled na hluk od prehradyvázené kacerstvo lovte lovte,
cash je na mem pozemku, budte ale ohleduplní k majetku druhých,
nevstupujte sousedum na trávník, keska tam stejne není!

úspěšné nalezení bude uznáno jen do oficinálního logbooku!!!
(nevkládat náhradní logbooky)

Additional Hints (Decrypt)

Ebmyhfgv n cnznghw gbgb eízfxr pífyb ZPQKKVI wvanx arohqrf ichfgra qb xrfxl. Cb gé ehpvpxl fzngenyxl miynqabh ifr orm anfvyv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)